Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

267. dan branja: Flp 3,1-4,1; 2 Krn 35; Ps 89,39-53

Pismo Filipljanom 3,1-4,1

Resnično opravičenje
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sicer pa, bratje moji, veselite se v Gospodu. Meni ni odveč, vam pa je v prid, da vam pišem iste stvari.
Varujte se psov, varujte se slabih delavcev, varujte se oškrnjencev! Obrezanci smo namreč mi, ki služimo Bogu v njegovem duhu in se ponašamo v Kristusu Jezusu, pri tem pa ne zaupamo v meso, čeprav bi jaz lahko zaupal tudi v meso. Če kdo drug misli, da lahko zaupa v meso, smem jaz to še bolj: obrezan sem bil osmi dan, sem iz izraelskega ljudstva, iz Benjaminovega rodu, Hebrejec izmed Hebrejcev, po postavi farizej, po gorečnosti preganjalec Cerkve, po pravičnosti v postavi neoporečen. Toda kar je bilo zame dobiček, to sem zaradi Kristusa začel imeti za izgubo. Še več, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi si prislužil Kristusa in se znašel v njem, in to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri, 10 da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa postajam podoben njegovi smrti, 11 da kako pridem do vstajenja od mrtvih.
Hitim proti cilju
12 Ne, kakor da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti, vendar pa se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus. 13 Ne mislim, bratje, da sem to dosegel. Eno pa: pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, 14 ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. 15 Zato vsi, kar nas je popolnih, imejmo to v mislih; če pa kaj drugače mislite, vam bo Bog razodel tudi to. 16 Sicer pa se držimo tega, kar smo dosegli.
17 Vsi skupaj postanite moji posnemovalci, bratje, in se ozirajte po tistih, ki živijo po zgledu, kakršnega imate v nas. 18 Mnogi namreč živijo – večkrat sem vam jih že omenil, zdaj pa jih omenjam jokaje – kot sovražniki Kristusovega križa. 19 Njihov konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh, njihova slava je v njihovi sramoti, premišljujejo zemeljske stvari. 20 Naša domovina pa je v nebesih, od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. 21 Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva.
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zato, moji ljubi in tako zaželeni bratje, moje veselje in moj venec, stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, ljubi.

2. kroniška knjiga 35

Obhajanje pashe
35 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Jošíja je v Jeruzalemu obhajal pasho GOSPODU. Štirinajsti dan prvega meseca so klali pashalno jagnje. Postavil je duhovnike za njihova opravila in jih spodbudil za službo v GOSPODOVI hiši. Levitom, ki so poučevali vse Izraelce in bili posvečeni GOSPODU, je rekel: »Postavite sveto skrinjo v hišo, ki jo je sezidal Davidov sin Salomon, Izraelov kralj; ni vam je treba več nositi na rami. Služite zdaj GOSPODU, svojemu Bogu, in njegovemu ljudstvu Izraelu! Pripravite se po svojih družinah in po svojih skupinah, kakor je predpisal Izraelov kralj David in kakor je predpisal njegov sin Salomon. Postavite se v svetišču po skupinah družin svojih bratov, sinov ljudstva, vedno po ena skupina levitske družine! Potem zakoljite pashalno jagnje, posvetite se in ga pripravite za svoje brate! Ravnajte po GOSPODOVI besedi, ki je bila dana po Mojzesu!«
Jošíja je ljudstvu, vsem navzočim, podaril za pashalne daritve čredo trideset tisoč jagnjet in kozličev in tri tisoč glav goveda; to je bilo od kraljevega imetja. Tudi njegovi velikaši so prostovoljno darovali ljudstvu, duhovnikom in levitom. Hilkijá, Zeharjá in Jehiél, predstojniki Božje hiše, so dali duhovnikom za pashalno daritev dva tisoč šeststo jagnjet in tristo glav goveda. Konanjá in njegova brata Šemajá in Netanél, dalje Hašabjá, Jeiél in Jozabád, predstojniki levitov, so podarili levitom za pashalne daritve pet tisoč jagnjet in petsto glav goveda.
10 Ko je bilo za službo vse pripravljeno, so se duhovniki postavili na svoje mesto, enako leviti po svojih skupinah, kakor je ukazal kralj. 11 Potem so zaklali pashalno jagnje; duhovniki so škropili s krvjo, ki so jo jemali iz rok levitov, ti pa so daritvene živali odrli. 12 Izločali so dele za žgalno daritev, da so jih razdeljevali po skupinah družin sinovom ljudstva in so jih ti darovali GOSPODU, kakor je predpisano v Mojzesovi knjigi; enako so delali z govedjo. 13 Potem so pashalno jagnje, kakor je predpisano, pekli na ognju; posvečene darove pa so kuhali v loncih, kotlih in skledah in jih hitro nosili vsemu ljudstvu. 14 Potlej so pripravili daritveni obed zase in za duhovnike; kajti duhovniki, Aronovi sinovi, so imeli opraviti z darovanjem žgalnih daritev in tolšče do noči. Leviti so torej pripravili obed zase in za duhovnike, Aronove sinove. 15 Pevci, Asáfovi potomci, so bili po določbi Davida, Asáfa, Hemána in Jedutúna, kraljevega vidca, na svojih mestih, vratarji pa pri posameznih vratih. Njim ni bilo treba prekinjati službe, ker so zanje pripravili njihovi bratje leviti.
16 Tako je bilo urejeno vse bogoslužje tisti dan, ko so obhajali pasho in darovali žgalne daritve na GOSPODOVEM oltarju, kakor je ukazal kralj Jošíja. 17 Tako so Izraelovi sinovi, ki so bili navzoči, takrat obhajali pasho in praznik nekvašenega kruha sedem dni. 18 Pasha kakor ta se v Izraelu ni obhajala vse od dni preroka Samuela. Tudi nobeden izmed Izraelovih kraljev ni obhajal take pashe, kakor jo je obhajal Jošíja z duhovniki in leviti, z vsemi Judovci in Izraelci, ki so se sešli, ter z jeruzalemskimi prebivalci. 19 Ta pasha se je obhajala v osemnajstem letu Jošíjevega kraljevanja.
Jošíjeva smrt
20 Po vsem tem, ko je Jošíja obnovil hišo, se je šel egiptovski kralj Neho bojevat h Kárkemišu ob Evfratu, Jošíja pa mu je šel nasproti. 21 Oni je poslal k njemu odposlance in rekel: »Kaj imam s tabo, Judov kralj? Danes ne prihajam nadte, ampak nad hišo, s katero se bojujem. In Bog mi je rekel, naj pohitim. Nikar se ne postavljaj proti Bogu, ki je z menoj, da te ne uniči!« 22 Jošíja pa se ni obrnil proč, ampak ga je sklenil napasti. Ni poslušal Nehovih besed, ki so prišle iz Božjih ust, in je šel v boj v ravnini pri Megídu. 23 Strelci so zadeli kralja Jošíja; kralj je rekel služabnikom: »Odpeljite me, ker sem hudo ranjen!« 24 Služabniki so ga prenesli z bojnega voza na drug voz, ki ga je imel, in ga pripeljali v Jeruzalem. Umrl je in bil pokopan v grobišču svojih očetov. Ves Juda in Jeruzalem je žaloval za Jošíjem. 25 Jeremija je zložil žalostinko na Jošíja; vsi pevci in pevke so opevali Jošíja v svojih žalostinkah vse do danes in jih udomačili v Izraelu. Glej, zapisane so tudi v zbirki žalostink. 26 Druga Jošíjeva dela, njegova dobra dejanja v skladu s tem, kar je pisano v GOSPODOVI postavi, 27 ter njegova dela, prva in zadnja, glej, so zapisana v Knjigi Izraelovih in Judovih kraljev.

Psalmi 89,39-53


39 Ti pa si ga odklonil in zavrgel,
razsrdil si se nad svojim maziljencem.
40 Opustil si zavezo s svojim služabnikom,
do tal si onečastil njegov diadem.
41 Predrl si vse njegove zidove,
njegove utrdbe spremenil v razvaline.
42 Vsi, ki hodijo po poti, ga plenijo,
postal je v sramotenje svojim sosedom.
43 Vzdignil si desnico njegovih nasprotnikov,
razveselil si vse njegove sovražnike.
44 Obrnil si tudi ostrino njegovega meča,
nisi ga podpiral v vojni.
45 Naredil si konec njegovemu sijaju,
na tla si zagnal njegov prestol.
46 Skrajšal si dneve njegove mladosti,
nanj si razgrnil sramoto.
Sela.

47 Doklej, GOSPOD? Se boš skril za vedno?
Bo gorela kakor ogenj tvoja srditost?
48 Spomni se, kaj je življenjska doba,
za kakšno puhlico si ustvaril vse človeške sinove.
49 Kdo je mož, ki živi in ne vidi smrti,
ki otme svojo dušo iz oblasti podzemlja?
Sela.

50 Kje so tvoje prejšnje dobrote, o Gospod?
Prisegel si jih Davidu v svoji zvestobi.
51 Spomni se, Gospod, na sramotenje svojih služabnikov,
v svojih prsih nosim vse te mnoge narode;
52 ti sramotijo kot tvoji sovražniki, o GOSPOD,
ti sramotijo stopinje tvojega maziljenca.

53 Slavljen bodi GOSPOD na veke: Amen, amen.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats