Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

85. dan branja:

Evangelij po Mateju 27,32-66

Jezusa križajo
32 Ko so šli ven, so naleteli na človeka iz Cirene, ki mu je bilo ime Simon. Prisilili so ga, da je nesel njegov križ. 33 Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni ›kraj lobanje‹, 34 so mu dali piti vina, pomešanega z žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti. 35 Ko so ga križali, so si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali. 36 Sedeli so in ga tam stražili. 37 Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi: »Ta je Jezus, judovski kralj.« 38 Takrat sta bila skupaj z njim križana dva razbojnika, eden na desnici in eden na levici. 39 Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, zmajevali z glavami 40 in govorili: »Ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji Sin, in stopi s križa!« 41 Podobno so ga zasmehovali tudi véliki duhovniki s pismouki in starešinami ter govorili: 42 »Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti! Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj. 43 Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga hoče, saj je rekel: ›Božji Sin sem.‹« 44 Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana.
Jezusova smrt
45 Ob šesti uri se je stemnilo po vsej deželi do devete ure. 46 Okrog devete ure je Jezus zavpil z močnim glasom: »Elí, Elí, lemá sabahtáni?« to je: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« 47 Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili: »Ta kliče Elija.« 48 Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, jo napojil s kisom, nataknil na trst in mu ponujal piti. 49 Drugi pa so govorili: »Pústi, poglejmo, če ga pride Elija rešit!« 50 Jezus je spet zakričal z močnim glasom in izročil duha. 51 In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. 52 Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je bilo obujenih. 53 Po njegovi obuditvi so šli iz grobov in prišli v sveto mesto ter se prikazali mnogim. 54 Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa, videli potres in kar se je zgodilo, so se silno prestrašili in govorili: »Resnično, ta je bil Božji Sin!« 55 Bilo pa je tam mnogo žená, ki so gledale od daleč. Od Galileje sèm so hodile za Jezusom in mu stregle. 56 Med njimi so bile Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova, ter mati Zebedejevih sinov.
Jezusov pogreb
57 Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimateje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. 58 Stopil je k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Tedaj je Pilat ukazal, naj mu ga izročijo. 59 Jožef je telo vzel, zavil v kos čistega platna 60 in položil v svoj novi grob, ki ga je bil vsekal v skalo. Ko je k vhodu v grob zavalil velik kamen, je odšel. 61 Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu.
Straža pri grobu
62 Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja, so se véliki duhovniki in farizeji zbrali pri Pilatu in mu 63 rekli: »Gospod, spomnili smo se, da je tisti zapeljevalec, ko je bil še živ, rekel: ›Po treh dneh bom obujen.‹ 64 Ukaži torej, naj grob zastražijo do tretjega dne, da morda ne pridejo njegovi učenci, ga ukradejo in ljudstvu porečejo: ›Obujen je bil od mrtvih.‹ In zadnja prevara bo hujša od prve.« 65 Pilat jim je rekel: »Saj imate stražo. Pojdite in zastražite grob, kakor veste!« 66 In oni so šli s stražo in zavarovali grob, tako da so kamen zapečatili.

4. Mojzesova knjiga 21

Izraelci premagajo Kánaance
21 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Kánaanec, kralj v Arádu, ki je bival v Negebu, slišal, da po poti iz Ataríma prihaja Izrael, se je začel z njim bojevati in je zajel nekaj ujetnikov. Tedaj je Izrael naredil zaobljubo GOSPODU in rekel: »Če mi daš to ljudstvo popolnoma v roke, bom z zakletvijo pokončal njegova mesta.« GOSPOD je uslišal Izraelov glas in mu dal Kánaance; in z zakletvijo je Izrael pokončal nje in njihova mesta. Zato so ta kraj imenovali Horma.
Bronasta kača
Odpravili so se od gore Hor po poti k Trstičnemu morju, da bi obšli edómsko deželo. Ljudstvo pa je postalo nepotrpežljivo na poti; začelo je govoriti proti Bogu in Mojzesu: »Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umremo v puščavi? Saj ni ne kruha ne vode in ta borna jed se nam že gabi.« Tedaj je GOSPOD poslal med ljudstvo strupene kače; pikale so ljudi in mnogi iz Izraela so umrli. In ljudstvo je prišlo k Mojzesu in so rekli: »Grešili smo, ko smo govorili proti GOSPODU in proti tebi. Môli h GOSPODU, naj odstrani kače od nas!« Mojzes je torej molil za ljudstvo. Nato je GOSPOD rekel Mojzesu: »Narêdi si strupeno kačo in jo obesi na drog! Kdor koli je pičen in jo pogleda, bo živel.« Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če je kača koga pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ.
Zmaga nad Amoréjci v Transjordaniji
10 Izraelovi sinovi so se odpravili na pot in se utaborili v Obótu. 11 Potem so se odpravili iz Obóta in se utaborili v Ijé Abarímu v puščavi, ki je nasproti Moábu, proti sončnemu vzhodu. 12 Odpravili so se od tam in se utaborili ob potoku Zeredu. 13 Od tod so se odpravili naprej in se utaborili onkraj Arnóna v puščavi, ki se širi z ozemlja Amoréjcev. Arnón je namreč Moábova meja, med Moábom in Amoréjci. 14 Zato je rečeno v knjigi GOSPODOVIH vojn:
»Vahéb v Sufi
in Arnónovi pritoki
15 in pobočje dolin,
ki sega do naselja Ar
in se naslanja na moábsko mejo.«
16 Od tam so šli v Beêr. To je vodnjak, o katerem je GOSPOD rekel Mojzesu: »Zberi ljudstvo, da jim dam vode!« 17 Takrat je Izrael pel tole pesem:
»Pridi gor, vodnjak – prepevajte mu!
18 Vodnjak, ki so ga izkopali knezi,
ki so ga izsekali prvaki ljudstva
z žezlom, s svojimi palicami.«
Iz puščave so šli v Matáno, 19 iz Matáne v Nahaliél, iz Nahaliéla v Bamót, 20 iz Bamóta v dolino, ki je na Moábski planjavi, do vrha Pisge, ki se vzdiguje nad pustinjo.
21 Tedaj je Izrael poslal sle k amoréjskemu kralju Sihónu in rekel: 22 »Naj grem skozi tvojo deželo. Ne bomo zavijali na polja in v vinograde in ne bomo pili vode iz vodnjakov; po kraljevi cesti bomo hodili, dokler ne pridemo čez tvoje ozemlje.« 23 Sihón pa ni dovolil Izraelu, da bi šel čez njegovo ozemlje, temveč je zbral vse svoje ljudstvo in šel Izraelu nasproti v puščavo. Ko je prišel v Jahac, je Izraela napadel. 24 Ta pa ga je udaril z ostrino meča in zavzel njegovo deželo od Arnóna do Jabóka, do Amónovih sinov; kajti meja Amónovih sinov je bila utrjena. 25 Izrael je zavzel vsa ta mesta in se naselil v vseh amoréjskih mestih, v Hešbónu in v vseh podrejenih mestih. 26 Hešbón je namreč mesto amoréjskega kralja Sihóna; ta pa se je vojskoval s prejšnjim moábskim kraljem in mu vzel iz rok vso njegovo deželo do Arnóna. 27 Zato pravijo pesniki:
»Pridite v Hešbón! Naj se sezida,
naj se utrdi Sihónovo mesto.
28 Zakaj ogenj je planil iz Hešbóna,
plamen iz Sihónove trdnjave;
požrl je moábska mesta,
gospodarje arnónskih višin.
29 Gorje tebi, Moáb,
izgubljeno si, Kemoševo ljudstvo!
Iz tvojih sinov je naredil begunce
in iz tvojih hčera ujetnice
amoréjskega kralja Sihóna.
30 Streljali smo nanje;
uničeni so od Hešbóna do Dibóna;
pustošili smo tja do Nofaha pri Médebi.«
31 Tako se je Izrael naselil v amoréjski deželi. 32 Nato je dal Mojzes ogledati Jazêr. Zavzeli so njemu podrejena mesta in pregnali Amoréjce, ki so bili tam.
33 Potem so se obrnili in šli po poti proti Bašánu. Bašánski kralj Og jim je prišel nasproti z vsem svojim ljudstvom, da bi se bojeval pri Edréiju. 34 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Ne boj se ga! Kajti dam ti ga v roke z vsem njegovim ljudstvom in njegovo deželo vred. Stôri z njim tako, kakor si storil z amoréjskim kraljem Sihónom, ki je prebival v Hešbónu!« 35 In pobili so njega, njegove sinove in vse njegovo ljudstvo, dokler mu ni ostal nihče, ki bi preživel; zavzeli so njegovo deželo.

Visoka pesem 1,1-2,7

VISOKA PESEM
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pesem pesmi, ki je Salomonova

Zaročenka
Poljublja naj me s poljubi svojih ust!
Saj je tvoja ljubezen opojnejša od vina,
opojnejša od vonja tvojih olj.
Imenitno olje je tvoje ime,
zato te ljubijo dekleta.
Povleci me za sabo, teciva;
kralj naj me povede v svoje sobane.
Radovali in veselili se te bomo,
opevali bomo tvojo ljubezen.
Bolj kot slastno vino te ljubijo.

Črna sem in lepa, hčere jeruzalemske,
kot kedárski šotori,
kot šalmska šotorna pregrinjala.
Nikar ne strmite vame, če sem ogorela,
če me je ožgalo sonce!

Sinovi moje matere so se razjezili name:
postavili so me za varuhinjo vinogradov;
svojega vinograda pa nisem varovala.

Ti, ki te ljubi moja duša, povej mi,
kje paseš,
kje daješ počitek opoldne,
da ne bom kot tista, ki je zagrnjena
med čredami tvojih vrstnikov.

Zbor mladenk
Če tega ne veš,
najlepša med ženami,
kreni po sledeh drobnice
in pasi svoje kozice
pri pastirskih stanovih.

Zaročenec
Z žrebico med faraonovo konjenico
bi te primerjal, moja draga.
10 Tvoja lica so ozaljšana z obeski,
tvoj vrat z nizi biserov.
11 Zlate obeske ti naredimo,
s srebrnimi okraski.

Zaročenka
12 Ko je kralj na svojem ležalniku,
moja narda daje svoj vonj.
13 Moj ljubi mi je mošnjiček mire,
med nedri mi počiva.
14 Moj ljubi mi je ciprov grozd
v engédijskih vinogradih.

Zaročenec
15 Kako lepa si, moja draga,
kako lepa!
Tvoje oči so golobi.

Zaročenka
16 Kako lep si, moj ljubi, zares očarljiv!
Zares razkošno je najino ležišče;
17 trami najinega doma so cedre,
najin opaž ciprese.

2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Šarónska narcisa sem,
dolinska lilija.

Zaročenec
Kakor lilija med robidami,
taka je moja draga med mladenkami.

Zaročenka
Kakor jablana med gozdnim drevjem,
tak je moj ljubi med mladeniči.
Z užitkom posedam v njeni senci
in njen sad je sladek mojim ustom.

V vinski hram me je peljal
in njegov prapor nad mano je ljubezen.
Okrepčajte me z rozinovimi kolači,
poživite me z jabolki,
ker sem bolna od ljubezni.
Njegova levica je pod mojo glavo,
njegova desnica me objema.
Rotim vas, hčere jeruzalemske,
pri gazelah ali poljskih srnah:
Ne budite in ne motite ljubezni,
dokler se veseli!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats