Het Nederlandstalige deel van Biblija.net wordt beheerd door het Nederlands Bijbelgenootschap

» STEUN ONS «
Woord(en):
Bijvoorbeeld:
  • evangelie
  • "groot en machtig"
  • koning*
  • gezalfde messias
Zoeken in bijbelversie:

Genesis 5

Genesis :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Geslachtsregister van Adam tot Noach
5
1†Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God.
2† Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden.
3†Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth.
4†Adams dagen waren,
(sluit) [5:4] 1 Kron 1:1
nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5†Al de dagen die Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf.
6†Seth leefde honderdvijf jaar,
(sluit) [5:6] Gen 4:26
en verwekte Enos.
7†En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
8†Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf jaar; en hij stierf.
9†Enos leefde negentig jaar, en verwekte
(sluit) [5:9] 1 Kron 1:2
Kenan.
10†En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, achthonderdvijftien jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
11†Al de dagen van Enos waren negenhonderdvijf jaar; en hij stierf.
12†Kenan leefde zeventig jaar, en verwekte MahalaleŽl.
13†En Kenan leefde, nadat hij MahalaleŽl verwekt had, achthonderdveertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
14†Al de dagen van Kenan waren negenhonderdtien jaar; en hij stierf.
15†MahalaleŽl leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Jered.
16†En MahalaleŽl leefde, nadat hij Jered verwekt had, achthonderddertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
17†Al de dagen van MahalaleŽl waren achthonderdvijfennegentig jaar; en hij stierf.
18†Jered leefde honderdtweeŽnzestig jaar, en verwekte
(sluit) [5:18] 1 Kron 1:3
Henoch.
19†En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
20†Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeŽnzestig jaar; en hij stierf.
21†
(sluit) [5:21] Judas 1:14
Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.
22†En Henoch
(sluit) [5:22] Hebr 11:5
wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
23†Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.
24†Henoch wandelde met God, en hij was niet meer,
(sluit) [5:24] 2 Kon 2:11; Hebr 11:5
want God nam hem weg.
25†Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech.
26†En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeŽntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
27†Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig jaar; en hij stierf.
28†Lamech leefde honderdtweeŽntachtig jaar, en verwekte een zoon.
29†En hij gaf hem de naam Noach,
(sluit) 5:29 Noach - Er is een woordspel tussen de naam Noach Ďrustí en het Hebreeuwse woord voor Ďtroostení.
en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is.
30†En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
31†Al de dagen van Lamech waren zevenhonderdzevenenzeventig jaar; en hij stierf.
32†Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafeth.

Uit: Herziene Statenvertaling
© 2010 Stichting HSV

BIBLIJA.net is een site van het Bijbelgenootschap van SloveniŽ

Programma: © 2001-2006 , OFMCap

Andere taalversies
van Biblija.net:

 
visitor stats