Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

211. dan branja:

1. pismo Korinčanom 15,35-58

Vstalo telo
35 Pa bo kdo vprašal: »Kako so lahko mrtvi obujeni? S kakšnim telesom pridejo?« 36 Neumnež! Kar ti seješ, ne oživi, če ne umre. 37 In to, kar vseješ, ni telo, ki bo nastalo, ampak golo zrno, bodisi pšenice ali česa drugega. 38 Bog pa mu da telo, kakor je določil, in sicer vsakemu semenu lastno telo. 39 Niso vsa živa bitja iz istega mesa, ampak je drugo meso pri ljudeh, drugo pri živini, drugo pri pticah in drugo pri ribah. 40 So nebesna in zemeljska telesa. Toda drugo je veličastvo nebesnih teles, drugo zemeljskih. 41 Drugo je veličastvo sonca in drugo veličastvo lune in drugo veličastvo zvezd. Zvezda se namreč od zvezde razlikuje po veličastvu.
42 Tako je tudi z vstajenjem mrtvih. Seje se v propadljivosti, obuja pa v nepropadljivosti. 43 Kar se seje v nečasti, vstaja v veličastvu. Kar se seje v slabosti, vstaja v moči. 44 Seje se duševno telo, vstaja duhovno telo. Če obstaja duševno telo, obstaja tudi duhovno. 45 Tako je tudi pisano: Prvi človek Adam je postal živa duša, poslednji Adam pa oživljajoči duh. 46 Toda ni najprej to, kar je duhovno, ampak to, kar je duševno, potem to, kar je duhovno. 47 Prvi človek je iz prsti, zemeljski, drugi človek pa je iz nebes. 48 Kakršen je bil zemeljski, taki so zemeljski, in kakršen je nebeški, taki so tudi nebeški. 49 In kakor smo nosili podobo zemeljskega, bomo nosili tudi podobo nebeškega.
50 To pa povem, bratje: meso in kri ne moreta podedovati Božjega kraljestva pa tudi propadljivost ne podeduje nepropadljivosti. 51 Glejte, skrivnost vam povem: vsi ne bomo zaspali, vsi pa bomo spremenjeni, 52 hipoma, kakor bi trenil z očesom, ob glasu poslednje trobente. Zadonela bo namreč in mrtvi bodo vstali nepropadljivi in mi bomo spremenjeni. 53 Kajti to, kar je propadljivo, si mora obleči nepropadljivost, in kar je umrljivo, obleči neumrljivost. 54 Ko pa si bo to, kar je propadljivo, obleklo nepropadljivost, in to, kar je umrljivo, obleklo neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki je zapisana:
Smrt je použita v zmagi.
55 Smrt, kje je tvoja zmaga?
Smrt, kje je tvoje želo?
56 Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. 57 Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. 58 Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu, ker veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen.

2. knjiga kraljev 10

Jehú iztrebi Ahábovo rodbino
10
Aháb je imel v Samariji sedemdeset sinov. Jehú je napisal pismo in ga poslal v Samarijo jezreélskim poglavarjem, starešinam in vzgojiteljem Ahábovih sinov. Rekel je: »Zdaj pa, brž ko pride to pismo do vas, pri vas so namreč sinovi vašega gospodarja, z vami pa so tudi bojni vozovi, konji, utrjena mesta in orožje, izberite najboljšega in najbolj zmožnega izmed sinov vašega gospodarja, posadite ga na prestol njegovega očeta in se bojujte za hišo svojega očeta!« Silno so se prestrašili in so rekli: »Glej, dva kralja nista mogla obstati pred njim, kako bomo obstali mi!« Dvorni oskrbnik, mestni poglavar, starešine in vzgojitelji so zato Jehúju poslali sporočilo in rekli: »Tvoji služabniki smo, storili bomo vse, kar nam boš ukazal, nikogar ne bomo postavljali za kralja. Naredi, kar je dobro v tvojih očeh!« Tedaj jim je napisal drugo pismo in rekel: »Če ste na moji strani in meni poslušni, obglavite sinove svojega gospodarja in pridite jutri ob tem času k meni v Jezreél!« Kraljevih sinov pa je bilo sedemdeset; bivali so pri mestnih velikaših, ki so jih vzgajali. Ko je pismo prišlo do njih, so prijeli kraljeve sinove in vseh sedemdeset pomorili. Njihove glave so deli v košare in mu jih poslali v Jezreél. Prišel je odposlanec in mu sporočil, da so prinesli glave kraljevih sinov. On pa je rekel: »Do jutra jih denite v dveh kupih pred mestna vrata!« Zjutraj je šel ven, se postavil in rekel vsemu ljudstvu: »Vi ste pravični. Glejte, jaz sem se zarotil proti svojemu gospodarju in ga ubil. Kdo pa je pobil vse te? 10 Vedite torej, da ni padla na tla nobena GOSPODOVA beseda, ki jo je GOSPOD govoril Ahábovi hiši! GOSPOD je storil, kar je govoril po svojem služabniku Eliju.« 11 Jehú je pobil vse, ki so še ostali od Ahábove hiše v Jezreélu, vse njegove velikaše, znance in duhovnike, in mu ni pustil niti enega samega za ostanek.
12 Zatem se je Jehú odpravil in šel v Samarijo. Ko je bil na poti v Bet Eked Roím, 13 je Jehú naletel na brate Judovega kralja Ahazjája in je rekel: »Kdo ste?« Rekli so: »Ahazjájevi bratje smo. Obiskat gremo kraljeve sinove in sinove kraljice matere.« 14 Rekel je: »Zgrabite jih žive!« In zgrabili so žive ter jih pomorili pri vodnjaku v Bet Ekedu: dvainštirideset mož; nobenemu izmed njih ni prizanesel.
15 Ko je odšel od tam, je naletel na Rehábovega sina Jonadába, ki mu je prišel naproti. Pozdravil ga je in mu rekel: »Ali je tvoje srce iskreno, kakor je moje srce do tvojega srca?« Jonadáb je rekel: »Je.« – »Če je tako, mi daj roko!« In ko mu jo je podal, ga je vzel k sebi na voz 16 in rekel: »Pojdi z mano, da boš videl mojo gorečnost za GOSPODA!« Peljali so ga torej na njegovem vozu. 17 Ko je prišel v Samarijo, je pobil vse, kar jih je ostalo od Ahábovega rodu v Samariji, tako da ga je iztrebil, po besedi, ki jo je GOSPOD govoril Eliju.
Jehú iztrebi Báalove malikovalce
18 Jehú je nato zbral vse ljudstvo in jim rekel: »Aháb je malo častil Báala, Jehú pa ga bo močno počastil! 19 Zato skličite k meni vse Báalove preroke, vse njegove služabnike in vse njegove duhovnike! Nobeden ne sme manjkati, kajti Báalu hočem prirediti veliko daritev. Kdor se je ne bo udeležil, ne bo ostal živ!« Jehú pa je to delal zvijačno, da bi uničil Báalove častilce. 20 Potem je rekel: »Priredite slovesen shod v čast Báalu!« In oklicali so ga. 21 Jehú je razposlal glasnike po vsem Izraelu. Prišli so vsi Báalovi častilci; nikogar ni bilo, ki bi ne bil prišel. Šli so v Báalovo hišo in hiša se je napolnila do kraja. 22 Potem je ukazal tistemu, ki je skrbel za obredna oblačila: »Prinesi oblačila vsem Báalovim častilcem!« In prinesel jim je oblačila. 23 Tedaj je šel Jehú z Rehábovim sinom Jonadábom v Báalovo hišo in rekel Báalovim častilcem: »Dobro poglejte, da ne bo tu med vami katerega izmed GOSPODOVIH častilcev, marveč samo Báalovi!« 24 Pristopila sta torej, da bi opravila klavne in žgalne daritve.
Jehú pa je postavil zunaj osemdeset mož in rekel: »Kdor bo pustil, da uide kateri izmed mož, ki vam jih izročam, bo dal svoje življenje za njegovo življenje!« 25 Ko je Jehú končal žgalno daritev, je ukazal stražarjem in pribočnikom: »Vstopite in jih pobijte, nobeden naj ne uide!« Stražarji in pribočniki so jih pobili z ostrim mečem, jih pometali ven, vdrli v svetišče Báalove hiše, 26 spravili stebre iz Báalove hiše in jih sežgali. 27 Razdrobili so Báalov kip ter razdejali Báalovo hišo in naredili iz nje stranišča, kakor so še danes.
Jehú vlada v Izraelu
28 Tako je Jehú iztrebil Báala iz Izraela. 29 Ni pa se odvrnil od grehov Nebátovega sina Jerobeáma, v katere je bil ta zapeljal Izraela: od zlatih telet v Betelu in Danu. 30 GOSPOD je rekel Jehúju: »Ker si dobro opravil, kar je prav v mojih očeh, in si storil Ahábovi hiši povsem po moji volji, bodo tvoji sinovi do četrtega rodu sedeli na Izraelovem prestolu.« 31 Vendar se Jehú ni potrudil, da bi se z vsem srcem držal postave GOSPODA, Izraelovega Boga; ni se odvrnil od Jerobeámovih grehov, v katere je bil ta zapeljal Izraela.
32 Tiste dni je GOSPOD začel klestiti Izraela. Hazaél jih je porazil v vseh izraelskih mejnih krajinah 33 vzhodno od Jordana z vso gileádsko deželo, z Gádovci, Rúbenovci in Manásejevci od Aroêrja ob potoku Arnónu, torej v Gileádu in Bašánu. 34 Druga Jehújeva dela, vse, kar je napravil, in vse njegovo junaštvo – mar ni to zapisano v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev? 35 Ko je Jehú legel k svojim očetom, so ga pokopali v Samariji. Namesto njega je postal kralj njegov sin Joaház. 36 Jehú je kraljeval nad Izraelom v Samariji osemindvajset let.

Mihej 1

MIHEJ
Bog obtožuje Izraela
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda GOSPODOVA, ki se je zgodila Miheju Moréšečanu, v dneh Jotáma, Aháza in Ezekíja, Judovih kraljev, ki jo je videl glede Samarije in Jeruzalema.

Poslušajte, vsa ljudstva,
prisluhni, zemlja in vse, kar jo napolnjuje!
Gospod BOG naj bo med vami za pričo,
Gospod iz svojega svetega templja.
Kajti glejte, GOSPOD prihaja iz svojega kraja,
spušča se in stopa na zemeljske višave.
Gore se topijo pod njim,
doline se razmikajo
kakor vosek pred ognjem,
kakor odteka voda po strmini.
Vse to zaradi Jakobove pregrehe,
zaradi grehov hiše Izraelove.
Kdo predstavlja Jakobovo pregreho?
Mar ne Samarija?
In kdo predstavlja Judove višine?
Mar ne Jeruzalem?
Spremenil bom Samarijo v grobljo sredi polja,
v zemljišče za vinograd;
njeno kamenje bom zvalil v dolino
in njene temelje bom razgalil.
Vsi njeni kipi bodo zdrobljeni,
vsa njena plačila bodo v ognju sežgana,
vse njene malike bom spremenil v razbitine,
kajti iz vlačugarskega plačila si jih je nabrala,
v vlačugarsko plačilo se bodo vrnili.
Prerok žaluje nad Judejo
Zato bom žaloval in tulil,
hodil bos in nag,
zagnal žalostinko kakor šakali,
žalni krik kakor noji.
Kajti neozdravljiva je njena rana,
prišla je do Juda,
segla do vrat mojega ljudstva,
do Jeruzalema.
10 V Gatu ne oznanjajte,
nikar ne jokajte!
V Bet Leáfri
se valjajte v prahu!
11 Pojdi po svoje,
prebivalka Šafírja,
gola in osramočena!
Ne hodi ven,
prebivalka Caanána;
žalovanje Bet Ecela
bo vzelo od vas svojo postojanko.
12 Kajti na rešitev čaka
prebivalka Maróta,
ker je zlo prišlo od GOSPODA
pred jeruzalemska vrata.
13 Naprezi bojne konje,
prebivalka Lahíša!
To je začetek greha
hčere sionske,
kajti v tebi so se našle
Izraelove pregrehe.
14 Zato boš dala odpravnino
za Moréšet Gat;
hiše v Ahzíbu bodo razočarale
Izraelove kralje.
15 Spet bom pripeljal nad vas osvajalca,
prebivalka Maréše.
Do Aduláma bo prišla
Izraelova slava.
16 Ogôli se in ostrizi
zaradi svojih ljubljenih sinov;
na široko se ogôli kakor orel,
ker bodo od tebe šli v izgnanstvo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats