Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

87. dan branja:

Jakobovo pismo 1

JAKOBOVO PISMO
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Jakob, služabnik Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, dvanajstim rodovom v razseljenosti: lep pozdrav.
Vera in modrost
Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. Za stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo. Če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti – in dana mu bo. Prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil; kdor dvomi, je namreč podoben morskemu valu, ki ga veter dviga in premetava. Tak človek naj ne misli, da bo kaj prejel od Gospoda: mož, ki je v duši razdvojen, nestanoviten na vseh svojih poteh.
Revščina in bogastvo
Ponižani brat naj se ponaša s svojo visokostjo, 10 bogati pa s svojim ponižanjem, saj bo minil kakor cvet na travniku. 11 Sonce namreč vzide z vročino in posuši travnik. Cvet na njem se osuje in lepota njegovega obličja izgine. Tako bo tudi bogataš ovenel na svojih poteh.
Preizkušnja in skušnjava
12 Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, kateri ga ljubijo. 13 Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori: »Bog me skuša.« Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. 14 Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. 15 Nato poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt.
16 Ne varajte se, moji ljubi bratje; 17 vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave. 18 Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev.
Poslušanje in izpolnjevanje besede
19 Zavedajte se, moji ljubi bratje, da mora biti vsak človek hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo, 20 kajti človekova jeza ne uresničuje Božje pravičnosti. 21 Zato odpravite vso umazanost in odvečno zlo ter s krotkostjo sprejmite besedo, ki je v vas vrojena in ima moč, da reši vaše duše.
22 Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. 23 Če je namreč kdo poslušalec besede, ne pa njen uresničevalec, je podoben človeku, ki ogleduje svoj rojstni obraz v zrcalu; 24 pogleda se, a odide in takoj pozabi, kakšen je bil. 25 Človek pa, ki pozorno motri popolno postavo svobode in vztraja in ne postane pozabljiv poslušalec, temveč njen dejaven uresničevalec, bo blažen v svojem delovanju.
26 Če kdo misli, da je pobožen, a ne brzda svojega jezika, temveč vara svoje srce, je njegova pobožnost prazna. 27 Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom je to: skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeževan od sveta.

4. Mojzesova knjiga 22,41-23,26

Bileám prvič blagoslovi Izraelce
41 Drugo jutro je Balák vzel Bileáma in ga peljal na Bamót Báal, od koder je lahko videl del ljudstva.
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Bileám je rekel Baláku: »Postavi mi tu sedem oltarjev in pripravi mi sedem juncev in sedem ovnov!« Balák je storil, kakor mu je naročil Bileám. Nato sta Balák in Bileám darovala po enega junca in enega ovna na vsakem oltarju. Potem je Bileám rekel Baláku: »Stoj pri svoji žgalni daritvi, jaz pa grem; morda mi pride GOSPOD naproti. Povedal ti bom, kar mi bo dal videti.« In je odšel po stezi.
Bog mu je prišel naproti in Bileám mu je rekel: »Sedem oltarjev sem postavil in na vsakem sem daroval po enega junca in ovna.« GOSPOD pa mu je položil besedo v usta in rekel: »Vrni se k Baláku in govôri takole!« Ko se je vrnil k njemu, glej, je stal pri svoji žgalni daritvi, on in vsi moábski knezi. Tedaj je Bileám začel svoj govor in rekel:
»Iz Aráma me je pripeljal Balák,
moábski kralj z vzhodnih gora:
Pojdi, prekolni mi Jakoba,
pojdi, zarôti mi Izraela!
A kako naj prekolnem, kogar Bog ne prekolne,
kako naj zarotim, kogar GOSPOD ne zaroti?
Zakaj gledam ga z vrha skalovja,
opazujem ga z višin,
glej, ljudstvo, ki biva posebej,
se ne prišteva med narode.
10 Kdo bi mogel prešteti Jakobov prah
ali povedati le četrtino Izraelovega števila?
Naj umrem s smrtjo pravičnih,
moj konec naj bo kakor njihov.«
11 Balák pa je rekel Bileámu: »Kaj si mi storil? Vzel sem te zato, da bi preklel moje sovražnike, a glej, celó blagoslovil si jih.« 12 Bileám je odvrnil in rekel: »Ali se nisem dolžan, kadar govorim, držati tega, kar mi GOSPOD položi v usta?«
Drugi Bileámov blagoslov
13 Potem mu je Balák rekel: »Pojdi, prosim, z menoj na drug kraj, od koder boš videl ljudstvo. Samo del ga boš videl, ne vsega. Od tam mi ga prekolni!« 14 Vzel ga je s seboj na Polje prežavcev na vrhu Pisge, postavil sedem oltarjev in na vsakem daroval po enega junca in ovna. 15 Tedaj mu je Bileám rekel: »Stoj tu pri svoji žgalni daritvi, jaz pa grem čakat.« 16 In GOSPOD je prišel k Bileámu, mu položil besedo v usta in rekel: »Vrni se k Baláku in govôri takole!« 17 Ko je prišel k njemu, glej, je stal pri svoji žgalni daritvi in z njim so bili moábski knezi. Balák mu je rekel: »Kaj je povedal GOSPOD18 Tedaj je Bileám začel svoj govor in rekel:
»Vstani, Balák, in poslušaj,
prisluhni mi, Cipórjev sin!
19 Bog ni človek, da bi lagal,
ne sin človekov, da bi se kesal.
Ali morda reče in ne stori,
govori in ne izpolni?
20 Glej, prevzel sem blagoslov;
blagoslovil je in ne morem preklicati.
21 Ni uzreti hudega v Jakobu,
ni videti nesreče v Izraelu;
GOSPOD, njegov Bog, je z njim,
v njem je vzklikanje kralju.
22 Bog jih je izpeljal iz Egipta,
rogove ima kakor bivol.
23 Zakaj v Jakobu ni čaranja
in v Izraelu ne vedeževanja;
ob svojem času se pove Jakobu in Izraelu,
kaj hoče Bog storiti.
24 Glej, kakor levinja vstaja ljudstvo
in kakor lev se vzdiguje;
ne leže, dokler ne požre plena
in krvi pobitih ne spije.«
25 Balák je tedaj rekel Bileámu: »Če ga že ne moreš prekleti, ga vsaj ne blagoslavljaj!« 26 Bileám pa je odvrnil in mu rekel: »Ali ti nisem rekel: ›Kar koli poreče GOSPOD, bom storil.‹«

Visoka pesem 3,6-5,1


Zbor mladenk
Kdo je ta, ki prihaja iz puščave
kakor dimni steber,
odišavljena z miro in s kadilom,
z vsemi trgovčevimi vonjavami?
Glej, nosilnica – Salomonova je!
Šestdeset junakov je okoli nje
izmed Izraelovih junakov.
Vsi so opasani z mečem,
izurjeni za boj,
vsak z mečem ob boku
zavoljo nočnih strahov.

Kralj Salomon si je izdelal prenosen prestol
iz libanonskega lesa:
10 njegove stebre je naredil iz srebra,
njegovo naslonjalo iz zlata,
sedež je škrlaten,
sreda opremljena z ljubeznijo
jeruzalemskih hčera.
11 Pridite ven, poglejte, hčere sionske,
kralja Salomona s krono,
s katero ga je kronala njegova mati
na njegov poročni dan,
na dan veselja njegovega srca.

Zaročenec
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kako lepa si, moja draga,
kako lepa!
Tvoje oči so golobi
za tvojo tenčico.
Tvoji lasje so kot čreda koz,
ki se zgrinjajo z gileádske gore.
Tvoji zobje so kot čreda strižnih ovc,
ki so prišle s kopanja;
vse imajo dvojčke,
jalove ni med njimi.
Kot škrlaten trak sta tvoji ustni,
tvoja usta so ljubka.
Kot kos granatnega jabolka je tvoje sencè
za tvojo tenčico.
Kakor Davidov stolp je tvoj vrat,
sezidan v plasteh;
tisoč zaslonov visi na njem,
sami ščiti junakov.
Tvoji dojki sta kakor dva mladiča,
gazelina dvojčka,
ki se paseta med lilijami.
Preden zaveje dan
in se razbežijo sence,
pohitim h gori mire
in h griču kadila.
Vsa lepa si, moja draga,
in madeža ni na tebi.

Pridi z Libanona, nevesta,
pridi z Libanona, pridi;
spusti se z vrha Amáne,
z vrha Senírja in Hermona,
iz levjih votlin,
z gorá panterjev!
Osvojila si mi srce, moja sestra, nevesta,
osvojila si mi srce z enim samim pogledom,
z enim biserom v svoji ogrlici.
10 Kako lepa je tvoja ljubezen,
moja sestra, nevesta,
kako prija tvoja ljubezen, bolj kakor vino,
in vonj tvojih mazil bolj kot vse dišave.
11 Tvoje ustnice kapljajo med, nevesta,
med in mleko sta pod tvojim jezikom
in vonj tvojih oblačil je kot vonj Libanona.
12 Zaklenjen vrt je moja sestra, nevesta,
zaklenjen izvir, zapečaten vrelec.
13 Tvoje krilo je gaj granatovcev
z žlahtnimi sadeži,
nasad cipra z nardami,
14 narde in žafrana, kolmeža in cimeta
z vsakršnim kadilnim drevjem,
mire in aloe
z vsemi vrhunskimi balzami;
15 vrtni vrelec, studenec žive vode,
ki dere z Libanona.

Zaročenka
16 Zdrami se, sever,
privrši, jug!
Prepihaj moj vrt,
naj se cedijo njegove dišave!
Moj ljubi naj pride v svoj vrt
in uživa njegovo žlahtno sadje.

Zaročenec
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prihajam v svoj vrt, moja sestra, nevesta,
trgam svojo miro s svojim balzamom,
jem svoje satje s svojim medom,
pijem svoje vino s svojim mlekom.

Zbor mladenk
Jejta, draga, pijta,
opijta se z ljubeznijo!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats