Het Nederlandstalige deel van Biblija.net wordt beheerd door het Nederlands Bijbelgenootschap

» STEUN ONS «
Woord(en):
Bijvoorbeeld:
  • evangelie
  • "groot en machtig"
  • koning*
  • gezalfde messias
Zoeken in bijbelversie:

De Psalmen 32

De Psalmen :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

U hebt vergeven
32
1 Op naam van David. Een kunstig lied.

Gelukkig de mens
van wie een misstap is vergeven,
en van wie de zonde is toegedekt.
2 Gelukkig de mens
wiens zonde de HEER niet aanrekent,
van wie het geweten tot rust is gekomen.

3 Ik bleef mijn schuld maar verzwijgen
en was aan het eind van mijn krachten,
omdat ik wenen moest, de hele dag.
4 Ja, dag en nacht
bleef uw hand op mij wegen;
uitgeput lag ik neer,
als een veld verschroeid in de zomer.
5 Toen heb ik mijn zonden bekend,
niet langer mijn schuld toegedekt,
ik dacht: ĎIk ga mezelf beschuldigen
en mijn misstappen aan de Heer belijdení,
en zonder uitstel hebt U al mijn schulden en al mijn zonden vergeven.

6 Laat daarom alle vromen tot U bidden in tijden van nood,
in de zekerheid dat geen watervloed
hen ooit nog zal overspoelen:
7 ĎU bent mijn beschermer,
U vrijwaart mij tegen nood en druk;
U laat mij leven in jubel en vrijheid.í

8 ĎIk let op u, Ik geef u aanwijzingen
voor de weg die u moet gaan;
Ik wil u raad geven en met mijn ogen volgen.
9 Wees dan niet als een paard
of als een redeloze ezel,
slechts in te tomen met bit en teugel:
dan kan geen kwaad bij u komen.í

10 Voor de boze is er overal ellende,
maar geluk omarmt degene die op de HEER vertrouwt.
11 Rechtvaardigen, wees opgetogen om de HEER
en zing een lied, oprechten van hart.

Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting

BIBLIJA.net is een site van het Bijbelgenootschap van SloveniŽ

Programma: © 2001-2006 , OFMCap

Andere taalversies
van Biblija.net:

 
visitor stats