Het Nederlandstalige deel van Biblija.net wordt beheerd door het Nederlands Bijbelgenootschap

» STEUN ONS «
Woord(en):
Bijvoorbeeld:
  • evangelie
  • "groot en machtig"
  • koning*
  • gezalfde messias
Zoeken in bijbelversie:

Genesis 3:1-6

Genesis :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

De zondeval
3
1†De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
2†En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,
3†maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.
4†Toen zei de slang
(sluit) [3:4] 2 Kor 11:3
tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.
5†Maar
(sluit) [3:5] Joh 8:44
God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God
(sluit) 3:5 als God - Of: als goden.
zult zijn, goed en kwaad kennend.
6†En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was,
(sluit) [3:6] Rom 5:12,14,15 enz.; 1 Tim 2:14
en hij at ervan.

Uit: Herziene Statenvertaling
© 2010 Stichting HSV

BIBLIJA.net is een site van het Bijbelgenootschap van SloveniŽ

Programma: © 2001-2006 , OFMCap

Andere taalversies
van Biblija.net:

 
visitor stats