Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

149. dan branja:

Apostolska dela 8,1-25

Savel preganja Cerkev
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Savel je bil med tistimi, ki so odobravali ta uboj.
Tisti dan je nastalo veliko preganjanje Cerkve v Jeruzalemu. Vsi razen apostolov so se razkropili po krajih Judeje in Samarije. Pobožni možje so pokopali Štefana in glasnó žalovali za njim. Savel pa je zatiral Cerkev; vdiral je v hiše, vlačil iz njih moške in ženske ter jih pehal v ječo.
Veselo oznanilo v Samariji
Tisti, ki so se razkropili, so vsepovsod oznanjali besedo. Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal: veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi, veliko hromih in šepavih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje.
Čarodej Simon
V mestu je živel mož po imenu Simon, čarodej, ki je vzbujal začudenje med prebivalstvom Samarije; govoril je, da je nekaj posebnega. 10 Vsevprek ga je občudovalo, mlado in staro. Govorili so: »On je Božja moč, ki se imenuje Velika moč.« 11 Bili so njegovi privrženci, ker jih je že dolgo begal s svojimi čarodejstvi. 12 Ko pa so možje in žene začeli verjeti Filipu, ki jim je oznanjal evangelij o Božjem kraljestvu in o imenu Jezusa Kristusa, so se dajali krstiti. 13 Tudi sam Simon je sprejel vero; dal se je krstiti in se oklenil Filipa. Gledal je znamenja in strmel nad velikimi čudeži, ki so se dogajali.
14 Apostoli v Jeruzalemu so slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo; zato so tja poslali Petra in Janeza. 15 Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha. 16 Zakaj Duh še ni bil prišel na nobenega izmed njih, bili so samó krščeni v imenu Gospoda Jezusa. 17 Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha. 18 Ko je Simon videl, da se po apostolih s polaganjem rok podeljuje Sveti Duh, jima je prinesel denar 19 in rekel: »Dajta tudi meni moč, da bo vsak, na kogar bom položil roke, prejel Svetega Duha!« 20 Peter pa mu je rekel: »Pojdi v pogubo, ti in tvoj denar, če misliš, da si Božji dar lahko kupiš z denarjem! 21 Ti nimaš deleža pri tem in ne pravice do tega, zakaj tvoje srce ni iskreno pred Bogom. 22 Spreobrni se od te svoje grdobije in prôsi Gospoda, morda ti odpusti namero tvojega srca! 23 Vidim, da si poln grenkega žolča in ves v sponah krivičnosti.« 24 Simon je odgovoril z besedami: »Molíta zame h Gospodu, da me ne bi zadelo kaj takega, kar sta rekla!«
25 Potem ko sta izpričala in oznanila Gospodovo besedo, sta se napotila proti Jeruzalemu in ponesla veselo oznanilo v številne samarijske vasi.

1. Samuelova knjiga 13

Vojna s Filistejci
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Savel je imel trideset let, ko je postal kralj, in ko je dve leti kraljeval nad Izraelom, si je Savel izbral tri tisoč mož iz Izraela; dva tisoč jih je bilo s Savlom v Mihmásu in na pogorju pri Betelu, tisoč pa jih je bilo z Jonatanom v Gibeát Benjaminu. Preostalo ljudstvo je odpustil, vsakogar v njegov šotor. Jonatan je pobil filistejsko stražo, ki je bila v Gebi. Filistejci so slišali za to. Savel pa je dal trobiti na rog po vsej deželi, češ, naj slišijo Hebrejci! Ves Izrael je slišal govorico: »Savel je pobil filistejsko stražo in Izrael se je zagnusil Filistejcem.« Sklicali so ljudstvo, da je šlo za Savlom v Gilgál.
Filistejci pa so se zbrali, da bi se bojevali z Izraelom: trideset tisoč voz, šest tisoč konjenikov, ljudstva pa toliko kot peska, ki je na morskem obrežju. Šli so gor in se utaborili pri Mihmásu, vzhodno od Bet Avena. Ko so Izraelovi možje videli, da so v stiski – kajti ljudstvo je bilo res v težavi –, so se poskrili po votlinah, goščavah, skalnih razpokah, po oboklinah in vodnjakih, Hebrejci pa so šli čez Jordan v pokrajino Gad in Gileád.
Savel je bil še v Gilgálu in vse ljudstvo, ki je šlo za njim, je trepetalo. Čakal je sedem dni do določenega časa, ki ga je postavil Samuel. Toda Samuel ni prišel v Gilgál, ljudstvo pa je začelo odhajati od njega. Tedaj je Savel rekel: »Prinesite mi žgalno in mirovne daritve!« In daroval je žgalno daritev. 10 Komaj je končal darovanje žgalne daritve, glej, je prišel Samuel. Savel mu je šel naproti, da bi ga blagoslovil. 11 Samuel pa je rekel: »Kaj si storil!« Savel je rekel: »Ker sem videl, da je ljudstvo začelo odhajati od mene in ti nisi prišel na določeni dan, Filistejci pa so se zbrali pri Mihmásu, 12 sem rekel: ›Zdaj bodo prišli Filistejci nadme v Gilgál, pa nisem omilil GOSPODOVEGA obličja,‹ in sem se prisilil in daroval žgalno daritev.« 13 Samuel pa je rekel Savlu: »Nespametno si ravnal, da nisi ohranil zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki ti jo je bil zapovedal. Kajti zdaj bi GOSPOD za vedno potrdil tvoje kraljestvo nad Izraelom. 14 Zdaj pa tvoje kraljestvo ne bo obstalo. GOSPOD si je poiskal moža po svojem srcu in tega je GOSPOD postavil za kneza čez svoje ljudstvo, ker nisi izpolnil, kar ti je GOSPOD zapovedal.« 15 In Samuel se je vzdignil ter odšel iz Gilgála v Gibeát Benjamin.
Savel je pregledal ljudstvo, ki se je znašlo pri njem: okrog šeststo mož. 16 Savel, njegov sin Jonatan in ljudstvo, ki se je znašlo pri njima, so bivali v Geba Benjaminu, Filistejci pa so taborili v Mihmásu. 17 Iz filistejskega tabora je izšlo uničevalno krdelo v treh oddelkih; en oddelek je krenil na pot proti Ofri, proti pokrajini Šuál, 18 drugi oddelek je krenil na pot proti Bet Horónu, tretji oddelek je krenil na pot proti pokrajini, ki gleda na dolino Ceboím proti puščavi.
19 V vsej Izraelovi deželi pa ni bilo najti kovača, kajti Filistejci so rekli: »Da si Hebrejci ne narede mečev ali sulic!« 20 Tako je ves Izrael hodil k Filistejcem, če si je kdo hotel nabrusiti svoj lemež, motiko, sekiro ali plug. 21 Brušenje lemežev in motik je bilo dve tretjini šekla, ena tretjina šekla pa je bila za sekire in nasaditev ostna. 22 In zgodilo se je na dan boja, da se v roki nikogar od ljudstva, ki je bilo s Savlom in Jonatanom, nista našla ne meč ne sulica. Našla sta se le pri Savlu in njegovem sinu Jonatanu.
23 Filistejska posadka se je pomaknila do soteske pri Mihmásu.

Psalmi 58

PSALM 58 (57)
Obsodba krivičnih sodnikov
58 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, Ne uničuj. Davidov miktám.
Ali res govorite prav, mogočniki,
sodite iskreno človeške sinove?
Ne, v srcu počenjate izprijene reči,
v deželi vaše roke pripravljajo pot nasilju.

Krivičniki se odtujujejo vse od materinega naročja,
od materinega telesa sem se motijo, kateri lažnivo govorijo.
Strup imajo, ki je podoben kačjemu strupu,
so kakor gluh gad, ki si maši ušesa,
ki ne posluša glasu rotilcev,
izkušenega čarovnika čarovnikov.

O Bog, polomi jim zobe v ustih,
zdrobi kočnike mladim levom, o GOSPOD!
Izginejo naj kakor voda, ki odteka,
naj nameri svoje puščice, ki so kakor odrezane.
Kakor polž, ki gre v raztopino,
splavljeni zarodek, ki nikoli ne vidi sonca.
10 Preden vaši lonci začutijo ogenj trnja,
naj ga Bog pomete, sveže ali žareče.

11 Pravični naj se veseli, saj je gledal maščevanje,
noge naj si umiva v krvi krivičnega.
12 In človek bo dejal: »Zares, je sad za pravičnega,
zares, je Bog, ki sodi na zemlji.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats