Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

206. dan branja:

1. pismo Korinčanom 12

Duhovni darovi
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Glede duhovnih darov, bratje, nočem, da bi bili vi v nevednosti. Veste, kako ste bili zapeljani in ste se dali voditi k nemim malikom, ko ste bili še pogani. Zato vam jasno povem, da nihče, ki govori v Božjem Duhu, ne reče: »Jezus naj bo preklet,« in nihče ne more reči: »Jezus je Gospod,« razen v Svetem Duhu.
Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja. Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja, 10 drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. 11 Vse to pa uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.
Eno telo in veliko telesnih delov
12 Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. 13 V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega Duha. 14 Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega telesnega dela, ampak iz več delov. 15 Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. 16 Če bi uho reklo: »Ker nisem oko, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. 17 Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje bi bil vonj, ko bi bilo vse telo sluh? 18 Tako pa je Bog vse posamezne telesne dele razpostavil po telesu, kakor je hotel. 19 Ko bi bilo vse skupaj en sam telesni del, kje bi bilo telo? 20 Tako pa je veliko delov, telo pa je eno. 21 Ne more oko reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne glava nogam: »Ne potrebujem vas.« 22 Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni, 23 in tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje spoštovanje in z manj uglednimi še lepše ravnamo, 24 medtem ko ugledni tega ne potrebujejo. Da, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, 25 da v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za drugega. 26 Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi.
27 Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa. 28 Bog pa je v Cerkvi postavil najprej apostole, drugič preroke, tretjič učitelje; potem čudodelstva, potem milostne darove ozdravljanja, pomoči, vodenja in govorjenja v raznovrstnih jezikih. 29 So mar vsi apostoli? So vsi preroki? Vsi učitelji? Ali vsi delajo čudeže, 30 ali imajo vsi milostne darove ozdravljanja? Ali vsi govorijo jezike? Jih vsi razlagajo? 31 A vendar morate hrepeneti po večjih milostnih darovih. Naj vam pokažem še odličnejšo pot.

2. knjiga kraljev 5

Naamán ozdraví
5
Naamán, vojskovodja arámskega kralja, je bil velik mož pri svojem gospodarju in zelo ugleden, kajti po njem je GOSPOD naklonil Arámcem zmago. Toda mož, hraber vojščak, je postal gobav. Ko so Arámci šli na vojni pohod, so pripeljali iz izraelske dežele majhno deklico, da je stregla Naamánovi ženi. Pa je rekla svoji gospodarici: »O, ko bi bil moj gospod pri preroku, ki je v Samariji! Tedaj bi ga ozdravil njegove gobavosti.« Prišel je, sporočil svojemu gospodarju in rekel: »To in to je rekla deklica, ki je iz izraelske dežele.« Arámski kralj je rekel: »Le pojdi, jaz pa bom poslal pismo izraelskemu kralju.«
Odpravil se je torej na pot, vzel s seboj deset talentov srebra, šest tisoč zlatnikov in deset prazničnih oblačil. Izraelskemu kralju je izročil pismo s tole vsebino: »Zdaj torej, ko pride to pismo do tebe, glej, sem poslal k tebi svojega služabnika Naamána, da ga ozdraviš njegove gobavosti.« Ko je izraelski kralj pismo prebral, je pretrgal svoja oblačila in rekel: »Sem mar jaz Bog, da bi mogel usmrtiti in oživiti, ko ta pošilja k meni nekoga, da ga ozdravim gobavosti! Spoznajte vendar in sprevidite, da se hoče spreti z menoj!«
Ko pa je Božji mož Elizej slišal, da je izraelski kralj pretrgal svoja oblačila, je kralju poslal sporočilo in rekel: »Zakaj si pretrgal oblačila? Naj pride k meni pa bo vedel, da je prerok v Izraelu!« Prišel je torej Naamán s svojimi konji in z vozovi in se ustavil pri vratih Elizejeve hiše. 10 Elizej je poslal k njemu sla z naročilom: »Pojdi in se sedemkrat umij v Jordanu, pa se ti meso povrne in boš čist.« 11 Toda Naamán se je razjezil, odšel in rekel: »Glej, rekel sem si, da bo gotovo prišel ven, se ustopil in klical ime GOSPODA, svojega Boga, mahal z roko nad bolnim mestom in tako ozdravil gobavost. 12 Mar nista damaščanski reki Abána in Parpár boljši kot vse izraelske vode? Ali se ne bi mogel v njiju umiti in se tako očistiti?« Obrnil se je in razburjen odšel. 13 Njegovi služabniki pa so pristopili in mu govorili; rekli so: »Oče, ko bi ti prerok ukazal kaj težkega, mar ne bi tega storil? Koliko bolj, ko ti je naročil: Umij se in boš čist!« 14 Tedaj je šel in se sedemkrat potopil v Jordanu, po besedi Božjega moža. In njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka; bil je čist.
15 Potem se je z vsem spremstvom vrnil k Božjemu možu. Ko je prišel, je stopil predenj in rekel: »Zdaj vem, da na vsej zemlji ni Boga razen v Izraelu. Sprejmi zdaj, prosim, darilo od svojega služabnika!« 16 Elizej je rekel: »Kakor živi GOSPOD, pred katerim stojim, ničesar ne vzamem!« In čeprav ga je silil, naj vzame, je odklonil. 17 Potem je Naamán rekel: »Če ne, pa naj dajo tvojemu služabniku tovor zemlje za dva mezga, kajti tvoj služabnik ne bo več daroval žgalne in klavne daritve nobenim drugim bogovom razen GOSPODU. 18 Tole pa naj GOSPOD oprosti tvojemu služabniku: Kadar bo šel moj gospodar v Rimónovo hišo molit in se bo opiral na mojo roko, se bom tudi jaz poklonil v Rimónovi hiši. Da se bom poklonil v Rimónovi hiši, to naj GOSPOD oprosti tvojemu služabniku.« 19 Elizej mu je rekel: »Pojdi v miru!«
Gehazíjeva lakomnost
Ko je od njega napravil že kos poti, 20 si je Gehazí, služabnik Božjega moža Elizeja, rekel: »Poglej, moj gospodar je prizanesel temu Arámcu Naamánu, da ni vzel iz njegove roke, kar je prinesel. Kakor živi GOSPOD, stekel bom za njim in bom kaj vzel od njega.« 21 Gehazí je torej pohitel za Naamánom. Ko je Naamán videl, da nekdo teče za njim, je skočil z voza, mu šel naproti in rekel: »Je mir s teboj?« 22 Oni je rekel: »Mir. Moj gospodar me pošilja s sporočilom: ›Glej, pravkar sta prišla k meni z Efrájimskega pogorja dva mladeniča izmed preroških sinov. Daj jima, prosim, talent srebra in dvoje prazničnih oblačil!‹« 23 Naamán je rekel: »Izvoli vzeti dva talenta!« Prisilil ga je in zavezal dva talenta srebra v dve vreči in še dvoje prazničnih oblačil. Dal jih je dvema svojima hlapcema, da sta jih nosila pred njim. 24 Ko je prišel do griča, je to vzel iz njunih rok in shranil v hiši. Odslovil je moža in sta odšla.
25 Potem je prišel in se postavil pred svojega gospodarja. Elizej mu je rekel: »Od kod prihajaš, Gehazí?« Rekel je: »Tvoj služabnik ni šel nikamor.« 26 Tedaj mu je rekel: »Mar nisem bil v duhu poleg, ko je nekdo stopil s svojega voza in ti šel naproti? Je mar čas, da jemlješ denar, da jemlješ obleke pa oljčne nasade in vinograde, ovce in vole, hlapce in dekle? 27 Naamánove gobe naj se držijo tebe in tvojih potomcev na veke!« In odšel je od njega gobav kakor sneg.

Abdija 1

ABDIJA
Bog bo sodil Edómu
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Abdíjevo videnje.

Tako govori Gospod BOG o Edómu.
Sporočilo smo slišali od GOSPODA,
glasnik je bil poslan med narode:
»Vzdignite se! Vzdignimo se v boj proti njemu!«
Glej, naredil te bom majhnega med narodi,
silno boš zaničevan.
Prevzetnost tvojega srca te je zapeljala –
njega, ki prebiva v skalnatih votlinah,
ki ima visoko svoj sedež,
ki pravi v svojem srcu:
»Kdo me bo potegnil na zemljo?«
Čeprav bi se vzdignil kakor orel,
čeprav bi postavil svoje gnezdo med zvezde,
bi te od tam potegnil dol,
govori GOSPOD.

Če bi prišli k tebi tatovi
ali nočni razbojniki,
kako bi onemel:
mar ne bi pokradli le, kolikor bi jim zadostovalo?
In če bi prišli k tebi trgači,
mar ne bi pustili paberka?
Kako pa so preiskali Ezava,
iztaknili njegove zaklade!
Preganjali so te do meje,
vsi ljudje v zavezi s teboj, so te prevarali,
premagali so te ljudje, ki so v miru s teboj,
tisti pri kruhu s teboj so ti nastavili past,
razumnosti ni v njem.
Mar ne bom tisti dan, govori GOSPOD,
pogubil modrih iz Edóma,
razumnosti z Ezavovega pogorja?
Tvoji junaki se bodo zbali, o Temán,
tako da bo vsak iztrebljen z Ezavovega pogorja.
Edómova krivda
10 Zaradi nasilja nad tvojim bratom Jakobom
te bo zagrnila sramota
in iztrebljen boš za vselej.
11 Na dan, ko si stal ob strani,
na dan, ko so tujci plenili njegovo imetje,
ko so drugorodci vstopali skozi njegova vrata
in za Jeruzalem metali žreb,
si bil tudi ti kakor eden izmed njih.
12 Ne bi bil smel gledati na dan svojega brata,
na dan njegovega zloma;
ne se veseliti nad sinovi Juda
na dan njihove pogube;
ne se širokoustiti
na dan stiske.
13 Ne bi bil smel iti skozi vrata mojega ljudstva
na dan njegove pogube,
ne še ti gledati njegove bede
na dan njegovega propada,
ne segati po njegovem imetju
na dan njegovega propada.
14 Ne bi se bil smel postavljati na razpotja,
da bi iztrebljal njegove begunce,
ne izročati njegovih preživelih
na dan stiske.
GOSPODOV dan
15 Kajti dan GOSPODOV je blizu nad vsemi narodi.
Kakor si storil ti, se bo storilo tebi,
tvoje ravnanje se bo obrnilo na tvojo glavo.
16 Kakor ste na moji sveti gori pili vi,
bodo vztrajno pili vsi narodi,
pili, požirali
in postajali, kakor da jih ni.
17 Na gori Sion pa bodo ubežniki,
to bo sveti kraj,
hiša Jakobova bo dobila v last tiste,
ki so jo imeli v lasti.
18 Hiša Jakobova bo postala ogenj,
hiša Jožefova plamen,
hiša Ezavova pa strnje:
požgali jo bodo in požrli,
od hiše Ezavove ne bo nihče preživel,
kajti GOSPOD je govoril.
Novi Izrael
19 Podedovali bodo Negeb, Ezavovo pogorje,
in Šéfelo, Filistejo,
podedovali bodo ozemlje Efrájima in ozemlje Samarije,
Benjamin in Gileád:
20 izgnanci tukajšnje vojske Izraelovih sinov
bodo zasedli Kánaan do Sarepte,
izgnanci iz Jeruzalema, ki so v Sefarádu,
pa bodo zasedli mesta v Negebu.
21 Rešitelji bodo šli na goro Sion,
da bodo vladali Ezavovi gori.
In kraljestvo bo GOSPODOVO.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats