Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...



BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

327. dan branja:

Evangelij po Janezu 14,15-31

Jezus obljubi Svetega Duha
15 »Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; 16 jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: 17 Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. 18 Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. 19 Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. 20 Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. 21 Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« 22 Juda (ne Iškarijot) mu je rekel: »Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu?« 23 Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. 24 Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.
25 To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. 26 Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. 27 Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. 28 Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. 29 In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. 30 Ne bom več veliko govoril z vami, kajti vladar tega sveta prihaja. Meni sicer ne more nič, 31 vendar naj svet spozna, da ljubim Očeta in da delam tako, kakor mi je naročil Oče. Vstanite, pojdimo od tod!«

Jeremija 41-42

41 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V sedmem mesecu je prišel Jišmaél, Netanjájev sin in Elišamájev vnuk, iz kraljevega rodu, in kraljevi velikaši z desetimi možmi h Gedaljáju, Ahikámovemu sinu, v Micpo. Ko so tam v Micpi skupaj obedovali, je vstal Netanjájev sin Jišmaél in desetero mož, ki so bili z njim. Z mečem so ubili Gedaljája, Ahikámovega sina in Šafánovega vnuka. Tako je usmrtil njega, ki ga je babilonski kralj postavil za upravitelja dežele. Jišmaél je ubil tudi vse Judovce, ki so bili pri njem, pri Gedaljáju v Micpi, in kaldejske vojake, ki so se znašli tam.
Drugi dan po usmrtitvi Gedaljája, ko še nihče ni vedel za to, so prišli možje iz Sihema, iz Šila in iz Samarije, osemdeset mož, z obrito brado, s pretrganimi oblačili in z vrezi po telesu, z jedilnim darom in s kadilom v rokah, da ju ponesejo v GOSPODOVO hišo. Netanjájev sin Jišmaél jim je šel iz Micpe naproti in gredé jokal. Ko jih je srečal, jim je rekel: »Pridite h Gedaljáju, Ahikámovemu sinu!« Ko pa so prišli v sredo mesta, so jih Netanjájev sin Jišmaél in možje, ki so bili z njim, pokončali in pometali v kapnico. Med njimi je bilo deset mož, ki so Jišmaélu rekli: »Nikar nas ne usmrti, na polju imamo skrite zaloge pšenice, ječmena, olja in medu.« Tedaj je odnehal in jih ni pobil kakor njihove brate.
Jama, v katero je Jišmaél pometal vsa trupla mož, ki jih je pobil, je bila velika kapnica, ki jo je kralj Asá naredil v obrambo proti Izraelovemu kralju Bašáju. Njo je Jišmaél, Netanjájev sin, napolnil s pobitimi. 10 Nato je odvedel v ujetništvo ves ostanek ljudstva v Micpi, kraljeve hčere in vse ljudstvo, kar ga je še bilo v Micpi, katerim je poveljnik telesne straže Nebuzaradán za upravitelja postavil Ahikámovega sina Gedaljája. Netanjájev sin Jišmaél jih je odvedel v ujetništvo; šel je, da bi prešel k Amóncem.
11 Ko so Karéahov sin Johanán in vsi vojaški poveljniki, ki so bili pri njem, slišali o vsej hudobiji, ki jo je storil Netanjájev sin Jišmaél, 12 so vzeli s sabo vse može in se šli bojevat proti Netanjájevemu sinu Jišmaélu. Našli so ga ob velikem ribniku v Gibeónu. 13 Ko so vsi, ki so bili pri Jišmaélu, zagledali Karéahovega sina Johanána in vse vojaške poveljnike, ki so bili pri njem, so se razveselili. 14 Vsi, ki jih je Jišmaél odpeljal iz Micpe, so se obrnili in krenili h Karéahovemu sinu Johanánu. 15 Netanjájev sin Jišmaél pa je z osmimi možmi pobegnil pred Johanánom in šel k Amóncem. 16 Tedaj so Karéahov sin Johanán in vsi vojaški poveljniki, ki so bili pri njem, vzeli ves ostanek ljudstva, ki ga je Netanjájev sin Jišmaél po uboju Gedaljája, Ahikámovega sina, odpeljal iz Micpe: može, vojake, ženske, otroke in dvornike. Johanán jih je odpeljal nazaj iz Gibeóna. 17 Šli so in se ustavili v gostišču Kimhámu blizu Betlehema, ker so nameravali oditi v Egipt, 18 proč od Kaldejcev. Bali so se jih namreč, ker je Netanjájev sin Jišmaél umoril Gedaljája, Ahikámovega sina, ki ga je babilonski kralj postavil za upravitelja v deželi.
Beg v Egipt
42 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj so pristopili vsi vojaški poveljniki, Karéahov sin Johanán, Hošájev sin Azarjá in vse ljudstvo od majhnega do velikega in rekli preroku Jeremiju: »Naj pride naša prošnja predte in moli za nas h GOSPODU, svojemu Bogu, za ves ta ostanek! Saj nas je ostalo le malo od mnogih, kakor nas sam vidiš. GOSPOD, tvoj Bog, naj nam sporoči pot, po kateri naj hodimo, in kaj naj storimo.« Prerok Jeremija jim je rekel: »Slišal sem. Glejte, molil bom po vaših besedah h GOSPODU, vašemu Bogu, in vse, kar vam bo GOSPOD odgovoril, vam bom sporočil; ničesar vam ne bom prikril.« Oni pa so rekli Jeremiju: »GOSPOD naj bo resnična in zvesta priča proti nam, če ne bomo ravnali po vsaki besedi, s katero te GOSPOD, tvoj Bog, pošilja k nam. Bodisi dobro ali húdo, poslušni bomo glasu GOSPODA, svojega Boga, ki te pošiljamo k njemu, da nam bo dobro. Res, poslušni bomo glasu GOSPODA, svojega Boga.«
Po desetih dneh se je zgodila GOSPODOVA beseda Jeremiju. In poklical je Karéahovega sina Johanána, vse vojaške poveljnike, ki so bili pri njem, in vse ljudstvo od majhnega do velikega in jim rekel: »Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog, ki ste me poslali k njemu, da mu prinesem vašo prošnjo: 10 Če le ostanete v tej deželi, vas bom zidal in ne podiral, vas sadil in ne ruval; kajti žal mi je zaradi nesreče, ki sem vam jo prizadel. 11 Nikar se ne bojte babilonskega kralja, pred katerim vas je strah, nikar se ga ne bojte, govori GOSPOD, kajti jaz sem z vami, da vas rešim in osvobodim iz njegove roke; 12 naklonil vam bom usmiljenje. Usmilil se vas bo in vas spet utrdil na vaši zemlji. 13 Če pa boste rekli: ›Nočemo ostati v tej deželi,‹ in boste neposlušni glasu GOSPODA, svojega Boga, 14 če boste rekli: ›Ne, v Egipt gremo, kjer ne bomo več videli vojske ne slišali glasu roga ne stradali kruha; tam se bomo naselili,‹ 15 tedaj pa poslušajte GOSPODOVO besedo, Judov ostanek! Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Če se res obrnete v Egipt in greste tja, da se boste v njem naselili, 16 vas bo meč, ki se ga bojite, zadel tam v egiptovski deželi, in lakota, zaradi katere ste v skrbeh, vas bo zalotila tam v Egiptu in boste tam pomrli. 17 Vsi možje, ki se obrnejo in odidejo v Egipt, da se tam naselijo, bodo pomrli pod mečem, za lakoto in kugo. Nobeden izmed njih ne ubeži in ne uteče nesreči, ki jo spravim nadnje.
18 Zares, tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Kakor se je razlila moja jeza in togota nad jeruzalemske prebivalce, tako se bo razlila moja togota nad vas, če greste v Egipt. In boste v prekletstvo in grozo, v kletev in sramoto in tega kraja ne boste več videli. 19 GOSPOD vam je, Judov ostanek, govoril: ›Ne hodite v Egipt!‹ Dobro vedite, da vas danes svarim. 20 Saj sami sebe zavajate: poslali ste me h GOSPODU, svojemu Bogu, češ: Môli za nas h GOSPODU, našemu Bogu, in vse, kar GOSPOD, naš Bog, reče, nam tako sporoči, in bomo storili. 21 Danes sem vam sporočil, a ne poslušate glasu GOSPODA, svojega Boga, v vsem, s čimer me je poslal k vam. 22 Zdaj torej dobro vedite: zares, pod mečem, za lakoto in kugo boste pomrli na kraju, kamor želite iti, da bi se tam naselili.«

Psalmi 139

PSALM 139 (138)
Pred vsepričujočim in vsevednim Bogom
139 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Davidov psalm.
GOSPOD, preizkusil si me in me poznaš.
Poznaš moje sedenje in moje vstajanje,
od daleč razumeš moje misli.
Opazuješ moje potovanje in moje počivanje,
z vsemi mojimi potmi si seznanjen.
Zares, besede še ni na mojem jeziku,
glej, ti, GOSPOD, si jo že spoznal v celoti.
Zadaj in spredaj me obdajaš
in name polagaš svojo roko.
Prečudovito je zame spoznanje,
previsoko je, ne morem ga doseči.

Kam naj grem pred tvojim duhom,
kam naj zbežim pred tvojim obličjem?
Če se povzpnem v nebesa, si tamkaj,
če si pripravim ležišče v podzemlju, si zraven.
Če bi dvignil peruti jutranje zarje,
če bi prebival na koncu morja,
10 tudi tam bi me vodila tvoja roka,
držala bi me tvoja desnica.
11 Če bi rekel: »Vsaj tema me bo zgrabila,
noč bo svetloba okrog mene,«
12 tudi tema ne bo pretemna zate,
noč bo svetila kakor dan,
kakor tema, tako svetloba.

13 Zares, ti si ustvaril moje ledvice,
me stkal v materinem telesu.
14 Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen,
čudovita so tvoja dela,
moja duša to dobro pozna.
15 Moje kosti niso bile skrite pred tabo,
ko sem bil narejen na skrivnem,
stkan v globočinah zemlje.
16 Moj zarodek so videle tvoje oči.
V tvojo knjigo so bili vsi zapisani,
dnevi, ki so bili oblikovani,
ko ni še nobeden od njih obstajal.
17 In zame, kako težke so tvoje misli, o Bog,
kako silna so njihova načela!
18 Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska;
kadar se prebudim, sem še vedno pri tebi.

19 O, da bi pobil krivičnika, o Bog!
Krvoločneži, umaknite se od mene:
20 tisti, ki govorijo o tebi hudobnemu načrtu v prid,
ki se nesmiselno vzdigujejo zoper tebe!
21 GOSPOD, mar tvojih sovražnikov ne sovražim,
se mi ne studijo tisti, ki vstajajo zoper tebe?
22 S popolnim sovraštvom jih sovražim,
postali so moji sovražniki.

23 Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce,
preizkusi me in spoznaj moje vznemirljive misli!
24 Poglej, ali je pri meni pot bridkosti,
in vodi me po večni poti!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats