Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...



BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

293. dan branja:

Pismo Hebrejcem 11,1-22

Vera
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Je pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo. Zaradi nje je bilo namreč pričano v korist starih.
Po veri spoznavamo, da so bili svetovi urejeni z Božjo besedo, tako da je to, kar se vidi, nastalo iz tega, kar se ne kaže.
Po veri je Abel daroval Bogu večjo žrtev kakor Kajn. Po veri se je zanj pričalo, da je pravičen, ker je sam Bog pričal za njegove darove. Po njej še vedno govori, čeprav je umrl. Po veri je bil Henoh vzet, da ni videl smrti, in ga ni bilo najti, ker ga je Bog vzel. Kajti preden je bil vzet, je bilo zanj pričano, da je Bogu všeč. Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč, kajti kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da on biva in poplača tiste, ki ga iščejo. Po veri je bil Noe vpeljan v stvari, ki še niso bile vidne, in v svetem strahu je naredil ladjo, da bi rešil svojo družino. Po veri je obsodil svet in postal dedič pravičnosti, ki je v skladu z vero.
Po veri je bil Abraham pokoren, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki naj bi ga dobil v delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre. Po veri se je priselil v obljubljeno deželo kot v tujino in z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube, prebival v šotorih. 10 Pričakoval je namreč mesto, ki ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog. 11 Po veri je tudi sama Sara, ki je bila neplodna, dobila moč, da je kljub starosti spočela, saj je bila prepričana, da je zvest tisti, ki je dal obljubo. 12 Zato se je tudi rodila enemu, in to omrtvelemu, tolikšna množica potomcev, kolikor je zvezd na nebu in kakor je brez števila peska na morskem obrežju.
13 V veri so pomrli vsi ti. Niso doživeli izpolnitve obljub, vendar so jih iz daljave gledali, pozdravljali in priznavali, da so na zemlji tujci in priseljenci. 14 Tisti pa, ki takó govorijo, razodevajo, da domovino iščejo. 15 Ko bi imeli v mislih tisto domovino, iz katere so prišli, bi imeli priložnost, da se vrnejo. 16 Tako pa so hrepeneli po boljši, po nebeški. Zato se Bog ne sramuje, da se imenuje njihov Bog, saj jim je pripravil mesto.
17 Po veri je preizkušani Abraham v dar nesel Izaka. Edinorojenega sina je bil voljan darovati, on, ki je prejel obljube 18 in mu je bilo rečeno: Po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo. 19 Mislil si je, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je – rečeno v prispodobi – dobil nazaj od mrtvih. 20 Po veri in zavoljo prihodnjih stvari je Izak blagoslovil Jakoba in Ezava. 21 Po veri je umirajoči Jakob blagoslovil oba Jožefova sinova in je molil, oprt na vrh svoje palice. 22 Po veri je Jožef na smrtni postelji opozarjal na izhod Izraelovih sinov in dal naročila glede svojih kosti.

Izaija 7-8

Izaija opominja kralja Aháza
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V dnevih Aháza, Jotámovega sina, Uzíjevega vnuka, Judovega kralja, se je odpravil Recín, arámski kralj, s Pékahom, Remaljájevim sinom, Izraelovim kraljem, proti Jeruzalemu v boj proti njemu, a se ni mogel bojevati proti njemu. Sporočili so Davidovi hiši in rekli: »Arám tabori v Efrájimu!« Njihovo srce in srce njihovega ljudstva je vztrepetalo, kakor trepeta drevje v gozdu pred vetrom.
GOSPOD pa je rekel Izaiju: »Pojdi Aházu naproti, ti in tvoj sin Šeár Jašúb, na konec vodovoda h gornjemu zbiralniku, ob cesti k Belivčevemu zemljišču. Reci mu: ›Varuj se in ostani miren, ne boj se! Tvoje srce naj se ne plaši teh dveh koncev kadečih se ogorkov razvnete Recínove jeze, to je Aráma in Remaljájevega sina. Ker je Arám z Efrájimom in Remaljájevim sinom naredil hudoben naklep zoper tebe in rekel: Pojdimo nad Juda, prestrašimo ga in si ga podvrzimo ter postavimo v njem Tabeálovega sina za kralja, tako govori Gospod BOG:
To ne bo uspelo
in se ne bo zgodilo,
kajti glava Aráma je Damask
in glava Damaska je Recín.
(Še petinšestdeset let in Efrájim bo razbit, prenehal bo biti ljudstvo.)
Glava Efrájima je Samarija
in glava Samarije je Remaljájev sin.
Če ne boste verovali,
ne boste obstali.‹«
Bog očiščuje in ohranja Davidovo hišo
10 GOSPOD je še govoril Aházu in rekel: 11 »Izprosi si znamenje od GOSPODA, svojega Boga, v globini podzemlja ali v višavi zgoraj!« 12 Aház pa je rekel: »Ne bom prosil ne preizkušal GOSPODA13 Nato je rekel Izaija: »Poslušajte vendar, Davidova hiša: vam je premalo, da utrujate ljudi, ko utrujate še mojega Boga? 14 Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel. 15 Skuto in med bo jedel, da bo znal zavračati húdo in izbirati dobro. 16 Kajti preden bo znal deček zavračati húdo in izbirati dobro, bo opustošena dežela, ki te je groza dveh njenih kraljev. 17 GOSPOD bo privedel nadte, nad tvoje ljudstvo in nad hišo tvojega očeta dneve, kakršni niso prišli, odkar je Efrájim odpadel od Juda – asirskega kralja.«
18 Tisti dan bo GOSPOD požvižgal muhi, ki je na koncu Nila v Egiptu, in čebeli, ki je v asirski deželi. 19 Vse bodo prišle in sedle po hudourniških strugah in po skalnih razpokah, po vseh goščavah in po vseh napajališčih.
20 Tisti dan bo Gospod obril z britvijo, najeto onstran Evfrata, z asirskim kraljem, glavo in dlako med nogami, tudi brado bo postrigel.
21 Tisti dan bo vsak redil le telico in dve ovci. 22 Ker bo glavno pridobivanje mleka, bo jedel skuto, da, skuto in med bo jedel vsak, kdor bo ostal v deželi.
23 Tisti dan bo vsaka površina, kjer je tisoč trt, vrednih tisoč srebrnikov, zarasla z robidovjem in s trnjem. 24 S puščicami in z lokom bodo hodili tja, ker bo vsa dežela zarasla z robidovjem in s trnjem. 25 Na vse griče, ki jih okopavajo z motiko, pa ne bo prišel strah pred robidovjem in trnjem: krčilo jih bo govedo, teptala jih bo drobnica.
Damask in Samarija bosta padla
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD mi je rekel: »Vzemi si večjo ploščico in napiši nanjo s človeško pisavo: Mahér Šalál Haš Baz. – Hitro pleni, urno ropaj.« Vzel sem zanesljivi priči, duhovnika Urijája in Jeberehjájevega sina Zeharjája. Potem sem šel k prerokinji in ta je spočela in rodila sina. Tedaj mi je GOSPOD rekel: »Daj mu ime Mahér Šalál Haš Baz, kajti še preden bo deček znal klicati ›Moj oče‹ in ›Moja mati‹, bodo bogastvo Damaska in plen Samarije nesli pred asirskim kraljem.«
Samo prestolnica bo ostala
GOSPOD mi je še govoril in rekel: »Ker to ljudstvo zavrača síloaške vode, ki tečejo mirno in veselo pred Recínom in Remaljájevim sinom, zato bo, glej, Gospod pripeljal nadnje silne in velike vode Evfrata: asirskega kralja in vso njegovo slavo. Vzdignil se bo iz vseh svojih strug in prestopil vse svoje bregove. Pridrl bo nad Juda, poplavljal bo in prestopal, narastel bo do grla. In njegove razpete peruti bodo polnile širino tvoje dežele, o Emanuel!

Združite se, narodi, in bodite poraženi,
prisluhnite, vse daljne dežele sveta:
opašite se in bodite poraženi,
opašite se in bodite poraženi!
10 Naredite načrt, uničen bo,
izgovorite besedo, ne bo uspela,
kajti z nami je Bog.«
Bojte se samo GOSPODA nad vojskami
11 Da, tako mi je rekel GOSPOD, ko me je držal za roko in me svaril, da ne bi hodil po poti tega ljudstva, in mi govoril: 12 »Ne imenujte zarota vsega, kar to ljudstvo imenuje zarota, in tega, česar se boji, se ne bojte in se ne plašite. 13 GOSPODA nad vojskami imejte za svetega, on naj bo vaš strah, on naj bo vaš preplah. 14 On bo svetišče, kamen spotike in skala pohujšanja, za obe Izraelovi hiši, zanka in zadrga za prebivalce Jeruzalema. 15 Mnogi se bodo ob njem spotaknili in padli, se razbili, zapletli in ujeli.«
Izaijevo pričevanje
16 Zakleni pričevanje, zapečati postavo v srca mojih učencev. 17 Čakal bom GOSPODA, ki zdaj zakriva svoj obraz pred Jakobovo hišo, in bom zaupal vanj. 18 Glejte, jaz in otroci, ki mi jih je dal GOSPOD, smo za znamenje in prerokbo v Izraelu, od GOSPODA nad vojskami, ki prebiva na gori Sion. 19 Kajti pravili vam bodo: »Vprašajte rotilce duhov in vedeže, ki grulijo in mrmrajo. Mar ljudstvo, ki sprašuje svojega Boga, ne sprašuje za žive mrtvih?« 20 Proti postavi in pričevanju bodo govorili, kakor je ta beseda, ki ne oznanja jutranje zarje. 21 Klatil se bo okrog pobit in lačen, ker bo lačen, se bo jezil, preklinjal bo svojega kralja in Boga in se obračal navzgor. 22 Gledal bo po zemlji, in glej, tam bo stiska in tema, ki ji ne more uiti, nadloga in megla, ki je ne more pregnati, 23 ker noče prihiteti k tistemu, ki ga potiska vanjo.
Prihaja knez miru
V preteklih časih je ponižal Zábulonovo deželo in Neftálijevo deželo, v prihodnjih časih pa bo povzdignil pot ob morju, Transjordanijo, pogansko Galilejo.

Psalmi 110

PSALM 110 (109)
Ustoličenje kralja duhovnika
110 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidov psalm.
GOSPODOV govor mojemu Gospodu:
»Sédi na mojo desnico,
dokler ne položim tvojih sovražnikov
za podnožje tvojih nog.«

Žezlo tvoje moči
pošilja GOSPOD s Siona,
vladaj sredi svojih sovražnikov.
Tvoje ljudstvo bo voljno
na dan tvoje moči
v svetem sijaju.
Iz naročja jutranje zarje
pride zate rosa tvojega otroštva.
GOSPOD je prisegel
in se ne bo kesal:
»Ti si duhovnik na veke
po Melkízedekovem redu.«

Moj Gospod je na tvoji desnici;
na dan svoje jeze pobije kralje.
Sodi med narodi, vse polno je trupel;
razbija glave širom po zemlji.
Na poti pije iz potoka,
zato lahko vzdigne glavo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats