Het Nederlandstalige deel van Biblija.net wordt beheerd door het Nederlands Bijbelgenootschap

» STEUN ONS «
Woord(en):
Bijvoorbeeld:
  • evangelie
  • "groot en machtig"
  • koning*
  • gezalfde messias
Zoeken in bijbelversie:

Genesis 11

Genesis :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Babel
11
1†Ooit werd er op de hele aarde ťťn enkele taal gesproken. 2†Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3†Ze zeiden tegen elkaar: ĎLaten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.í De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4†Ze zeiden: ĎLaten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.í 5†Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6†Dit is ťťn volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7†Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8†De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9†Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring
(sluit) (11:9) Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring Ė In het Hebreeuws is er een woordspel tussen de naam Babel en het werkwoord balal, Ďverwarring brengení.
in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.
Van Sem tot Abram
10†Dit zijn de nakomelingen van Sem.
Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpachsad, twee jaar na de zondvloed. 11†Na de geboorte van Arpachsad leefde Sem nog 500 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.
12†Toen Arpachsad 35 jaar was, verwekte hij Selach. 13†Na de geboorte van Selach leefde Arpachsad nog 403 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.
14†Toen Selach 30 jaar was, verwekte hij Eber. 15†Na de geboorte van Eber leefde Selach nog 403 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.
16†Toen Eber 34 jaar was, verwekte hij Peleg. 17†Na de geboorte van Peleg leefde Eber nog 430 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.
18†Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij ReŁ. 19†Na de geboorte van ReŁ leefde Peleg nog 209 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.
20†Toen ReŁ 32 jaar was, verwekte hij Serug. 21†Na de geboorte van Serug leefde ReŁ nog 207 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.
22†Toen Serug 30 jaar was, verwekte hij Nachor. 23†Na de geboorte van Nachor leefde Serug nog 200 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.
24†Toen Nachor 29 jaar was, verwekte hij Terach. 25†Na de geboorte van Terach leefde Nachor nog 119 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.
26†Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran.
Terach
27†Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot; 28†hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach, in Ur, een stad van de ChaldeeŽn, in zijn geboorteland. 29†Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nachors vrouw heette Milka; zij was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. 30†Sarai was onvruchtbaar, zij kreeg geen kinderen.
31†Terach verliet Ur, de stad van de ChaldeeŽn, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanašn. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. 32†Terach leefde tweehonderdvijf jaar. Hij stierf in Charan.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

BIBLIJA.net is een site van het Bijbelgenootschap van SloveniŽ

Programma: © 2001-2006 , OFMCap

Andere taalversies
van Biblija.net:

 
visitor stats