Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

122. dan branja:

Evangelij po Luku 15

Prilika o izgubljeni ovci
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Približevali so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« Tedaj jim je povedal tole priliko: »Kdo izmed vas, ki ima sto ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹ Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«
Prilika o izgubljeni drahmi
»Ali: katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹ 10 Povem vam: Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.«
Prilika o izgubljenem sinu
11 In rekel je: »Neki človek je imel dva sina. 12 Mlajši med njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdelil jima je imetje. 13 Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. 14 Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. 15 Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. 16 Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. 17 Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. 18 Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. 19 Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ 20 In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. 21 Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ 22 Oče pa je naročil svojim služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! 23 Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo! 24 Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti.
25 Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. 26 Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj je to?‹ 27 Ta mu je rekel: ›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj.‹ 28 Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. 29 On pa je očetu odgovoril: ›Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. 30 Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.‹ 31 On pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. 32 Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden.‹«

Jozue 23-24

III. POZIV K ZVESTOBI
Józuetova oporoka
23
Veliko dni po tem, ko je GOSPOD naklonil Izraelu mir pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog in se je Józue postaral ter prišel v leta, je Józue sklical ves Izrael, njegove starešine, njegove poglavarje, njegove sodnike in njegove upravitelje ter jim rekel: »Postaral sem se in prišel v leta. In videli ste vse, kar je GOSPOD, vaš Bog, storil vsem tem narodom pred vami; resnično, GOSPOD, vaš Bog, se je bojeval za vas. Poglejte, z žrebom sem razdelil te narode, ki so preostali, v dediščino vašim rodovom, in vse narode, ki sem jih iztrebil od Jordana do Velikega morja, kjer zahaja sonce. GOSPOD, vaš Bog sam jih bo s silo izgnal pred vami in jih iztrebil izpred vašega obličja, da dobite njihovo deželo v posest, kakor vam je govoril GOSPOD, vaš Bog. Z vso močjo zdaj skrbite, da boste izpolnjevali in storili vse, kakor je zapisano v knjigi Mojzesove postave, da ne krenete od nje ne na desno ne na levo; da ne pridete med te narode, te, ki so še preostali med vami. Tudi imen njihovih bogov se ne spominjajte, ne prisegajte, ne služite jim in jih ne molite, temveč se oklenite GOSPODA, vašega Boga, kakor ste delali do tega dne. GOSPOD je izgnal pred vami velike in močne narode. Nihče ni mogel obstati pred vami do tega dne. 10 Eden izmed vas jih je podil tisoč, kajti GOSPOD, vaš Bog sam se je bojeval za vas, kakor vam je govoril. 11 Skrbno pazite na svoje življenje, da boste ljubili GOSPODA, svojega Boga. 12 Kajti če odpadete in se oklenete ostanka teh narodov, teh, ki ostanejo z vami, in boste z njimi stopali v svaštvo ter prišli mednje in oni med vas, 13 zagotovo vedite, da GOSPOD, vaš Bog, ne bo več pred vami preganjal teh narodov, ampak vam bodo zanka in past, bič na vaših bokih in trni v vaših očeh, dokler ne izginete s te lepe zemlje, ki vam jo je dal GOSPOD, vaš Bog.
14 Glejte, jaz danes nastopam pot vse zemlje. Spoznajte torej z vsem srcem in vso dušo, da ni izpadla niti ena beseda od vseh dobrih besed, ki vam jih je govoril GOSPOD, vaš Bog. Vse so se izpolnile in niti ena beseda ni izpadla. 15 Tako kakor se je v vaš prid izpolnila vsaka dobra stvar, ki vam jo je GOSPOD, vaš Bog, govoril, tako bo GOSPOD pripeljal nad vas tudi vsako hudo stvar, dokler vas ne iztrebi s te lepe zemlje, ki vam jo je dal GOSPOD, vaš Bog. 16 Če boste prestopili zavezo GOSPODA, svojega Boga, ki vam jo je zapovedal, in boste šli, da bi služili drugim bogovom ter jih častili, se zagotovo vname GOSPODOVA jeza proti vam, in kaj hitro boste izginili iz te lepe dežele, ki vam jo je dal.«
Zaveza v Sihemu
24
Józue je zbral v Sihemu vse Izraelove rodove, sklical je Izraelove starešine, njegove poglavarje, njegove sodnike in njegove upravitelje in postavili so se pred Bogom. Tedaj je rekel Józue vsemu ljudstvu: »Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: ›Onstran reke so od davnine prebivali vaši očetje Terah, Abrahamov oče in Nahórjev oče in služili drugim bogovom. Vzel sem tedaj vašega očeta Abrahama onstran reke in ga vodil po vsej kánaanski deželi, namnožil njegov zarod in mu dal Izaka. Izaku sem dal Jakoba in Ezava. Ezavu sem dal v posest Seírsko pogorje, Jakob in njegovi sinovi pa so odšli v Egipt. Tja sem poslal Mojzesa in Arona, udaril Egipt, ko sem bil na delu v njegovi sredi; nato sem vas izpeljal od tam. Iz Egipta sem izpeljal vaše očete in prišli ste k morju. Egipčani so se z bojnimi vozovi in konji gnali za vašimi očeti do Trstičnega morja. Vpili so h GOSPODU in postavil je temo med vami in Egipčani. Pripeljal je morje nadnje, da jih je pokrilo. S svojimi očmi ste videli, kaj sem storil Egiptu. Zatem ste bivali v puščavi veliko dni. Nato sem vas pripeljal v deželo Amoréjcev, ki so prebivali onstran Jordana. Bojevali so se proti vam, toda dal sem jih v vaše roke. Zavzeli ste njihovo deželo in jaz sem jih pred vami uničil. Potem je vstal Balák, Cipórjev sin, kralj v Moábu, da bi se bojeval proti Izraelu. Poslal je in poklical Beórjevega sina Bileáma, da bi vas preklel. 10 Nisem hotel poslušati Bileáma in v resnici vas je blagoslavljal. Tako sem vas rešil iz njegove roke. 11 Potem ste šli čez Jordan in prišli v Jeriho. Jerihonska gospoda se je pognala v boj z vami, prav tako Amoréjci, Perizéjci, Kánaanci, Hetejci, Girgašéjci, Hivéjci in Jebusejci; in izročil sem jih v vaše roke. 12 Pred vami sem poslal sršene in pregnali so izpred vas dva amoréjska kralja; ne s tvojim mečem in ne s tvojim lokom. 13 Dal sem vam deželo, ki je niste obdelovali, in mesta, ki jih niste zidali, vendar v njih prebivate, vinograde in oljčnike, ki jih niste sadili, vendar jih uživate.‹
14 Zdaj se bojte GOSPODA in mu služite v neoporečnosti in zvestobi; odpravite bogove, ki so jim služili vaši očetje onstran reke in v Egiptu in služite GOSPODU. 15 Če pa je slabo v vaših očeh, da bi služili GOSPODU, si izberite danes, komu hočete služiti: ali bogovom, katerim so služili vaši očetje onstran reke, ali bogovom Amoréjcev, v katerih deželi prebivate. Jaz in moja hiša pa bomo služili GOSPODU
16 Ljudstvo je tedaj odgovorilo in reklo: »Daleč od nas bodi, da bi zapustili GOSPODA in služili drugim bogovom. 17 Kajti GOSPOD je naš Bog, on je izpeljal nas in naše očete iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, in je pred našimi očmi delal ta velika znamenja, nas varoval na vsej poti, po kateri smo hodili, in pred vsemi ljudstvi, sredi katerih smo potovali. 18 GOSPOD je pregnal pred nami vsa ljudstva in Amoréjce, ki so pred nami prebivali v deželi. Tudi mi bomo služili GOSPODU, kajti naš Bog je!«
19 Józue je rekel ljudstvu: »Ne morete služiti GOSPODU, kajti svet Bog je, ljubosumen Bog je; ne bo odpustil vaših hudodelstev in vaših grehov. 20 Če boste zapustili GOSPODA in služili tujim bogovom, se bo obrnil, vam storil húdo in vas pokončal, potem ko vam je storil dobro.« 21 Ljudstvo pa je reklo Józuetu: »Nikakor! GOSPODU bomo služili.« 22 Józue je tedaj rekel ljudstvu: »Priče ste sebi, kajti GOSPODA ste si izbrali, da mu boste služili.« Rekli so: »Priče!« 23 »Zdaj torej odpravite tuje bogove, ki so v vaši sredi in nagnite svoje srce h GOSPODU, Izraelovemu Bogu!« 24 Ljudstvo je reklo Józuetu: »GOSPODU, našemu Bogu, bomo služili, in njegov glas bomo poslušali.«
25 Tisti dan je Józue sklenil zavezo z ljudstvom in mu v Sihemu dal zakon in pravo. 26 Potem je Józue zapisal vse te besede v knjigo Božje postave, vzel velik kamen in ga postavil ondi pod hrastom, ki je bil ob GOSPODOVEM svetišču. 27 Józue je tedaj rekel vsemu ljudstvu: »Glejte, ta kamen bo priča proti nam, kajti slišal je vse besede, ki nam jih je GOSPOD govoril. In priča bo proti vam, da ne zatajite svojega Boga.«
28 Potem je Józue odpustil ljudstvo, vsakogar v njegovo dedno posest.
Józuetova smrt in pokop
29 Po teh dogodkih je GOSPODOV služabnik, Nunov sin Józue umrl, star sto deset let. 30 Pokopali so ga na ozemlju njegove dediščine v Timnát Serahu, na Efrájimskem pogorju, severno od gore Gáaš.
31 Izrael je služil GOSPODU vse Józuetove dni in vse dni starešin, ki so še živeli v dneh za Józuetom in ki so vedeli za vsa dela, ki jih je GOSPOD storil Izraelu.
32 Jožefove kosti, ki so jih Izraelovi sinovi prinesli iz Egipta, so pokopali v Sihemu, na delu zemljišča, ki ga je Jakob kupil za sto cekinov od sinov Hamórja, Sihemovega očeta, in so ga Jožefovi sinovi dobili v dediščino.
33 Tudi Aronov sin Eleazar je umrl. Pokopali so ga na hribu Pinhása, njegovega sina, ki mu ga je dal na Efrájimskem pogorju.

Job 32

RAZPLET
Elihújev govor
32 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ti trije možje so nehali odgovarjati Jobu, ker je bil pravičen v svojih očeh. Tedaj se je razsrdil Elihú, Barahélov sin, Buzéjec iz Rámovega rodu. Nad Jobom se je razsrdil, ker je trdil, da je pravičen bolj kakor Bog. In nad njegovimi tremi prijatelji se je razsrdil, ker niso našli pravega odgovora, a so obsojali Joba. Elihú je počakal na pogovor z Jobom, ker so bili oni starejši od njega. Ko je Elihú videl, da ni v ustih treh mož odgovora, se je razsrdil.
Elihú se predstavi in prosi za besedo
Nato je spregovoril Elihú, Barahélov sin, Buzéjec, in rekel:
Mlad sem po številu svojih dni,
vi pa ste priletni,
zato sem se obotavljal in se bal,
da bi vam povedal, kar vem.
Mislil sem: Starost naj govori,
vrsta let naj pokaže modrost!
Toda v človeku je le dih,
duh Mogočnega pa jih dela razumne.
Ne drži, da so ugledni vedno modri,
da le stari vedo, kaj je prav!
10 Zato pravim: Poslušajte me,
tudi jaz hočem povedati, kar vem!

11 Glejte, čakal sem vaših besed,
poslušal sem vaše razumne misli,
ko ste iskali primernih besed.
12 Pazljivo sem vas poslušal,
a glejte, nobeden ni ovrgel Joba,
nobeden izmed vas ni spodbil njegovih trditev.
13 Nikar ne recite: Naleteli smo na modrost,
Bog ga lahko užene, človek ne!
14 Govorov ni obrnil proti meni,
ne bom ga zavračal z vašimi besedami.

15 Potrti so, ne morejo več odgovarjati,
zmanjkalo jim je besed.
16 Mar naj še čakam, ko več ne govorijo,
ko stojijo in več ne odgovarjajo?
17 Tudi jaz bom razložil svoje mnenje,
tudi jaz bom povedal, kar vem.
18 Kajti poln sem besed,
duh v moji notranjosti me priganja.
19 Glejte, moja notranjost je kakor mošt brez odprtine,
je na tem, da poči kakor novi mehovi.
20 Govoriti hočem, da se olajšam,
razprl bom svoje ustnice in spregovoril.
21 Do nikogar ne bom pristranski,
smrtnika ne bom izvzemal.
22 Če bom koga izvzemal, ne da bi vedel,
naj me moj Stvarnik hitro prekine!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats