Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

331. dan branja:

Evangelij po Janezu 18,1-18

POT OD OLJSKE GORE DO KALVARIJE
Jezusa primejo
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Jezus to povedal, je s svojimi učenci odšel čez Cedronsko dolino, kjer je bil vrt, v katerega je šel, sam in njegovi učenci. Tudi Juda, ki ga je izdal, je vedel za ta kraj, kajti Jezus se je tam večkrat sešel s svojimi učenci. Juda je torej vzel četo in služabnike od vélikih duhovnikov in farizejev ter jih privedel tja z baklami, svetilkami in orožjem. Tedaj je Jezus, ki je vedel, kaj vse bo prišlo nadenj, šel ven in jim dejal: »Koga iščete?« Odgovorili so mu: »Jezusa Nazarečana.« Rekel jim je: »Jaz sem.« Z njimi je stal tudi njegov izdajalec Juda. Ko jim je rekel: »Jaz sem,« so stopili nazaj in padli na tla. Spet jih je vprašal: »Koga iščete?« Rekli so: »Jezusa Nazarečana.« Jezus je odgovoril: »Rekel sem vam, da sem jaz. Če torej mene iščete, pustite te, naj odidejo,« da bi se izpolnila beseda, ki jo je bil povedal: »Nikogar izmed teh, ki si mi jih dal, nisem izgubil.« 10 Simon Peter pa je imel meč. Izvlekel ga je in udaril po služabniku vélikega duhovnika in mu odsekal desno uho; služabniku pa je bilo ime Malh. 11 Tedaj je Jezus rekel Petru: »Spravi meč v nožnico! Ali naj ne izpijem keliha, ki mi ga je dal Oče?«
Jezus pred vélikim duhovnikom
12 Tedaj so vojaki iz čete, poveljnik in judovski stražarji zgrabili Jezusa in ga zvezali. 13 Peljali so ga najprej k Hanu; bil je namreč tast Kajfu, ki je bil tisto leto véliki duhovnik, 14 Kajfa pa je bil tisti, ki je Judom svetoval: »Bolje je, da en človek umre za ljudstvo.«
Peter zataji Jezusa
15 Simon Peter in neki drug učenec sta šla za Jezusom. Tisti učenec se je poznal z vélikim duhovnikom in je šel z Jezusom na dvorišče vélikega duhovnika, 16 Peter pa je ostal zunaj pri vratih. Oni drugi učenec, ki se je poznal z vélikim duhovnikom, je šel ven, se pogovoril z vratarico in peljal Petra noter. 17 Tedaj je dekla, ki je bila vratarica, rekla Petru: »Kaj nisi tudi ti izmed učencev tega človeka?« On je dejal: »Nisem.« 18 Služabniki in stražarji so stali tam; pripravili so žerjavico, ker je bil mraz, in se greli. Tudi Peter je stal med njimi in se grel.

Jeremija 49-50

Prerokovanje o Amóncih
49 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
O Amóncih.

Tako govori GOSPOD:
Mar Izrael nima sinov?
Mar nima nobenega dediča?
Zakaj je potem Milkóm razdedinil Gada
in njegovo ljudstvo prebiva v njegovih mestih?
Zato, glej, pridejo dnevi,
govori GOSPOD,
ko storim, da se bo v Rabi Amóncev
slišal bojni hrup.
Kup razvalin postane
in njena naselja bodo požgana z ognjem.
Tedaj bo Izrael razdedinil tiste, ki so ga razdedinili,
govori GOSPOD.

Tuli, Hešbón, ker je Aj opustošen;
vpijte, Rabine hčere!
Opašite se z raševino in žalujte!
Begajte med ogradami!
Milkóm bo namreč šel v izgnanstvo
s svojimi duhovniki in knezi vred.
Kaj se hvališ s svojimi dolinami?
Tvoja dolina se cedi od obilja,
hči odpadnica.
Zanašaš se na svoje zaklade, češ:
»Kdo bo prišel nadme?«
A glej, grozo spravim nadte,
govori Gospod BOG nad vojskami,
od vseh, ki so okoli tebe.
Razkropljeni boste, vsak zase,
nihče ne bo zbiral beguncev.
Vendar bom pozneje obrnil usodo Amóncev, govori GOSPOD.
Prerokovanje o Edómcih
O Edómu.

Tako govori GOSPOD nad vojskami:
Mar ni več modrosti v Temánu?
Je izginil nasvet razumnih?
Je izpuhtela njihova modrost?
Bežite, obrnite se!
Zatecite se kam globoko, prebivalci Dedána!
Kajti Ezavovo stisko pripeljem nadenj,
čas njegovega kaznovanja.
Če pridejo k tebi viničarji,
ne pustijo ničesar za paberkovanje.
Če pridejo tatovi ponoči,
pograbijo, kolikor jim je potrebno.
10 Da, jaz sem razgalil Ezava,
odkril njegova skrivališča,
da se ne more skriti.
Njegovo potomstvo bo uničeno,
njegovi bratje in sosedje; ni ga več.
11 Pusti svoje sirote: jaz jih ohranim pri življenju
in tvoje vdove naj zaupajo vame.
12 Tako namreč govori GOSPOD: Glej, če morajo piti čašo tisti, ki niso bili obsojeni, da jo pijejo, pa naj bi tebi bilo prizaneseno? Ne bo ti prizaneseno, zagotovo jo boš pil. 13 Kajti prisegel sem sam pri sebi, govori GOSPOD: Groza, sramota, opustošenje in prekletstvo postane Bocra in vsa njena mesta večne razvaline.
14 Oznanilo sem slišal od GOSPODA,
glasnik je bil poslan med narode:
»Zberite se in pojdite nadenj!
Vzdignite se v boj!«
15 Glej, majhnega te storim med narodi,
zaničevanega med ljudmi.
16 Tvoja nasilnost te je premotila,
nadutost tvojega srca,
tebi, ki stanuješ v skalnih duplinah
in se oklepaš vrha hriba.
Četudi si narediš gnezdo visoko kakor orel,
te vržem od tam dol,
govori GOSPOD.
17 Edóm postane groza: vsak, ki bo šel mimo njega, bo zgrožen in se bo rogal zaradi vseh njegovih udarcev. 18 Kakor ob uničenju Sódome in Gomóre in njenih sosed, govori GOSPOD, tako tudi tam ne bo nihče prebival in noben človek ne bo gostačil v njem. 19 Glejte, kakor lev, ki iz jordanske goščave plane na trajen ovčji pašnik, tako jih presenetim in preženem iz njega. Čezenj pa postavim, kogar sem izbral. Kajti kdo mi je enak? Kdo me bo klical na odgovor? Kateri pastir bo obstal pred mano? 20 Zato poslušajte GOSPODOV sklep, ki ga je napravil proti Edómu, in načrte, ki jih je zasnoval proti prebivalcem Temána: Tudi najmanjše iz črede bodo odvlekli, še njihov pašnik bo zgrožen nad njimi. 21 Od bobnenja njihovega padca se bo stresla zemlja, glas njihovega krika se bo slišal do Trstičnega morja. 22 Glej, kakor orel se bo vzdignil, lêtel in razpel svoje peruti nad Bocro. Edómskim junakom bo tisti dan pri srcu, kakor je pri srcu ženi v porodnih bolečinah.
Prerokovanje o sirskih mestih
23 O Damasku.

Osramočena sta Hamát in Arpád,
ker sta slišala slabo novico.
Razburjena sta v morju skrbi,
ne moreta se pomiriti.
24 Damask je oslabel, obrača se v beg,
strah ga prevzema,
stiska in bolečine ga popadajo
kakor ženo na porodu.
25 Kako naj bi ne bilo zapuščeno sloveče mesto,
mesto veselja?
26 Zato bodo njegovi mladeniči morali popadati na njegovih trgih,
vsi vojaki bodo tisti dan pokončani,
govori GOSPOD nad vojskami.
27 Ogenj bom zanetil v zidovju Damaska,
da použije Ben Hadádove palače.
Prerokovanje o arabskih plemenih
28 O Kedárju in o kraljestvih Hacórja, ki jih je potolkel babilonski kralj Nebukadnezar.

Tako govori GOSPOD:
Vstanite in pojdite nad Kedár,
uničite sinove Vzhoda!
29 Njihove šotore in črede naj poberejo,
njihova šotorna pregrinjala in posode.
Njihove kamele naj jim odpeljejo
in vpijejo nanje: »Groza vsepovsod!«
30 Bežite, pobegnite naglo, zatecite se kam globoko,
hacórski prebivalci,
govori GOSPOD.
Kajti babilonski kralj Nebukadnezar
je naredil sklep proti vam,
zasnoval načrt proti vam.

31 Vstanite in pojdite nad brezskrbni narod,
ki prebiva na varnem,
govori GOSPOD.
Nimajo ne vrat ne zapaha,
sami zase prebivajo.
32 Njihove kamele bodo v plen,
njihove številne črede v rop.
Razkropim jih na vse vetrove,
njé ostrižene na sencih.
Z vseh strani spravim nadnje
njihovo stisko,
govori GOSPOD.
33 Hacór bo postal brlog šakalov,
puščava na veke.
Nihče ne bo prebival tam
in noben človek ne bo gostačil v njem.
Prerokovanje o Elámcih
34 GOSPODOVA beseda, ki se je zgodila preroku Jeremiju proti Elámu, v začetku vladanja Judovega kralja Sedekíja, rekoč:
35 Tako govori GOSPOD nad vojskami: Glej, zlomim Elámov lok, njihovo glavno moč. 36 Nad Elám pripeljem štiri vetrove s štirih koncev neba. Razkropim jih na vse te vetrove, da ne bo naroda, kamor bi ne prišli elámski izgnanci. 37 Elámce navdam s strahom pred njihovimi sovražniki in pred tistimi, ki jim strežejo po življenju. Nesrečo pripeljem nadnje, svojo srdito jezo, govori GOSPOD. Meč pošljem za njimi, dokler jih ne pokončam. 38 Svoj prestol postavim v Elámu, uničim tamkajšnjega kralja in kneze, govori GOSPOD.
39 V poznejših dneh pa se bo zgodilo: obrnil bom Elámovo usodo, govori GOSPOD.
Prerokovanje o Babilonu
50 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki jo je GOSPOD govoril po preroku Jeremiju proti Babiloniji, proti deželi Kaldejcev.
Oznanite med narodi in sporočite,
vzdignite prapor in sporočite,
ne prikrivajte, recite:
Babilon je zavzet,
Bel osramočen,
Merodáh omaján,
njegove podobe so osramočene,
njegovi mališki kipi razbiti.
Kajti nadenj pride narod s severa; ta spremeni njegovo deželo v pustinjo. Nihče ne bo prebival v njej: ljudje in živina se odpravijo, odidejo.

V tistih dneh in v tistem času, govori GOSPOD, bodo Izraelovi in Judovi sinovi družno krenili na pot. Hodili bodo in gredé jokali. Iskali bodo GOSPODA, svojega Boga. Za pot na Sion bodo povpraševali, tja bo obrnjen njihov obraz: »Pridite, pridružimo se GOSPODU z večno zavezo, ki ne bo pozabljena.«

Izgubljena čreda je bilo moje ljudstvo, njegovi pastirji so jih zapeljali. V gore so jih zavedli, z gore na hrib so morali hoditi, pozabili so na svoje staje. Kdor koli je naletel nanje, jih je žrl. Njihovi nasprotniki so govorili: »Ne nakopavamo si krivde, saj so grešili proti GOSPODU, zatočišču pravičnosti, GOSPODU, upanju njihovih očetov.«

Bežite iz srede Babilona, odrinite iz dežele Kaldejcev! Bodite kakor kozli pred čredo. Kajti glejte, obudim in pripeljem nad Babilon zbor velikih narodov iz severne dežele. Postavijo se proti njemu in od tam bo zavzet. Njihove puščice so kakor puščice izurjenega junaka, ki se ne vrača praznih rok. 10 Tako postane Kaldeja plen, vsi, ki jo plenijo, se nasitijo, govori GOSPOD.

11 Le veselite se in se zabavajte,
roparji moje dediščine!
Le poskakujte kakor telica po travi
in rezgetajte kakor žrebci!
12 Vaša mati bo vsa osramočena,
ponižana bo ta, ki vas je rodila.
Glej, zadnja bo med narodi:
puščava, suha in pusta.
13 Zaradi GOSPODOVEGA gneva ne bo naseljena
in bo popolna puščava.
Vsak, ki bo šel mimo Babilona, bo zgrožen
in se bo rogal zaradi vseh njegovih udarcev.
14 Razpostavite se proti Babilonu naokrog,
vsi lokostrelci!
Streljajte nanj, ne varčujte s puščico,
kajti proti GOSPODU je grešil.
15 Zaženite naokoli bojni klic proti njemu!
Vdaja se,
njegovi oporniki padajo,
njegovo obzidje se podira.
Da, to je GOSPODOVO maščevanje.
Maščujte se nad njim,
storite mu, kakor je sam delal!
16 Iztrebite sejalca iz Babilona
in žanjca ob času žetve!
Pred zatiralskim mečem
naj se vsak zateče k svojemu ljudstvu,
sleherni naj zbeži v svojo deželo.

17 Izrael je izgubljena ovca, levi so jo preganjali. Najprej ga je žrl asirski kralj, potlej mu je potrl kosti babilonski kralj Nebukadnezar. 18 Zato tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Glejte, kaznoval bom babilonskega kralja in njegovo deželo, kakor sem kaznoval asirskega kralja. 19 Izraela bom popeljal nazaj na njegov pašnik, da se bo pasel na Karmelu in v Bašánu, da se bo nasičeval v Efrájimskem pogorju in v Gileádu. 20 V tistih dneh in v tistem času, govori GOSPOD, bodo iskali Izraelovo krivdo, pa je ne bo več; in Judove grehe, pa jih ne bo najti, ker bom odpustil ostanku, ki ga pustim.
Uničenje Babilona
21 Pojdi nad deželo Meratájim,
nad njo
in nad prebivalce Pekóda!
Pobij jih in pokončaj z zakletvijo,
govori GOSPOD,
in delaj povsem tako, kakor sem ti zapovedal!
22 Bojni hrup je v deželi
in veliko razdejanje.
23 Kako je razbito in zdrobljeno
kladivo vse zemlje!
Kako je Babilon postal groza
med narodi!
24 Past sem ti nastavil in ti si se ujel, Babilon,
ne da bi bil to opazil.
Zalotili so te in zgrabili,
ker si izzival GOSPODA.
25 GOSPOD je odprl svojo orožarno,
vzel iz nje orožje svoje togote,
kajti Gospod BOG nad vojskami
ima delo v deželi Kaldejcev.
26 Pojdite nad Babilon z vseh koncev,
odprite njegove žitnice!
Spravite ga v kupe kakor snope in ga uničite z zakletvijo:
nič naj ne ostane od njega!
27 Pokoljite vse njegove bike,
naj gredo v zakol!
Gorje jim, kajti njihov dan je prišel,
čas njih kaznovanja!
Greh nesramne predrznosti
28 Čuj! Ubežniki in begunci iz babilonske dežele oznanjajo na Sionu maščevanje GOSPODA, našega Boga, maščevanje za njegov tempelj.

29 Skličite množico zoper Babilon, vse lokostrelce! Utaborite se okoli njega, nihče naj ne uide! Poplačajte mu po njegovem ravnanju. Storite mu povsem tako, kakor je sam delal. Kajti ošaben je bil do GOSPODA, do Izraelovega Svetega. 30 Zato bodo njegovi mladeniči popadali na njegovih trgih, vsi njegovi vojaki bodo tisti dan pokončani, govori GOSPOD.

31 Glej, proti tebi sem, ošabnež,
govori Gospod BOG nad vojskami.
Da, tvoj dan je prišel,
čas tvojega kaznovanja.
32 Ošabnež se bo spotaknil in padel
in nikogar ne bo, da bi ga vzdignil.
V njegovih mestih bom zanetil ogenj,
ki bo použil vse okoli njega.
Bog bo rešil Izraela
33 Tako govori GOSPOD nad vojskami: Izraelovi sinovi so zatirani in Judovi sinovi z njimi vred. Vsi, ki so jih odpeljali v ujetništvo, jih trdo držijo, nočejo jih odpustiti. 34 Njihov odkupitelj pa je močan. GOSPOD nad vojskami mu je ime. Dobro brani njihovo pravdo, da prinese zemlji počitek, babilonskim prebivalcem pa trepet.

35 Meč nad Kaldejce, govori GOSPOD,
in nad babilonske prebivalce,
nad njegove kneze in nad modrece!
36 Meč nad njegove blebetače:
naj poneumnijo!
Meč nad njegove junake:
naj klonejo!
37 Meč nad njegove konje in nad bojne vozove
in nad vse mešance v njegovi sredi:
naj bodo kakor ženske!
Meč nad njegove zaklade:
naj bodo zaplenjeni!
38 Suša nad njegove vode:
usahnejo naj!
Kajti to je dežela malikov;
za pošastnimi podobami norijo.

39 Zato bodo puščavske živali in šakali živeli v Babilonu in noji bodo prebivali v njem. Na veke ne bo več naseljen ne nastanjen iz roda v rod. 40 Kakor tedaj, ko je Bog uničil Sódomo in Gomóro in njene sosede, govori GOSPOD, tako tudi tam ne bo nihče prebival in noben človek ne bo gostačil v njem.
Ljudstvo s severa
41 Glejte, ljudstvo prihaja s severa,
velik narod in mnogi kralji
se vzdigujejo s koncev zemlje.
42 Oboroženi so z lokom in kopjem,
grozoviti so in brez usmiljenja.
Hrumijo, kakor bi bučalo morje.
Na konjih jezdijo,
razporejeni kakor en mož za boj,
proti tebi, hči babilonska.

43 Babilonski kralj je slišal novico o njih
in omahnile so mu roke,
tesnoba ga je obšla,
bolečina kakor porodnico.

44 Glejte, kakor lev, ki iz jordanske goščave plane na trajen ovčji pašnik, tako jih presenetim in preženem z njega. Čezenj pa postavim, kogar sem izbral. Kajti kdo mi je enak? Kdo me bo klical na odgovor? Kateri pastir bo obstal pred mano? 45 Zato poslušajte GOSPODOV sklep, ki ga je napravil proti Babiloniji, in načrte, ki jih je zasnoval proti deželi Kaldejcev: Tudi najmanjše iz črede bodo odvlekli, še pašnik bo zgrožen nad njimi. 46 Od klica: »Babilon je zavzet!« se bo tresla zemlja in vpitje se bo slišalo med narodi.

Psalmi 143

PSALM 143 (142)
Spokorna prošnja za pomoč
143 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidov psalm.
GOSPOD, usliši mojo molitev,
prisluhni moji prošnji,
v svoji zvestobi me usliši, v svoji milosti.
Ne privedi k sodbi svojega služabnika,
saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo.
Zares, sovražnik preganja mojo dušo,
na tla je potlačil moje življenje;
preselil me je v temine,
kakor večno mrtve.
Moj duh omaguje v meni,
moje srce je otrpnilo v moji sredi.

Spominjam se dni od nekdaj,
premišljam o vsem tvojem delovanju,
o delu tvojih rok premišljujem.
Svoje roke iztegujem k tebi,
mojo dušo žeja po tebi kakor izčrpano deželo.
Sela.

Hitro me usliši, o GOSPOD,
moj duh pojema.
Ne skrivaj svojega obličja pred mano,
da ne bom podoben tistim, ki se pogrezajo v jamo.
Daj mi zjutraj zaznati svojo dobroto,
saj vate zaupam!
Daj mi spoznati pot, po kateri naj hodim,
kajti k tebi vzdigujem svojo dušo!

Reši me pred mojimi sovražniki, o GOSPOD,
k tebi se zatekam!
10 Uči me izpolnjevati tvojo voljo,
saj si ti moj Bog!
Tvoj dobri duh naj me vodi
po ravni deželi.
11 Zaradi svojega imena, GOSPOD, me boš ohranil živega,
v svoji pravičnosti boš izpeljal iz stiske mojo dušo.
12 V svoji dobroti boš utišal moje sovražnike,
pogubil boš vse, ki pestijo mojo dušo,
zakaj jaz sem tvoj služabnik.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats