Het Nederlandstalige deel van Biblija.net wordt beheerd door het Nederlands Bijbelgenootschap

» STEUN ONS «
Woord(en):
Bijvoorbeeld:
  • evangelie
  • "groot en machtig"
  • koning*
  • gezalfde messias
Zoeken in bijbelversie:

Lucas 24:36-38

Lucas :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

36†Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ĎVrede zij met jullie.í 37†Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 38†Maar hij zei tegen hen: ĎWaarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel?

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

BIBLIJA.net is een site van het Bijbelgenootschap van SloveniŽ

Programma: © 2001-2006 , OFMCap

Andere taalversies
van Biblija.net:

 
visitor stats