Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

274. dan branja:

1. pismo Timoteju 5,1-6,2

Dolžnosti do drugih
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Do starejšega moža ne bodi trd. Opominjaj ga kakor očeta, mlajše pa kakor brate, starejše ženske kakor matere, mlajše kakor sestre, in sicer z vso čistostjo.
Spoštuj vdove, take, ki so res vdove. Če ima kakšna vdova otroke ali vnuke, naj jih predvsem uči spoštovati domačo družino in staršem vračati prejete dobrote. To je namreč Bogu po volji. Takšna, ki je res vdova in je zapuščena, je svoje upanje naslonila na Boga in noč in dan vztraja v prošnjah in molitvah. Tista pa, ki teka za užitki, je umrla, kljub temu da živi. Zabičaj jim to, da bodo brez graje. Če kdo za svojce, posebno za domače, ne skrbi, je zatajil vero in je slabši od nevernika. Med vdove sme biti sprejeta taka, ki ni mlajša od šestdesetih let in je bila žena enega moža, 10 taka, za katero pričujejo dobra dela, ki je vzgajala otroke, bila gostoljubna, svetim umivala noge, ljudem v stiski pomagala, taka, ki se je zavzemala za vsakršno dobro delo. 11 Mlajše vdove pa odklanjaj. Kadar jih namreč čutnost zvabi proč od Kristusa, se hočejo možiti, 12 s tem pa si nakopljejo obsodbo, ker so izdale svojo prejšnjo zaobljubo. 13 Hkrati se privadijo tudi brezdelnosti in hodijo po hišah. Pa ne le brezdelnosti, ampak tudi klepetavosti in zvedavosti, in govorijo, česar ne bi smele. 14 Hočem torej, naj se mlajše vdove omožijo. Naj rodijo otroke, gospodinjijo naj, da nasprotniku ne bodo dale prav nobenega povoda za obrekovanje. 15 Nekatere so namreč že iztirile in šle za satanom. 16 Če ima kakšna verna ženska vdove v sorodstvu, naj skrbi zanje. Naj se ne obremenjuje Cerkev, da bo mogla podpirati tiste, ki so res vdove.
17 Starešine, ki so dobri predstojniki, naj bodo deležni dvojne časti, posebno tisti, ki si prizadevajo za oznanjevanje besede in za poučevanje. 18 Pismo namreč pravi: Ne zavezuj gobca volu, kadar vrši žito! in: »Delavec je vreden svojega plačila.« 19 Tožbo zoper starešino sprejemaj samo pred dvema ali tremi pričami. 20 Tiste, ki grešijo, pokaraj pred vsemi, da bodo tudi drugi v strahu. 21 Rotim te pri Bogu, pri Kristusu Jezusu in pri izvoljenih angelih, da se vsega tega držiš nepristransko in ničesar ne storiš iz osebne naklonjenosti. 22 Na nikogar hitro ne polagaj rok in ne udeležuj se tujih grehov. Ohrani se čistega.
23 Ne pij več le vode, temveč popij malo vina zaradi želodca in svojih pogostih bolezni.
24 Grehi nekaterih ljudi so že prej očitni in gredo pred njimi v sodbo, pri drugih pa so vidni šele pozneje. 25 Podobno so že prej očitna tudi dobra dela, a tudi tista, ki niso takšna, se ne morejo skriti.
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vsi, ki so pod jarmom suženjstva, naj imajo svoje gospodarje za vredne vse časti. Tako Božjega imena in nauka ne bodo preklinjali. Tisti pa, ki imajo verne gospodarje, naj jih že zato, ker so bratje, ne prezirajo. Nasprotno, naj jim še bolj zavzeto služijo, saj so ti, ki so deležni njihove oskrbe, verni in ljubljeni.
Lažni nauk in resnično bogastvo
To úči in priporočaj.

Nehemija 1-2

NEHEMIJA
I. NEHEMIJEVO DELO ZA OBNOVO JERUZALEMA
Nehemija obvestijo o usodi Jeruzalema
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Besede Nehemija, Hahaljájevega sina:
V mesecu kislévu, v dvajsetem letu, sem bil v mestni trdnjavi v Suzah. Tedaj je prišel Hananí, eden izmed mojih bratov, in z njim nekaj mož iz Juda. Povprašal sem jih o Judih, ki so se rešili ali preostali iz ujetništva, ter o Jeruzalemu. Rekli so mi: »Ti, ki so ostali ali so preostali iz ujetništva, ondi v pokrajini, so v veliki stiski in sramoti. Jeruzalemsko obzidje je v razvalinah in njegova vrata požgana z ognjem.«
Nehemijeva molitev
Ko sem slišal te besede, sem se usedel, jokal in žaloval dneve in dneve; postil sem se in molil pred nebeškim Bogom. Rekel sem:
»O GOSPOD, nebeški Bog, veliki in strašni Bog, ki ohranja zavezo in naklonjenost njim, ki ga ljubijo in izpolnjujejo njegove zapovedi. Naj bo tvoje uho čuječe in tvoje oči naj bodo odprte, da prisluhneš prošnji svojega služabnika. Noč in dan zdaj opravljam molitve pred teboj za Izraelove sinove, tvoje služabnike. Priznavam grehe Izraelovih sinov, grehe, s katerimi smo grešili zoper tebe. Tudi jaz in hiša mojega očeta smo grešili. Popolnoma smo se ti izneverili in nismo izpolnjevali zapovedi, zakonov in odlokov, ki si jih določil po svojem služabniku Mojzesu. Spomni se zdaj besede, ki si jo zapovedal Mojzesu, svojemu služabniku, ko si rekel: ›Če se pregrešite, vas razkropim med ljudstva. Če pa se vrnete nazaj k meni in boste spet izpolnjevali moje zapovedi ter se po njih ravnali, vas, čeprav razkropljene do skrajnih meja neba, od ondod zberem in pripeljem nazaj, na kraj, ki sem ga izvolil, da tam prebiva moje ime.‹ 10 Ti so tvoji služabniki in tvoje ljudstvo, ki si jih rešil s svojo silno močjo in s svojo krepko roko. 11 Oh, moj Gospod, prosim, naj vendar tvoje uho prisluhne prošnji tvojega služabnika in molitvi tvojih služabnikov, ki se hočejo bati tvojega imena. Bodi danes, prosim, naklonjen svojemu služabniku in mu izkaži usmiljenje pred tem možem!«
Bil sem tedaj točaj pri kralju.
Nehemiju dovolijo, da gre v Jeruzalem
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V mesecu nisánu, v dvajsetem letu kralja Artakserksa, je bilo vino pred njim. Vzel sem vino in ga ponudil kralju. Pred njim nisem bil nikoli videti slabe volje. Tedaj mi je kralj rekel: »Čemú ta žalostni obraz? Nisi morda bolan? Če ne, kaj te stiska v srcu?« In silno sem se zbal. Nato sem rekel kralju: »Živel kralj na veke! Kako naj ne bi bil žalosten moj obraz, ko pa je mesto, kjer so grobovi mojih očetov, opustošeno in njegova vrata požgana z ognjem.« Kralj mi je rekel: »Ali si česa želiš?« V molitvi sem se obrnil k nebeškemu Bogu in rekel kralju: »Če je kralju prav in ti je tvoj hlapec po volji, me pošlji v Judejo, v mesto, kjer so grobovi mojih očetov, da ga spet pozidam.« Kralj, ob katerem je sedela njegova žena, mi je še rekel: »Kako dolgo bo trajalo tvoje potovanje in kdaj se spet vrneš?« Kralju se je zdelo prav, da me pošlje in da mu naznanim čas. Tudi sem rekel kralju: »Če je kralju prav, naj mi izdajo pisma za namestnike onkraj reke, da me pustijo na drugo stran in da pridem v Judejo. In pismo za Asáfa, paznika kraljevega gozda, ki naj mi dá lesa, da popravim vrata trdnjave, ki je ob hiši, potem za mestno obzidje in za hišo, v katero pojdem.« Kralj mi je dal vsega, kajti nad menoj je bila dobrotljiva roka mojega Boga.
Tako sem prišel k namestnikom onkraj reke in jim izročil kraljeva pisma. Z menoj je kralj poslal tudi vojaške kneze in konjenike. 10 Ko sta to slišala Horónec Sanbalát in služabnik Amónec Tobija, jima je bilo silno nevšečno, kajti prišel je človek, ki bo odslej skrbel za dobro Izraelovih sinov.
Nehemija si ogleda mestno obzidje
11 Prišel sem v Jeruzalem in bil tam tri dni. 12 Potem sem ponoči vstal in nekaj mož z menoj. Nikomur nisem pripovedoval, kaj mi je Bog položil na srce in kaj naj storim za Jeruzalem. Razen živinčeta, na katerem sem jahal, tudi živali nisem nobene vzel s seboj. 13 Tako sem odšel ponoči skozi Dolinska vrata k Zmajevemu studencu in do Gnojnih vrat. Ogledoval sem si jeruzalemsko obzidje, ki je bilo v razvalinah in njegova vrata požgana z ognjem. 14 Potem sem šel dalje k Studenčnim vratom in h kraljevemu ribniku. Tam ni bilo mesta, kjer bi ga mogel prebroditi z živaljo. 15 Zato sem se ponoči povzpel po dolini navzgor in si ogledoval obzidje. Vrnil sem se in prišel domov skozi Dolinska vrata.
16 Oblastniki pa niso vedeli, kam sem šel in kaj sem delal. Tudi nisem do takrat še nič povedal ne Judom ne duhovnikom ne plemičem ne oblastnikom ali komu drugemu, kar jih je bilo zadolženih za delo. 17 Zdaj pa sem jim rekel: »Vidite, v kakšni nadlogi smo se znašli. Jeruzalem je v razvalinah, njegova vrata so požgana z ognjem. Pridite, pozidajmo jeruzalemsko obzidje, da nam ne bo več v sramoto.« 18 Potem sem jim še povedal, kako dobrotljiva je bila nad menoj roka mojega Boga, in tudi, kaj mi je kralj rekel. Tedaj so rekli: »Vstanimo in zidajmo!« In okrepili so svoje roke za dobro.
19 Ko so to slišali Horónec Sanbalát, hlapec Amónec Tobija ter Arabec Gešem, so nas zasramovali in se nam rogali. Rekli so: »Kaj je to, kar delate? Ali se hočete upreti kralju?« 20 Jaz pa sem jih zavrnil in jim rekel: »Nebeški Bog nam bo naklonil uspeh in mi, njegovi služabniki, hočemo vstati in zidati. Vi pa ne boste imeli ne deleža ne pravičnosti in ne spomina v Jeruzalemu.«

Psalmi 96

PSALM 96 (95)
Kralj in sodnik vsega sveta
96 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pojte GOSPODU novo pesem,
pojte GOSPODU, vsa zemlja!
Pojte GOSPODU, njegovo ime slavite,
oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!
Pripovedujte med narodi o njegovi slavi,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih!

Zakaj GOSPOD je velik in zelo hvaljen,
strašen je nad vsemi bogovi.
Zakaj vsi bogovi ljudstev so ničevnosti,
GOSPOD pa je naredil nebesa.
Veličastvo in sijaj sta pred njim,
moč in čast sta v njegovem svetišču.

Priznajte GOSPODU, družine ljudstev,
priznajte GOSPODU slavo in moč!
Priznajte GOSPODU slavo njegovega imena,
prinesite jedilno daritev in pridite v njegove dvore!
Padite na kolena pred GOSPODOM v svetem okrasju,
trepetaj pred njim, vsa zemlja!

10 Govorite med narodi: »GOSPOD kraljuje,
zares, trden je svet, ne bo omahnil;
ljudstva bo sodil z iskrenostjo.«
11 Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje,
naj buči morje in kar ga napolnjuje.
12 Naj vriska od veselja polje in vse, kar je na njem,
tedaj naj vriskajo vsa drevesa v gozdu
13 pred GOSPODOM, ker prihaja,
ker prihaja sodit zemljo.
Sodil bo svet s pravičnostjo,
ljudstva po svoji zvestobi.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats