Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

343. dan branja:

2. Janezovo pismo 1

DRUGO JANEZOVO PISMO
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Starešina izvoljeni gospe in njenim otrokom, ki jih ljubim v resnici, pa ne le jaz, temveč tudi vsi, ki so spoznali resnico, zaradi resnice, ki ostaja v nas in bo z nami na veke. Z nami bo milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in od Očetovega Sina Jezusa Kristusa, v resnici in ljubezni.
Resnica in ljubezen
Silno sem se razveselil, ko sem izvedel, da nekateri izmed tvojih otrok živijo po resnici, kakor smo dobili zapoved od Očeta. Zdaj pa, gospa, te prosim, vendar ne, kakor bi ti pisal novo zapoved, ampak tisto, ki jo imamo od začetka: Ljubimo se med seboj! Ljubezen je to, da živimo po njegovih zapovedih. Zapoved – to ste slišali že od začetka – pa je to, da naj živimo v ljubezni. V svet je namreč odšlo veliko zapeljevalcev. Ti ne priznavajo, da je Jezus Kristus prišel v mesu. Tak je zapeljevalec in antikrist. Glejte nase, da ne uničite, kar smo naredili, ampak dobite polno plačilo. Kdor gre naprej in ne ostaja v Kristusovem nauku, nima Boga; kdor pa ostaja v nauku, ima Očeta in Sina. 10 Če kdo pride k vam, pa ne prinaša tega nauka, ga nikar ne sprejemajte v hišo in ga ne pozdravljajte. 11 Kdor ga pozdravi, je namreč soudeležen pri njegovih hudobnih delih.
Sklepni pozdrav
12 Še veliko bi vam lahko napisal, pa tega nisem hotel narediti s papirjem in črnilom, saj upam, da pridem k vam in vam spregovorim iz oči v oči, da bo naše veselje dopolnjeno. 13 Pozdravljajo te otroci tvoje izvoljene sestre.

Ezekiel 14-15

Zoper malikovalstvo
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je prišlo k meni nekaj Izraelovih starešin in so se usedli pred mano. Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, ti možje so se s srcem navezali na malike in jih postavili predse, da si zaradi njih nakopavajo krivdo. Ali naj res pustim, da me vprašujejo za svèt? Zato govôri z njimi in jim reci: Tako govori Gospod BOG: Prav vsakemu iz Izraelove hiše, ki se s srcem navezuje na malike in jih postavlja predse, da si zaradi njih nakopava krivdo, pa kljub temu prihaja k preroku, bom jaz, GOSPOD, zaradi množice njegovih malikov sam odgovoril, tako da bom prijel Izraelovo hišo za srce: vse, ki so se mi zavoljo svojih malikov odtujili.
Zato reci Izraelovi hiši: Tako govori Gospod BOG: Spreobrnite se in se odvrnite od svojih malikov! Odvrnite svoj obraz od vseh svojih gnusob! Kajti prav vsakemu iz Izraelove hiše in izmed tujcev, naseljenih v Izraelu, ki se mi odtuji in se s srcem navezuje na malike, jih postavlja predse, da si zaradi njih nakopava krivdo, pa kljub temu prihaja k preroku, da me povpraša zase, bom jaz, GOSPOD, sam odgovoril. Obrnil bom svoj obraz zoper tistega človeka, ga naredil za svarilno znamenje in pregovor ter ga iztrebil iz srede svojega ljudstva. Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Če pa se prerok da premotiti in spregovori besedo, bom še jaz, GOSPOD, premotil tistega preroka; iztegnil bom roko zoper njega in ga iztrebil iz srede svojega ljudstva Izraela. 10 Oba bosta nosila krivdo: krivda povpraševalca bo enaka kakor prerokova krivda. 11 Tako se Izraelova hiša ne bo več oddaljila od mene in se ne bo več omadeževala z vsemi svojimi hudodelstvi, temveč bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog, govori Gospod BOG.
Stroga sodba nad Jeruzalemom
12 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 13 Sin človekov, če bi se dežela pregrešila proti meni in se mi izneverila in bi zato iztegnil roko zoper njo in ji zlomil palico kruha, poslal lakoto nadnjo in v njej pokončal ljudi in živino, 14 celo če bi bili ti trije možje v njeni sredi: Noe, Daniel in Job, bi s svojo pravičnostjo rešili le sebe, govori Gospod BOG. 15 Ali če bi spustil v deželo divje zveri, da bi jo oropale otrok, da bi postala puščava in bi zaradi zveri nihče ne hodil skoznjo, 16 pa bi bili ti trije možje v njeni sredi – kakor jaz živim, govori Gospod BOG –, ne bi rešili ne sinov ne hčerá, le sebe bi rešili, dežela pa bi postala puščava. 17 Ali če bi poslal meč nad to deželo in rekel: Meč naj gre po deželi, in bi iz nje iztrebil ljudi in živino, 18 pa bi bili ti trije možje v njeni sredi – kakor jaz živim, govori Gospod BOG –, ne bi rešili ne sinov ne hčerá, le sebe bi rešili. 19 Ali če bi poslal kugo v to deželo in bi razlil svoj srd nad njo v krvi, tako da bi iztrebil iz nje ljudi in živino, 20 pa bi bili Noe, Daniel in Job v njeni sredi – kakor jaz živim, govori Gospod BOG –, ne bi rešili ne sina ne hčere, le sebe bi rešili s svojo pravičnostjo.
21 Kajti tako govori Gospod BOG: Čeprav pošljem svoje štiri pogubne šibe: meč, lakoto, divje zveri in kugo nad Jeruzalem, da iztrebim iz njega ljudi in živino, 22 glejte, bo vendarle preostal v njem ostanek, ki popelje iz njega sinove in hčere. Ti bodo prišli k vam, videli boste njihovo pot in njihova dejanja. In potolaženi boste zaradi nesreče, ki sem jo poslal nad Jeruzalem, zaradi vsega, kar sem spravil nadenj. 23 Potolažili vas bodo, ko boste videli njihovo pot in njihova dejanja. Tako boste spoznali, da nisem ničesar storil brez vzroka, kar sem storil v njem, govori Gospod BOG.
Vinska trta brez vrednosti
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč:
Sin človekov, v čem je les vinske trte boljši od drugega lesa,
njene mladike boljše od gozdnega drevja?
Ali vzamejo njen les, da ga porabijo za kakšno delo?
Mar naredijo iz njega toporišče, da nasadijo nanj kakšno napravo?
Glej, ognju jo dajo v hrano.
Ko ogenj použije oba kraka in je sredina ožgana,
mar je še uporabna za kakšno delo?
Če še cela ni bila uporabna za nobeno delo,
koliko manj bo za kaj uporabna,
ko jo zajame in použije ogenj!
Zato tako govori Gospod BOG: Kakor les vinske trte med gozdnim drevjem, ki sem ga izročil ognju v hrano, tako izročim jeruzalemske prebivalce. Svoj obraz obrnem zoper nje: čeprav so se rešili iz ognja, jih bo ogenj použil. Spoznali boste, da sem jaz GOSPOD, ko odvrnem svoj obraz od njih; deželo pa spremenim v puščavo, ker so se v nezvestobi izneverili, govori Gospod BOG.

Izaija 44

Ne boj se, Izrael
44 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zdaj pa poslušaj, Jakob, moj služabnik,
Izrael, ki sem ga izvolil!
Tako govori GOSPOD, ki te je naredil,
te oblikoval od materinega telesa in ti pomaga:
Ne boj se, moj služabnik, Jakob,
Ješurún, ki sem ga izvolil!
Kajti razlil bom vodo po žejni deželi,
potoke po izsušeni zemlji.
Razlil bom svojega duha na tvoj zarod
in svoj blagoslov na tvoje potomce.
Rastli bodo kakor sredi trave,
kakor vrbe ob potokih vodá.
Ta bo dejal: »GOSPODOV sem!«
drugi si bo dal ime po Jakobu,
oni si bo napisal na roko: »GOSPODOVA last«
in si dal ime »Izrael«.
Samo GOSPOD je Bog
Tako govori GOSPOD, Izraelov kralj,
in njegov odkupitelj, GOSPOD nad vojskami:
Jaz sem prvi in jaz sem poslednji,
razen mene ni Boga!
Kdo je kakor jaz? Naj zakliče,
naj oznani in mi razloži:
odkar sem ustanovil starodavno ljudstvo,
prihodnje reči in tiste, ki prihajajo,
naj jim oznanijo.
Ne plašite se in ne bojte se!
Mar vam nisem to zdavnaj dal slišati in oznanil?
Vi ste moje priče:
ali je še kakšen Bog razen mene?
Ni je skale, ne poznam je.
Bedni malikovalci
Vsi izdelovalci malikov so zmedeni, njihovi ljubljenci nič ne koristijo. Njihove priče ne vidijo nič in ne vedo ničesar, zato bodo osramočeni. 10 Kdor upodobi boga ali ulije malika, nima od tega nobene koristi. 11 Glejte, vsi, ki ga častijo, bodo osramočeni, umetniki so samo ljudje. Vsi naj se zbero in se postavijo: hkrati bodo prestrašeni in osramočeni.
12 Kdor obdeluje železo s sekačem in se trudi z mehom, ga oblikuje s kladivi in obdeluje s svojim močnim laktom, postane lačen in je brez moči, ne pije vode in omaga. 13 Kdor obdeluje les, napne vrvico, ga začrtuje s svinčnikom, obdeluje z dleti in očrtuje s šestilom. Tako ga izdela podobnega možu, krasnemu človeku, da dobi svoj prostor v hiši. 14 Poseka si cedre, vzame cipreso ali hrast, ki se mu odebeli med gozdnim drevjem, vsadi cedro in dež ji daje, da zraste. 15 Človek jih uporablja za kurjavo, vzame jih in se ogreje, kuri z njimi in peče kruh. Naredi pa si tudi boga in ga časti, izdela iz njih malika in se mu klanja. 16 Polovico pokuri v ognju, od ostale polovice jé meso, speče pečenko in se nasiti. Tudi ogreje se in pravi: »Ah, ogrel sem se, čutim toploto.« 17 Iz ostanka pa si naredi malika za boga, pada predenj in se mu priklanja. Moli k njemu in pravi: »Reši me, kajti ti si moj bog!«
18 Ne spoznajo in ne razumejo, kajti njihove oči so zaslepljene, da ne spregledajo, in njihova srca, da ne doumejo. 19 Nihče si ne vzame k srcu, nima spoznanja ne razumnosti, da bi dejal: Polovico sem pokuril v ognju, na žerjavici sem spekel kruh, spekel sem meso in ga pojedel, iz ostanka pa naj naredim gnusobo, naj se priklanjam pred lesenim štorom? 20 Kdor se veseli pepela, ga je zapeljalo sprijeno srce. Ta ne rešuje svojega življenja in ne reče: »Mar ni prevara v moji desni?«
Bog bo rešil svoje ljudstvo
21 Spomni se na te reči, Jakob,
Izrael, saj si ti moj služabnik!
Upodobil sem te za služabnika, ti si moj,
Izrael, ne bom te pozabil.
22 Tvoje prestopke sem izbrisal kakor oblak
in tvoje grehe kakor meglice,
vrni se k meni, saj sem te odkupil.

23 Vriskajte, nebesa, saj je bil GOSPOD na delu,
vzklikajte, o globočine zemlje!
Zaženite vrisk, o gore,
gozd in vsa drevesa v njem,
kajti GOSPOD je odkupil Jakoba
in se poveličal v Izraelu.
Bog je gospodar sveta in zgodovine
24 Tako govori GOSPOD, ki te je odkupil
in te oblikoval od materinega telesa:
Jaz sem, GOSPOD, ki sem vse naredil,
ki sem sam razpel nebo,
razprostrl zemljo –
kdo je bil z menoj?
25 Razdiram znamenja čarovnikov,
vedeževalce razkrinkavam,
modrece odrivam nazaj
in otopevam njihovo učenost.
26 Povzdigujem besedo svojega služabnika
in izpolnjujem načrt svojih glasnikov.
O Jeruzalemu pravim: »Naseljen bo!«
o Judovih mestih: »Pozidana bodo!«
in njihove razvaline bom vzdignil.
27 Globini morja pravim: »Usahni,
tvoje tokove bom posušil.«
28 O Kiru pravim: »Moj pastir!«
vso mojo voljo bo izpolnil.
O Jeruzalemu bo dejal: »Naj bo pozidan!«
in o templju: »Naj bo postavljen!«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats