Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

216. dan branja: 2 Kor 5,11-6,13; 2 Kr 17; Mih 6

2. pismo Korinčanom 5,11-6,13

Služabnik sprave
11 Ker torej vemo, kaj je strah Gospodov, skušamo ljudi prepričevati, za Boga pa smo razvidni in upamo, da smo razvidni tudi za vašo vest. 12 S tem se vam nočemo ponovno priporočati, marveč vam ponujamo priložnost, da boste lahko ponosni na nas, tako da boste imeli kaj odgovoriti tistim, ki so ponosni le na zunaj, v srcu pa ne. 13 Če smo namreč povsem iz sebe, smo zaradi Boga, če pa smo pri pameti, smo zaradi vas. 14 Kristusova ljubezen nas stiska, saj smo presodili takole: eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. 15 Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in bil obujen.
16 Zato odslej nikogar več ne poznamo po mesu. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. 17 Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. 18 Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave, 19 namreč to, da je bil Bog tisti, ki je v Kristusu spravil svet s seboj, s tem da ljudem ni zaračunal njihovih prestopkov, nam pa je zaupal besedo sprave. 20 Zavoljo Kristusa smo torej poslani, po nas vas kliče Bog. Zavoljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. 21 Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem.
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ker smo njegovi sodelavci, vas tudi prosimo, da Božje milosti ne bi prejeli v prazno! Pravi namreč:
Ob času milosti sem te uslišal
in na dan rešitve sem ti pomagal.
Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve!
V ničemer ne dajemo nobene priložnosti za pohujšanje, da se naša služba ne bi grajala, ampak v vsem sebe priporočamo kot Božje služabnike: v veliki stanovitnosti, v nadlogah, v potrebah, v stiskah, pod udarci, v ječah, pri uporih, v naporih, v bedenjih, v postih, s čistostjo, s spoznanjem, s potrpežljivostjo, z dobroto, s Svetim Duhom, z iskreno ljubeznijo, z besedo resnice, z Božjo močjo, z orožjem pravičnosti v desnici in levici, v slavi in sramoti, na slabem in dobrem glasu, kakor zapeljevalci, a vendar resnični, kakor neznani in spoznani, kakor umirajoči, pa glejte, živimo, kakor kaznovani, a ne usmrčeni, 10 kakor žalostni, pa vedno veseli, kakor ubogi, pa mnoge bogatimo, kakor bi nič ne imeli, pa imamo vse.
11 Korinčani! Naša usta so vam spregovorila odkrito, naše srce se je na široko odprlo. 12 V nas ni pretesno za vas, je pa za nas tesno v vaši notranjosti. 13 Povrnite – kakor otrokom vam govorim – tudi vi meni z enako širokosrčnostjo!

2. knjiga kraljev 17

Izraelov kralj Hošéa
17
V dvanajstem letu Judovega kralja Aháza je postal kralj nad Izraelom Elájev sin Hošéa in kraljeval v Samariji devet let. Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, vendar ne tako kakor Izraelovi kralji, ki so bili pred njim. Ko je šel nadenj asirski kralj Salmanasar, mu je Hošéa postal podložen in mu je moral plačevati davek. Asirski kralj pa je odkril zaroto pri Hošéu, ker je poslal odposlance k egiptovskemu kralju Soju in ni dal asirskemu kralju davka kakor vsako leto. Zato ga je asirski kralj prijel in ga vklenil v ječi.
Asirci zavzamejo Samarijo
Potem je asirski kralj krenil nad vso deželo, prišel do Samarije in jo tri leta oblegal. V devetem Hošéovem letu je asirski kralj Samarijo zavzel, odpeljal Izraelce v izgnanstvo v Asirijo in jih naselil v Haláhu, ob Habórju, reki v Gozánu, in po medijskih mestih.
Razmišljanje o vzrokih, da je Severno kraljestvo propadlo
To se je zgodilo, ker so Izraelovi sinovi grešili proti GOSPODU, svojemu Bogu, ki jih je pripeljal iz egiptovske dežele izpod oblasti egiptovskega kralja faraona, in častili druge bogove. Živeli so po zakonih narodov, ki jih je GOSPOD pregnal izpred Izraelovih sinov, in po razvadah, ki so jih vpeljali Izraelovi kralji. Izraelovi sinovi so počeli stvari, ki niso bile poštene do GOSPODA, njihovega Boga. Gradili so si višine v vseh mestih, od stražnega stolpa do utrjenega mesta. 10 Postavljali so si stebre in ašere na vsakem visokem griču in pod vsakim zelenim drevesom 11 in na vseh višinah zažigali kadilo kakor narodi, ki jih je GOSPOD pregnal izpred njih. Počenjali so hude stvari in jezili GOSPODA. 12 Služili so malikom, o katerih jim je GOSPOD rekel: »Ne delajte tega!« 13 GOSPOD je svaril Izraela in Juda po vseh svojih prerokih in po vseh vidcih ter rekel: »Odvrnite se od svojih hudobnih poti in se držite mojih zapovedi in zakonov po vsej postavi, ki sem jo zapovedal vašim očetom in vam jo poslal po svojih služabnikih prerokih!« 14 Pa niso poslušali; svoj tilnik so napravili trši, kakor je bil tilnik njihovih očetov, ki niso bili zvesti GOSPODU, svojemu Bogu. 15 Zavrgli so njegove zakone in zavezo, ki jo je sklenil z njihovimi očeti, in pričevanja, s katerimi jim je pričeval. Hodili so za praznimi maliki in postali prazni, in za narodi, ki so jih obdajali in glede katerih jim je GOSPOD ukazal, naj ne delajo kakor oni. 16 Zapustili so vse zapovedi GOSPODA, svojega Boga, in si naredili uliti podobi – dve teleti; napravili so ašero, molili vso nebesno vojsko in služili Báalu. 17 Svoje sinove in hčere so žrtvovali v ognju in se ukvarjali z vedeževanjem in s čaranjem. Vdajali so se temu, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, in ga jezili. 18 In GOSPOD se je silno razsrdil nad Izraelom; odpravil jih je izpred svojega obličja, tako da je preostal samo še Judov rod.
19 Tudi Juda se ni držal zapovedi GOSPODA, svojega Boga, temveč so posnemali navade, ki jih je vpeljal Izrael. 20 Zato je GOSPOD zavrgel vse Izraelovo potomstvo, jih stiskal in jih dajal plenilcem v roke, dokler jih ni vrgel izpred svojega obličja.
21 Ko je bil GOSPOD odtrgal Izraela od Davidove hiše, so postavili za kralja Nebátovega sina Jerobeáma. Jerobeám je odvrnil Izraela od GOSPODA in jih zapeljal v velik greh. 22 Izraelovi sinovi so hodili v vseh grehih, ki jih je delal Jerobeám. Niso se odvrnili od njih, 23 dokler ni GOSPOD odpravil Izraela izpred svojega obličja, kakor je bil govoril po vseh svojih služabnikih prerokih. In Izrael je moral oditi s svoje zemlje v izgnanstvo v Asirijo do tega dne.
Začetek Samarijanov
24 Asirski kralj pa je iz Babilona, iz Kute, Avája, Hamáta in Sefarvájima pripeljal ljudi ter jih naselil po samarijskih mestih namesto Izraelovih sinov. Zasedli so Samarijo in bivali v njenih mestih. 25 Ko so se doselili tja, niso častili GOSPODA; zato je GOSPOD poslal mednje leve, da so jih ubijali. 26 Tedaj so rekli asirskemu kralju: »Narodi, ki si jih odpeljal in naselil po samarijskih mestih, ne vedo, kako naj prav častijo boga te dežele. Zato je poslal mednje leve; in glej, ti jih morijo, ker ne vedo, kako naj prav častijo boga te dežele.« 27 Asirski kralj je ukazal in rekel: »Peljite tja enega izmed duhovnikov, ki ste jih odpeljali od tam! Naj gre, se tam naseli in jih uči, kako naj prav častijo boga te dežele.« 28 Prišel je torej eden izmed duhovnikov, ki so jih bili odpeljali iz Samarije, se naselil v Betelu in jih učil, kako naj častijo GOSPODA.
29 Vendar si je vsak narod naredil svojega boga in ga postavil v svetiščih na višinah, ki so jih napravili Samarijani, vsak narod v mestih, kjer je prebival. 30 Ljudje iz Babilona so si naredili Sukót Benóta, ljudje iz Kute so naredili Nergála, ljudje iz Hamáta Ašimája, 31 Avéjci Nibháza in Tartáka, Sefarvéjci pa so sežigali svoje otroke v ognju sefarvájimskima bogovoma Adramélehu in Anamélehu. 32 Častili so tudi GOSPODA, vendar so si postavljali iz svoje srede duhovnike za višine, da so opravljali službo v svetiščih na višinah. 33 Častili so torej GOSPODA in služili svojim bogovom po običaju narodov, iz katerih so jih bili odpeljali. 34 Vse do tega dne se ravnajo po svojih nekdanjih običajih.
Ne častijo GOSPODA in se ne ravnajo po njegovih zakonih in odlokih, po postavi in zapovedi, ki jih je GOSPOD zapovedal sinovom Jakoba, kateremu je dal ime Izrael. 35 Z njimi je GOSPOD sklenil zavezo, jim zapovedal in rekel: »Ne častite drugih bogov, ne molite jih, ne služite jim in jim ne darujte, 36 marveč GOSPODA, ki vas je z veliko močjo in z iztegnjenim laktom izpeljal iz egiptovske dežele; njega častite, njega molite in njemu darujte! 37 Držite se zakonov in odlokov, postave in zapovedi, ki vam jih je zapisal, in jih izpolnjujte vse dni! Ne častite drugih bogov! 38 Ne pozabite na zavezo, ki sem jo sklenil z vami, in ne častite drugih bogov, 39 marveč GOSPODA, svojega Boga, častite in rešil vas bo iz rok vseh vaših sovražnikov.« 40 Pa niso poslušali, temveč so se ravnali po svojem nekdanjem običaju.
41 Ti narodi so torej častili GOSPODA in obenem služili malikom. Tudi njihovi otroci in otrok otroci do tega dne delajo tako, kakor so delali njihovi očetje.

Mihej 6

Bog se pravda z ljudstvom
6
Poslušajte vendar, kar pravi GOSPOD:
»Vstani, pravdaj se vpričo gora
in hribi naj slišijo tvoj glas.«
Poslušajte, gore, GOSPODOVO pravdo,
in vi, večni temelji zemlje!
Kajti GOSPOD se pravda s svojim ljudstvom,
razpravlja z Izraelom:

»Ljudstvo moje, kaj sem ti storil
ali s čim sem te utrudil? Odgovori mi!
Kajti izpeljal sem te iz egiptovske dežele
in te rešil iz hiše sužnosti;
poslal sem pred teboj Mojzesa,
Arona in Mirjam.
Ljudstvo moje, spomni se vendar, kaj je svetoval Balák, moábski kralj,
in kaj mu je odgovoril Bileám, Beórjev sin,
kaj se je godilo od Šitíma do Gilgála,
da spoznaš GOSPODOVA odrešenjska dela.«

»S čim naj stopim pred GOSPODA,
se priklonim Bogu višave?
Naj stopim predenj z žgalnimi daritvami,
z enoletnimi teleti?
Mar se bo GOSPOD veselil tisočev ovnov,
desettisočev potokov olja?
Naj mu svojega prvorojenca darujem zaradi svoje pregrehe,
sad svojega telesa za greh svoje duše?«
Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro,
kaj GOSPOD hoče od tebe:
nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost
in ponižno hodiš s svojim Bogom.
Grožnja goljufom v prestolnici
GOSPODOV glas kliče mestu
– in uspeh je to, da se kdo boji tvojega imena:
»Poslušaj, srenja, in kdor jo ureja!
10 Še gori ogenj krivičnikove hiše,
krivičnih zakladov in škafa, polnega jeze.
11 Mar naj potrjujem krivično tehtnico
in vrečico z varljivimi utežmi?
12 Bogatini po mestu so polni nasilja,
njegovi prebivalci govore laži,
v njihovih ustih je varljiv jezik.
13 Zato sem te tudi jaz začel tepsti
in te pustošiti zaradi tvojih grehov.
14 Jedel boš, pa se ne boš nasitil,
tvoja notranjost bo ostala prazna;
dal boš na stran, pa ne boš ohranil,
in če boš kaj ohranil, bom izročil meču.
15 Sejal boš, pa ne boš žel,
mastil boš oljke, pa se ne boš mazilil z oljem,
in grozdje, pa ne boš pil vina.
16 Pazil si na Omrijeve predpise
in vsa dela Ahábove hiše;
hodil si po njihovih nasvetih,
da bi te izročil razdejanju in tvoje prebivalce zasmehu;
tako boste prenašali sramotenje mojega ljudstva.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats