Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

40. dan branja:

Evangelij po Mateju 3

ZAČETEK JAVNEGA DELOVANJA
Janez Krstnik oznanja
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tiste dni se je pojavil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo! To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju:
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!«
Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje in iz vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu precéj farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za očeta,‹ kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. 10 Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. 11 Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnjenje; toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. On vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. 12 Velnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«
Jezusov krst
13 Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. 14 Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.« 15 Jezus je odgovoril in mu dejal: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.« Tedaj mu je pustil. 16 Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. 17 In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.«

2. Mojzesova knjiga 1-2

DRUGA MOJZESOVA KNJIGA (EKSODUS)
MOJZESOVO ROJSTVO IN POKLIC
Stiska Izraelovih sinov
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To so imena Izraelovih sinov, ki so prišli v Egipt – z Jakobom so prišli, vsak s svojo hišo: Ruben, Simeon, Levi in Juda; Isahár, Zábulon in Benjamin; Dan in Neftáli; Gad in Aser.
Vseh, ki so izšli iz Jakobovih ledij, je bilo sedemdeset duš. Jožef pa je bil že v Egiptu. Potem so Jožef in vsi njegovi bratje in ves tisti rod umrli. Izraelovi sinovi pa so bili rodovitni, da jih je kar mrgolelo. Namnožili so se in postali silno močni; napolnili so deželo.
Tedaj je vstal nad Egiptom nov kralj, ki ni poznal Jožefa. Rekel je svojemu ljudstvu: »Glejte, ljudstvo Izraelovih sinov je številnejše in močnejše od nas. 10 Dajte, ravnajmo modro z njim, da se neha množiti! Sicer se bo ob kaki vojni pridružilo našim sovražnikom, se bojevalo proti nam in odšlo iz dežele.« 11 Postavili so jim torej priganjače pri tlaki, da bi jih stiskali s težkimi deli; tako so zidali za faraona skladiščni mesti Pitóm in Ramesés. 12 A bolj ko so jih stiskali, bolj so se množili in bolj so se širili, tako da je Egipčane prevzemala groza pred Izraelovimi sinovi. 13 In Egipčani so Izraelovim sinovom z vso silo nalagali dela, 14 grenili so jim življenje s trdim delom: z ilovico in opeko in vsakršnim delom na polju; vsa ta dela so jim nalagali z vso silo.
15 Potem je egiptovski kralj rekel hebrejskima babicama – eni je bilo ime Šifra, drugi pa Pua: 16 »Kadar pomagata Hebrejkam pri porodu, glejta na spol: če je deček, ga ubijta, če pa je deklica, naj živi!« 17 Toda babici sta se bali Boga in nista storili, kakor jima je naročil egiptovski kralj, ampak sta pustili dečke živeti. 18 Zato je egiptovski kralj poklical babici in jima rekel: »Zakaj delata tako in puščata dečke živeti?« 19 Babici sta rekli faraonu: »Hebrejke niso kakor Egipčanke; tako krepke so, da rodijo, preden pride k njim babica.« 20 Bog je storil babicama dobro. Ljudstvo pa se je množilo in postalo silno močno. 21 Ker sta se babici bali Boga, jima je naredil hiši. 22 Nato je faraon zapovedal vsemu svojemu ljudstvu in rekel: »Vsakega dečka, ki se rodi, vrzite v Nil, vsako deklico pa pustite živeti!«
Mojzesovo rojstvo in beg v Midján
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Neki mož iz Levijeve hiše je šel in vzel Levijevo hčer. Žena je spočela in rodila sina. Ko je videla, kako je lep, ga je skrivala tri mesece. Ko pa ga ni mogla več skrivati, je vzela košaro iz papirusa, jo zamazala z ilovico in smolo, položila dečka vanjo in jo postavila v ločje ob bregu Nila. Njegova sestra pa se je postavila nekoliko proč, da bi videla, kaj se bo zgodilo z njim. Tedaj je prišla faraonova hči, da bi se kopala v Nilu. Njene služabnice pa so hodile ob Nilu. Zagledala je košaro v ločju in poslala služabnico, da jo prinese. Ko jo je odprla, je zagledala otroka, dečka, ki je jokal. Zasmilil se ji je in je rekla: »To bo kak hebrejski otrok!« Nato je njegova sestra rekla faraonovi hčeri: »Ali naj grem in ti pokličem doječo ženo izmed Hebrejk, da ti bo dojila otroka?« Faraonova hči ji je rekla: »Pojdi!« In deklica je šla in poklicala otrokovo mater. Tej je faraonova hči rekla: »Vzemi tega otroka in mi ga dôji, jaz pa ti bom plačala!« Žena je otroka vzela in ga dojila. 10 Ko pa je otrok dorastel, ga je pripeljala k faraonovi hčeri. Vzela ga je za sina in mu dala ime Mojzes. Rekla je namreč: »Iz vode sem ga potegnila.«
11 V tistih dneh, ko je Mojzes dorastel, je šel k svojim bratom in videl, kako težaško delajo. Zagledal je Egipčana, ki je pretepal Hebrejca, enega izmed njegovih bratov. 12 Ozrl se je na levo in na desno, in ko je videl, da ni nikogar, je Egipčana ubil in ga skril v pesek. 13 Ko je šel drugi dan spet ven, je videl, kako se prepirata Hebrejca. Rekel je tistemu, ki ni imel prav: »Zakaj tepeš svojega bližnjega?« 14 Rekel je: »Kdo te je postavil za poglavarja in sodnika nad nami? Ali me hočeš ubiti, kakor si ubil Egipčana?« Mojzes se je prestrašil in rekel: »Resnično, stvar se je razvedela.«
15 Faraon je slišal o zadevi in je hotel Mojzesa usmrtiti. Mojzes pa je zbežal izpred faraonovega obličja in se ustavil v midjánski deželi. Usedel se je pri nekem vodnjaku. 16 Midjánski duhovnik je imel sedem hčera. Prišle so zajemat vodo in polnit korita, da bi napojile očetovo drobnico. 17 Tedaj so prišli pastirji in jih hoteli odpoditi. Mojzes pa je vstal, se zavzel zanje in napojil njihovo drobnico. 18 Ko so prišle k očetu Reguélu, je rekel: »Kako da ste prišle danes tako hitro?« 19 Rekle so: »Neki Egipčan nas je rešil iz rok pastirjev; celó vodo nam je zajemal in napojil drobnico.« 20 Tedaj je rekel hčeram: »Kje pa je? Zakaj ste ga vendar pustile? Pokličite ga, da bo jedel kruh!« 21 In Mojzes je privolil, da se naseli pri tem možu. Ta mu je dal svojo hčer Cipóro. 22 Ko je rodila sina, mu je dal ime Geršóm; rekel je namreč: »Tujec sem v tuji deželi.«
Bog Mojzesa pokliče in pošlje
23 Potem ko je minilo veliko dni, je umrl egiptovski kralj. Izraelovi sinovi pa so vzdihovali zaradi tlake. Vpili so in njihov klic na pomoč se je od njihove tlake vzdigoval do Boga. 24 Bog je slišal njihovo vzdihovanje in se spomnil svoje zaveze z Abrahamom, Izakom in Jakobom. 25 Bog se je ozrl na Izraelove sinove in Bog se je zavzel zanje.

Psalmi 40

PSALM 40 (39)
Zahvala in prošnja za pomoč
40 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Davidov psalm.
Trdno sem upal v GOSPODA,
pa se je sklonil k meni in uslišal moje klicanje.
Potegnil me je iz pogubne jame,
iz blatnega močvirja,
moje noge postavil na skalo,
utrdil moje korake.
Dal mi je v usta novo pesem,
hvalnico našemu Bogu.
Mnogi bodo videli in se bali,
zaupali bodo v GOSPODA.

Blagor možu,
ki je stavil v GOSPODA svoje zaupanje
in se ni obračal k upornikom,
k tistim, ki se zapletajo v slepilo.
Veliko si storil ti,
GOSPOD, moj Bog, svojih čudovitih del
in misli za nas,
ničesar ni mogoče primerjati s tabo.
Hotel bi oznanjati, govoriti,
preveč jih je, da bi jih mogel prešteti.

Nad klavnimi in jedilnimi daritvami nisi imel veselja,
izoblikoval si mi ušesa,
žgalnih daritev in daritev za greh nisi zahteval.
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je pisano o meni:
Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli,
tvoja postava je v mojem srcu.«

10 Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru;
glej, svojih ustnic ne zadržujem,
GOSPOD, ti sam veš.
11 Tvoje pravičnosti nisem skrival v svojem srcu,
o tvoji zvestobi in pomoči sem govoril,
nisem prikrival tvoje dobrote in zvestobe
pred velikim zborom.

12 Ti, GOSPOD, mi ne boš odtegnil
svojega usmiljenja,
tvoja dobrota in tvoja zvestoba
me bosta vedno čuvali.
13 Zakaj obdale so me nesreče,
ki jim ni števila;
zajele so me moje krivde,
da ne morem več videti;
več jih je kakor las na moji glavi,
moje srce me je zapustilo.

14 Blagovoli me, GOSPOD, rešiti,
GOSPOD, hiti mi pomagat.
15 Naj bodo osramočeni, naj se sramujejo vsi skupaj,
tisti, ki mi strežejo po življenju, da bi mi ga vzeli;
naj se umaknejo, naj bodo zasramovani,
katerim je všeč moja nesreča.
16 Naj osupnejo, ko bodo za petami lastni sramoti,
kateri mi pravijo: »Aha, aha!«

17 Naj se radujejo, naj se veselijo v tebi
vsi, ki te iščejo.
Naj vedno govorijo: »Velik je GOSPOD
kateri ljubijo tvojo pomoč.
18 Jaz pa sem nesrečen in reven,
a Gospod misli name.
Ti si moja pomoč in moj osvoboditelj,
moj Bog, nikar se ne mudi.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats