Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

180. dan branja: Apd 27,1-12; 2 Sam 23; Oz 3

Apostolska dela 27,1-12

Plovba proti Italiji
27 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je bilo sklenjeno, da odplovemo v Italijo, so Pavla in nekaj drugih jetnikov izročili stotniku Juliju iz Avgustove čete. Vkrcali smo se na ladjo iz Adramítija, ki je bila namenjena v kraje ob obali province Azije, in odpluli; spremljal nas je Aristarh, Makedonec iz Tesaloníke. Drugi dan smo pristali v Sidónu. Julij je s Pavlom človeško ravnal; dovolil mu je, da obišče prijatelje, in ti so poskrbeli zanj. Ko smo odrinili od tam, smo pluli za Ciprom, kamor so nas gnali neugodni vetrovi. Prejadrali smo morje ob Kilikiji in Pamfiliji in prispeli v Miro v Likiji. Tam je stotnik našel ladjo, ki je plula iz Aleksandrije v Italijo, in nas vkrcal nanjo. Pluli smo zelo počasi in potrebovali precéj dni, tako da smo komaj prispeli do bližine Knidosa. Ker nam je veter nagajal, smo jadrali onstran Krete mimo Salmone. Z veliko muko smo pluli vzdolž otoka, dokler nismo prispeli v kraj, ki se imenuje Dobri Pristani, nedaleč od mesta Lasája.
Izgubili smo precéj časa in plovba je postajala čedalje bolj nevarna, saj so že minili postni dnevi. Zato je Pavel svaril 10 in govoril: »Možje, vidim, da bo plovba nevarna in pogubna ne samo za tovor in za ladjo, ampak tudi za naše življenje.« 11 Toda stotnik je bolj zaupal krmarju in ladijskemu lastniku kakor Pavlovim besedam. 12 In ker pristanišče ni bilo primerno za prezimovanje, je večina sklenila, da odplujemo naprej, da bi po možnosti dospeli do Fojniksa in tam prezimili. To je pristanišče na Kreti, odprto proti jugozahodu in severozahodu.

2. Samuelova knjiga 23

Davidove zadnje besede
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To so zadnje Davidove besede:
Izrek Jesejevega sina Davida,
izrek moža, ki je bil visoko postavljen,
maziljenca Jakobovega Boga,
ljubljenca Izraelovih pesmi.

GOSPODOV duh govori po meni,
njegova beseda je na mojem jeziku.
Izraelov Bog je rekel,
Izraelova skala mi je govorila:
»Pravičen vladar nad ljudmi,
vladar v strahu Božjem,
je kakor jutranji svit,
ko v brezoblačnem jutru posije sonce
in s sijem po dežju pozeleni zemljo.«

Ali ni taka moja hiša pri Bogu?
Kajti večno zavezo je sklenil z menoj,
urejeno v vsem in zavarovano.
Mar ne bo dal, da vzklije
vse moje rešenje in veselje?
A ničvredneži so vsi kakor zavrženo trnje,
ki se z roko ne prijemlje;
kdor se jih dotakne,
se opremi z železjem in kopjiščem sulice
in na kraju samem se do konca sežgejo z ognjem.
Zapisnik Davidovih junakov
To so imena Davidovih junakov: Tahkemoníjec Jošéb Bašébet, prvi izmed treh; zavihtel je sulico proti osemstotim in jih naenkrat pobil.
Za njim je bil Ahóahovec Eleazar, Dodójev sin; ta je bil med tremi junaki. Bil je z Davidom, ko so izzivali Filistejce, ki so se zbirali za boj. Izraelci so se umaknili, 10 on pa se je vzdignil in pobijal Filistejce, dokler se ni njegova roka utrudila in je njegova roka otrpnila na meču. GOSPOD je ta dan podelil veliko zmago. Ljudstvo se je vrnilo k njemu, vendar samo plenit.
11 Za njim je bil Šamá, sin Hararéjca Ageja. Filistejci so se zbrali v Lehiju. Tam je bil kos polja, polnega leče. Ljudje so zbežali pred Filistejci, 12 on pa se je ustavil sredi polja in ga branil ter pobil Filistejce. Tako je GOSPOD podelil veliko zmago.
13 Trije izmed tridesetih poglavarjev so odšli in v času žetve prišli k Davidu v votlino Adulám, ko je krdelo Filistejcev taborilo v dolini Rafájevcev. 14 David je bil takrat v trdnjavi, posadka Filistejcev pa je bila tedaj v Betlehemu. 15 David je začutil veliko željo in je rekel: »Kdo mi bo dal piti vode iz betlehemskega vodnjaka, ki je pri vratih?« 16 Tedaj so se trije junaki prebili skozi filistejski tabor, zajeli vode iz betlehemskega vodnjaka, ki je bil pri vratih, jo vzeli in prinesli Davidu. Pa je ni hotel piti, temveč jo je izlil GOSPODU 17 in rekel: »GOSPOD, ne daj, da bi to storil! Ali ni to kri mož, ki so šli tja za ceno svojega življenja?« Zato je ni hotel piti. Te reči so storili ti trije junaki.
18 Abišáj, Joábov brat, Cerújin sin, je bil poglavar tridesetih. Ta je zavihtel sulico proti tristotim in jih pobil. Imel je sloveče ime poleg treh. 19 Bil je najslavnejši med trideseterico in je postal njihov poveljnik; a onih treh ni dosegel.
20 Benajá, Jojadájev sin, je bil hraber mož iz Kabceéla, ki je storil velika dejanja. Ubil je dva junaka iz Moába. Šel je tudi in ubil leva sredi jame na dan, ko je zapadel sneg. 21 Ubil je tudi Egipčana, ki je bil lepe postave. Egipčan je imel v roki sulico; pa je šel nadenj s palico, iztrgal Egipčanu sulico iz roke in ga ubil z njegovo lastno sulico. 22 Te reči je storil Jojadájev sin Benajá. Imel je sloveče ime poleg treh junakov. 23 Bil je slaven med trideseterico, vendar onih treh ni dosegel. David ga je postavil na čelo svoje telesne straže.
24 Med trideseterimi so bili: Joábov brat Asaél, Dodójev sin Elhanán iz Betlehema, 25 Haródec Šamá, Haródec Eliká, 26 Péletovec Helec, Irá, sin Tekójčana Ikéša, 27 Anatóčan Abiézer, Hušán Mebunáj, 28 Ahóahovec Calmón, Netófčan Mahráj, 29 Heled, sin Netófčana Baanája, Ribájev sin Itáj iz Gibeát Benjamina, 30 Piratónec Benajá, Hidáj iz Gáaševih potokov, 31 Arbatéjec Abialbón, Barhuméjec Azmávet, 32 Šaalbónec Eljahbá, Jašénovi sinovi, Jonatan, 33 Hararéjec Šamá, Ahiám, sin Hararéjca Šarárja, 34 Elifélet, sin Maahčána Ahasbája, Eliám, sin Gilčana Ahitófela, 35 Karmélčan Hecró, Arbéjec Paaráj, 36 Natánov sin Jigál iz Cobe, Gádovec Baní, 37 Amónec Celek, Beeročán Nahráj, oproda Cerújinega sina Joába, 38 Jéterjevec Irá, Jéterjevec Garéb, 39 Hetejec Urijá – skupaj sedemintrideset.

Ozej 3

Ponovna zaljubljenost bo sad zdržnosti
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD mi je rekel: »Pojdi spet in ljubi ženo, ki ljubi drugega in prešuštvuje, kakor GOSPOD ljubi Izraelove sinove, oni pa se obračajo za drugimi bogovi in ljubijo grozdne kolače.« Pridobil sem si jo za petnajst srebrnikov, za tovor ječmena in pol tovora ječmena. Rekel sem ji: »Veliko dni čakaj name, ne vlačugaj se in ne vdajaj se moškemu in tudi jaz bom čakal nate.« Kajti veliko dni bodo Izraelovi sinovi ostali brez kralja in brez prvaka, brez klavne daritve in brez oltarja, brez efóda in brez zaščitnikov. Potem pa se bodo Izraelovi sinovi spreobrnili in iskali bodo GOSPODA, svojega Boga, in svojega kralja Davida, hrepeneli bodo po GOSPODU in po njegovi dobroti v poslednjih dneh.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats