Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

262. dan branja:

Pismo Kološanom 3,18-4,18

Stanovske dolžnosti v novem življenju
18 Žene, podrejajte se svojim možem, kakor se spodobi v Gospodu. 19 Možje, ljubíte svoje žene in ne bodite osorni do njih.
20 Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu. 21 Očetje, ne grenite svojih otrok, da ne zapadejo v malodušje.
22 Sužnji, ubogajte v vsem svoje zemeljske gospodarje, in sicer ne samo takrat, kadar vas vidijo, kakor da bi hoteli ugajati ljudem, ampak v preprostosti srca in v strahu Gospodovem. 23 Kar koli že delate, delajte iz srca, kot da delate za Gospoda, ne za ljudi, 24 saj veste, da boste v povračilo prejeli dediščino od Gospoda. Služíte Gospodu Jezusu. 25 Kajti kdor dela krivico, bo požel, kar je krivičnega storil, in nihče se ne bo oziral na osebo.
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Gospodarji, dajajte sužnjem, kar je pravično in pošteno, saj veste, da imate tudi vi gospodarja v nebesih.
Spodbude
Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se zahvaljujte. Obenem pa molíte tudi za nas, da bi nam Bog odprl vrata besede in da bi oznanjali Kristusovo skrivnost. Zaradi te skrivnosti sem tudi v verigah, da bi jo razkrival tako, kakor moram govoriti! Do tistih, ki so zunaj, se vedíte z modrostjo; skrbno izrabljajte čas. Vaše govorjenje naj bo zmeraj ljubeznivo, začinjeno s soljo, da boste vedeli, kako morate odgovarjati komur koli.
Sklepni pozdravi
O vsem, kako gre meni, vam bo poročal Tihik, ljubljeni brat, zvesti služabnik in soslužabnik v Gospodu. Pošiljam ga k vam prav zato, da bi bili poučeni, kako je pri nas, in da bi potolažil vaša srca. Prišel bo skupaj z zvestim in ljubljenim bratom Onézimom, ki je eden izmed vas: natanko vam bosta povedala, kako je tukaj.
10 Pozdravlja vas moj sojetnik Aristarh, poleg njega Barnabov bratranec Marko – glede tega ste prejeli navodila: če bo prišel k vam, ga sprejmite, 11 in Jezus, imenovan Just. Od tistih, ki so iz obreze, so ti edini sodelovali z menoj za Božje kraljestvo in mi bili v tolažbo. 12 Pozdravlja vas Epafrá, ki je eden izmed vas, služabnik Kristusa Jezusa; on se v svojih molitvah nenehno bojuje za vas, da bi bili popolni in povsem gotovi v vsem, kar hoče Bog. 13 Pričujem zanj, da se veliko trudi za vas, za tiste v Laodikeji in za one v Hierápoli. 14 Pozdravljata vas Luka, dragi zdravnik, in Demá. 15 Pozdravite brate v Laodikeji ter Nimfo in Cerkev v njeni hiši. 16 In ko boste pismo prebrali, poskrbite, da ga bodo prebrali tudi v laodikejski Cerkvi, pismo, poslano v Laodikejo, pa preberite tudi vi. 17 In Arhipu recite: »Glej, da boš dobro opravljal službo, ki si jo sprejel v Gospodu.«
18 Pozdrav je z mojo, Pavlovo roko. Spominjajte se mojih verig! Milost z vami!

2. kroniška knjiga 30

Obhajanje pashe
30 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ezekíja je razposlal sle k vsemu Izraelu in Judu ter napisal pisma Efrájimu in Manáseju, da bi prišli h GOSPODOVI hiši v Jeruzalem obhajat pasho GOSPODU, Izraelovemu Bogu. Kralj, njegovi velikaši in ves zbor v Jeruzalemu so na posvetu sklenili, da bodo obhajali pasho v drugem mesecu. Niso je namreč mogli obhajati ob njenem času, ker se še ni posvetilo zadosti duhovnikov in se ljudstvo še ni zbralo v Jeruzalemu. To se je zdelo prav kralju in vsemu zboru. Sklenili so razglasiti po vsem Izraelu od Beeršébe do Dana, naj pridejo obhajat pasho GOSPODU, Izraelovemu Bogu, v Jeruzalem. Saj je mnogi niso obhajali, kakor je bilo predpisano. Hitri sli so šli s pismi kralja in njegovih velikašev po vsem Izraelu in Judu ter so na kraljev ukaz oznanili: »Izraelovi sinovi, vrnite se h GOSPODU, Bogu Abrahamovemu, Izakovemu in Izraelovemu, da se spet obrne k vam preostalim, ki ste se rešili iz pesti asirskih kraljev. Ne bodite kakor vaši očetje in kakor vaši bratje, ki so se izneverili GOSPODU, Bogu svojih očetov, tako da jih je naredil za predmet groze, kakor lahko sami vidite. Zdaj torej ne bodite trdovratni kakor vaši očetje, podajte roko GOSPODU in pridite v njegovo svetišče, ki ga je posvetil na veke, ter služite GOSPODU, svojemu Bogu, da se odvrne od vas njegova srdita jeza. Če se boste namreč vrnili h GOSPODU, bodo vaši bratje in sinovi našli usmiljenje pri tistih, ki so jih odpeljali v ujetništvo, in se bodo vrnili v to deželo. Kajti GOSPOD, vaš Bog, je milostljiv in usmiljen in ne bo obrnil svojega obličja od vas, če se povrnete k njemu.«
10 Hitri sli so hiteli od mesta do mesta po Efrájimovi in Manásejevi deželi in tja do Zábulona; toda zasmehovali so jih in zasramovali. 11 Le nekateri možje iz Aserja, Manáseja in Zábulona so se ponižali in prišli v Jeruzalem. 12 Tudi v Judu je delovala roka Boga, saj jim je dal, da so se enodušno odzvali povabilu, ki ga je po GOSPODOVEM naročilu poslal kralj z velikaši.
13 Zbralo se je torej v Jeruzalemu veliko ljudstva, da bi obhajali v drugem mesecu praznik nekvašenega kruha; bil je zelo velik zbor. 14 Vzdignili so se in podrli oltarje, ki so bili v Jeruzalemu; prav tako so odstranili vse kadilne oltarje in jih pometali v potok Cedron. 15 Štirinajsti dan drugega meseca so zaklali pashalno jagnje. Duhovnike in levite je bilo sram, zato so se posvetili in darovali žgalne daritve v GOSPODOVI hiši. 16 Zasedli so svoja mesta, kakor je predpisano v postavi Božjega moža Mojzesa. Duhovniki so škropili s krvjo, ki so jim jo podajali leviti. 17 Ker jih je bilo v zboru veliko, ki se niso posvetili, so morali leviti klati pashalna jagnjeta za vse, ki niso bili čisti, da so jih posvetili GOSPODU. 18 Velik del ljudstva, mnogi iz Efrájima, Manáseja, Isahárja in Zábulona se niso očistili, ampak so jedli pashalno jagnje proti predpisu. Toda zanje je molil Ezekíja: »Dobri GOSPOD naj odpusti 19 vsem, ki s pripravljenim srcem iščejo Boga, GOSPODA, Boga svojih očetov, čeprav ne s čistostjo, ki jo zahtevajo svete reči.« 20 GOSPOD je uslišal Ezekíja in ljudstvu prizanesel. 21 V Jeruzalemu zbrani Izraelovi sinovi so z velikim veseljem sedem dni obhajali praznik nekvašenega kruha. Leviti in duhovniki so dan na dan na vso moč peli GOSPODU hvalnice v njegovo čast. 22 Ezekíja je pohvalil vse levite, ki so pokazali veliko izurjenost v službi GOSPODU. Praznovanje so dokončali v sedmih dneh: opravljali so mirovne daritve in slavili GOSPODA, Boga svojih očetov.
23 Tedaj je ves zbor sklenil praznovati še sedem dni in z veseljem so praznovali še sedem dni. 24 Judov kralj Ezekíja je namreč zboru podaril tisoč juncev in sedem tisoč ovc, velikaši pa so zboru podarili tisoč juncev in deset tisoč ovc. Tedaj se je veliko duhovnikov posvetilo. 25 Veselil se je ves Judov zbor, duhovniki, leviti in vsa množica tistih, ki so prišli iz Izraela, pa tudi tujci, ki so prišli iz Izraelove dežele in se naselili v Judu. 26 V Jeruzalemu je bilo veliko veselje, saj česa takega ni bilo v Jeruzalemu od Davidovega sina Salomona, Izraelovega kralja. 27 Potem so vstali levitski duhovniki in ljudstvo blagoslovili. Uslišan je bil njihov glas in njihova molitev je prišla do njegovega svetega prebivališča v nebesih.

Psalmi 86

PSALM 86 (85)
Molitev v stiski
86 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidova molitev.
Nagni, GOSPOD, svoje uho, usliši me,
ker sem nesrečen in reven.
Varuj mojo dušo, zakaj veren sem,
reši svojega služabnika, ti, moj Bog,
ki zaupa vate.
Izkaži mi milost, o Gospod,
saj ves dan kličem k tebi.
Razveseli dušo svojega služabnika,
saj k tebi, Gospod, vzdigujem svojo dušo.
Zakaj ti, Gospod, si dober in odpuščaš,
ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo.
Poslušaj, GOSPOD, mojo molitev,
prisluhni glasu moje prošnje.
Na dan svoje stiske te kličem,
kajti ti me uslišiš.

Gospod, ni ti enakega med bogovi,
ni del, ki bi bila, kakor so tvoja.
Vsi narodi, ki si jih naredil, prihajajo,
padajo na kolena pred tabo, Gospod,
tvoje ime slavijo.
10 Zakaj ti si velik in delaš čudovite reči,
ti si Bog, ti edini.
11 Uči me, GOSPOD, svojo pot,
hodil bom v tvoji zvestobi,
zedini moje srce, da se bo balo tvojega imena.
12 Zahvaljujem se ti, Gospod, moj Bog, z vsem svojim srcem,
tvoje ime častim na veke,
13 zakaj velika je tvoja dobrota do mene,
rešil si mojo dušo iz globine podzemlja.

14 O Bog, prevzetneži so se vzdignili zoper mene,
drhal nasilnežev mi streže po življenju,
niso postavili tebe pred sebe.
15 A ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv Bog,
počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi.
16 Obrni se k meni in mi izkaži milost,
daj svojo moč svojemu služabniku,
reši sina svoje služabnice.
17 Stori na meni znamenje za dobro;
moji sovražniki bodo videli in bodo osramočeni,
zakaj ti, GOSPOD, si mi pomagal in me potolažil.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats