Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

295. dan branja:

Pismo Hebrejcem 12

Gospodova stroga vzgoja
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ker nas torej obdaja tako velik oblak pričevalcev, tudi mi odstranimo vsakršno breme in greh, ki nas zlahka zapelje, ter vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. Uprimo oči v Jezusa, voditelja in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali.
Niste se še do krvi uprli v boju zoper greh. Pozabili ste na spodbudo, ki vam govori kakor sinovom:
Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje
in ne omaguj, kadar te kara.
Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja,
in tepe vsakega sina, ki ga sprejema.
Ko vas vzgaja, zdržite, saj Bog ravna z vami kakor s sinovi. Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? Če vi ne bi bili deležni vzgoje – in te so deležni vsi –, bi bili nezakonski otroci, ne pa pravi sinovi. Sicer pa, svoje telesne očete smo imeli za vzgojitelje in smo jih spoštovali. Mar se ne bomo veliko bolj pokorili Očetu duhov in bomo živeli? 10 Oni so namreč vzgajali le za nekaj dni, in sicer po lastni presoji, ta pa v našo korist, da bi postali deležni njegove svetosti. 11 Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti. 12 Zato zravnajte onemogle roke in klecava kolena in 13 za svoje noge napravite ravne steze, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, marveč bo ozdravelo.
Ne zavračajmo Božje milosti
14 Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje nihče ne bo videl Gospoda. 15 Pazite, da nihče ne ostane brez Božje milosti, da ne bo pognala nobena grenka korenina, ki bi povzročila zmedo in bi se z njo mnogi omadeževali. 16 Nihče naj ne bo nečistnik ali posvetnjaški, kakor Ezav, ki je za eno jed prodal pravice svojega prvorojenstva. 17 Saj veste, da je pozneje želel podedovati blagoslov, a je bil zavržen – ni namreč našel možnosti za kesanje –, čeprav je zanj prosil v solzah.
18 Niste se namreč približali kakšni otipljivi stvari, plamenečemu ognju, mraku, temi, viharju, 19 ne donenju trobente ne glasu besed: tisti, ki so ga poslušali, so prosili, naj jim ne bi bilo več treba poslušati besede. 20 Niso namreč mogli prenašati ukaza: Tudi če se žival dotakne gore, jo je treba kamnati. 21 Da, ta prizor je bil tako strašen, da je celo Mojzes rekel: »Strah me je in trepetam.« 22 Vi ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu, nepreštevnim angelom in 23 občestvu prvorojencev, ki so zapisani v nebesih, in Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost, 24 in sredniku nove zaveze Jezusu in krvi kropljenja, ki govori bolje kakor Abelova.
25 Glejte, da ne boste zavrnili njega, ki govori. Kajti če niso ušli oni, ki so zavrgli tistega, ki jih je svaril na zemlji, bomo tem manj mi, če bi odklonili njega, ki nas svari iz nebes. 26 Njegov glas je takrat stresel zemljo, zdaj pa je dal obljubo in rekel: Še enkrat bom stresel, pa ne le zemljo, temveč tudi nebo. 27 Še enkrat pomeni prestavitev tega, kar se kot ustvarjeno lahko zamaje, da bi ostalo to, kar se ne maje. 28 Ker torej prejemamo neomajno kraljestvo, bodimo hvaležni in tako Bogu s spoštovanjem in strahom služimo, kakor je njemu všeč. 29 Kajti naš Bog je ogenj, ki požira.

Izaija 11-13

Mesija bo Davidov sin
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mladika požene iz Jesejeve korenike,
poganjek obrodi iz njegove korenine.
Na njem bo počival GOSPODOV duh:
duh modrosti in razumnosti,
duh svéta in moči,
duh spoznanja in strahu GOSPODOVEGA.
Navdihoval ga bo s strahom GOSPODOVIM,
da ne bo sodil po videzu svojih oči,
ne odločal po sluhu svojih ušes.
Pravično bo sodil siromake,
pošteno bo branil stiskane v deželi.
Udarjal bo deželo s šibo svojih ust,
z dihom svojih ustnic bo pokončeval krivičnika.
Pravičnost bo pas njegovih ledij,
zvestoba bo pas njegovih kolkov.
Kraljestvo miru
Volk bo prebival z jagnjetom
in panter bo ležal s kozličem.
Teliček in levič se bosta skupaj redila,
majhen deček ju bo poganjal.
Krava in medvedka se bosta skupaj pasli,
njuni mladiči bodo skupaj ležali
in lev bo jedel slamo kakor govedo.
Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo
in odstavljeni bo iztezal svojo roko
v modrasjo odprtino.
Ne bodo škodovali ne uničevali
na vsej moji sveti gori,
kajti dežela bo polna GOSPODOVEGA spoznanja,
kakor vode pokrivajo morsko globino.
Izgnanci se bodo vrnili
10 Tisti dan bo Jesejeva korenina stala kot znamenje za ljudstva, njo bodo iskali narodi in njeno bivališče bo slavno.
11 Tisti dan bo Gospod spet iztegnil svojo roko, da odkupi ostanek svojega ljudstva, ki bo ostal v Asiriji in Egiptu, v Patrósu, Etiopiji in Elámu, v Šinárju, Hamátu in na morskih obrežjih.
12 Vzdignil bo znamenje za narode
in zbral Izraelove pregnance,
združil bo Judove razkropljence
od štirih koncev zemlje.
13 Prenehala bo Efrájimova ljubosumnost
in Judovi sovražniki bodo uničeni,
Efrájim ne bo več ljubosumen na Juda
in Juda ne bo več sovražil Efrájima.
14 Skupaj bosta poletela proti morju na ramena Filistejcem,
skupaj bosta oplenila sinove Vzhoda,
iztegnila bosta svoji roki nad Edóm in Moáb,
sinovi Amóna jima bodo pokorni.
15 GOSPOD bo osušil egiptovski morski zaliv,
zamahnil bo s svojo roko nad Evfratom,
z žarom svojega diha ga bo razcepil na sedem rokavov,
da ga bodo lahko prekoračili v sandalah.
16 Pot za ostanek njegovega ljudstva,
ki ga bo odpustil Asirec,
bo takšna, kakor je bila Izraelova,
ko je odšel iz egiptovske dežele.
Zahvalna pesem
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisti dan boš rekel:
Zahvaljujem se ti, GOSPOD,
ker si se jezil name,
a se je tvoja jeza pomirila
in si me potolažil.

Glej, Bog je moja rešitev,
zaupam in se ne bojim,
kajti moja moč in moja pesem je GOSPOD BOG,
bil je moja rešitev.

Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja. Tisti dan boste rekli:
Zahvaljujte se GOSPODU,
kličite njegovo ime,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime.

Pojte GOSPODU, ker je storil velika dela,
naj bodo znana po vsej zemlji.
Zaukaj in zavriskaj, ki prebivaš na Sionu,
ker je velik v tvoji sredi Sveti Izraelov.
Grožnja Babilonu
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izrek o Babilonu, ki ga je prejel Izaija, Amócov sin:

Na golem griču vzdignite znamenje,
glasno jim kličite,
mahajte z roko, da bodo vstopili
skozi vrata imenitnih.
Jaz sam sem ukazal svojim posvečenim,
sklical sem bojevnike za mojo jezo,
navdušene nad mojim veličastvom.

Glas hrumenja po gričih,
kakor številnega ljudstva!
Glas bučanja kraljestev,
zbranih narodov!
GOSPOD nad vojskami pregleduje
vojsko za boj.
Prihajajo iz daljne dežele,
s konca neba,
GOSPOD in orodje njegovega srda,
da pokonča vso deželo.

Tulite, kajti dan GOSPODOV je blizu,
prihaja kakor opustošenje od Mogočnega.
Zato bodo vse roke omahnile,
vsako človeško srce bo splahnelo.
Prestrašile jih bodo bolečine,
zgrabili jih bodo krči,
zvijali se bodo kakor porodnica,
osupli bodo drug pred drugim,
obrazi jim bodo goreli v vročici.
Glej, dan GOSPODOV prihaja,
poln je krutosti, togote in srdite jeze,
da deželo spremeni v puščavo
in iztrebi njene grešnike iz nje.
10 Kajti zvezde neba in njegova ozvezdja
ne bodo več dajala svoje svetlobe,
sonce bo otemnelo že ob svojem vzhodu
in luna ne bo več odsevala svoje svetlobe.
11 Kaznoval bom svet za njegovo hudobijo,
krivičnike za njihovo krivdo,
uničil bom napuh prevzetnih,
ponižal bom ošabnost nasilnih.
12 Storil bom, da bo smrtnik dražji od zlata,
človek dražji od ofírskega zlata.
13 Zato bom stresel nebo
in zemlja bo zgrmela s svojega mesta
zaradi togote GOSPODA nad vojskami
na dan njegove srdite jeze.
14 Kakor splašena gazela
in kakor ovce, ki jih nihče ne zbira,
se bodo obrnili vsak k svojemu ljudstvu
in bežali vsak v svojo deželo.
15 Kdor bo ujet, bo preboden,
kdor bo zajet, bo padel pod mečem.
16 Njihovi otročiči bodo pobiti
pred njihovimi očmi,
njihove hiše bodo izropane,
njihove žene oskrunjene.
17 Glej, razdražil bom proti njim Medijce,
ki se ne menijo za srebro
in nimajo veselja nad zlatom.
18 Njihovi loki bodo pobijali dečke,
ne bodo se usmilili sadu materinega telesa,
njihovo oko ne bo prizanašalo otrokom.
19 Babilon, biser kraljestev,
ponosno slavo Kaldejcev,
bo Bog porušil
kakor Sódomo in Gomóro.
20 Nikoli več ne bo naseljen,
od rodu do rodu ne bo več obljuden,
beduin ne bo tam šotoril,
pastirji ne bodo tam počivali.
21 Tam bodo poležavale zveri,
njihove hiše bodo napolnile sove,
tam bodo prebivali noji,
tam bodo skakali kozjenogi.
22 Hijene bodo tulile v njihovih dvorih,
šakali v razkošnih gradovih.
Blizu je njegov čas, da pride,
njegovi dnevi se ne bodo zavlekli.

Psalmi 112

PSALM 112 (111)
Blagoslov pravičnih
112 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Aleluja!
Alef
Blagor možu, ki se boji GOSPODA,
Bet
z njegovimi zapovedmi ima veliko veselje.
Gimel
Mogočen bo v deželi njegov zarod,
Dalet
rod iskrenih bo blagoslovljen.
He
Premoženje in bogastvo sta v njegovi hiši,
Vav
njegova pravičnost ostaja na veke.
Zajin
Iskrenim zasije luč v temi:
Het
milostljiv, usmiljen in pravičen.

Tet
Dobro je možu, ki je milostljiv in posoja,
Jod
ki svoje reči ureja pravično.
Kaf
Zakaj na veke ne bo omahnil,
Lamed
za večen spomin bo pravični.
Mem
Ne boji se zlobne govorice,
Nun
njegovo srce je trdno, gotovo v GOSPODU.
Sameh
Njegovo srce je stanovitno, ne boji se,
Ajin
dokler gleda na svoje nasprotnike.
Pe
Razsul je, dal je ubogim;
Cade
njegova pravičnost ostane na veke,
Kof
njegov rog se vzdiguje v slavi.
Reš
10 Krivičnik to vidi in se huduje,
Šin
škriplje z zobmi in gine,
Tav
hrepenenje krivičnikov se izgubi.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats