Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

332. dan branja:

Evangelij po Janezu 18,19-38

Véliki duhovnik sprašuje Jezusa
19 Véliki duhovnik je tedaj vprašal Jezusa o njegovih učencih in njegovem nauku. 20 Jezus mu je odgovoril: »Javno sem govoril svetu. Vselej sem učil v shodnici in v templju, kjer se shajajo vsi Judje, na skrivnem pa nisem nič povedal. 21 Kaj vprašuješ mene? Vprašaj tiste, ki so slišali, kaj sem jim povedal, saj vedo, kaj sem rekel.« 22 Ko je Jezus to rekel, ga je eden izmed služabnikov, ki je stal zraven, udaril po licu in dejal: »Tako odgovarjaš vélikemu duhovniku?« 23 Jezus mu je odgovoril: »Če sem napačno rekel, izpričaj, da napačno; če pa prav, zakaj me tolčeš?« 24 Nato ga je Hana zvezanega poslal k vélikemu duhovniku Kajfu.
Peter znova zataji Jezusa
25 Simon Peter pa je stal in se grel. Rekli so mu: »Mar nisi tudi ti izmed njegovih učencev?« Tajil je in rekel: »Nisem.« 26 Eden izmed služabnikov vélikega duhovnika, sorodnik tistega, ki mu je Peter odsekal uho, je dejal: »Ali te nisem videl z njim na vrtu?« 27 Peter je spet zanikal; in takoj je petelin zapel.
Jezus pred Pilatom
28 Od Kajfa so torej Jezusa peljali v sodno hišo. Bilo je zgodaj zjutraj. Sami niso šli v sodno hišo, da se ne bi omadeževali, ampak bi smeli jesti pashalno jagnje. 29 Pilat je prišel ven k njim in rekel: »Kakšno tožbo imate zoper tega človeka?« 30 Odgovorili so in mu rekli: »Ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne izročili.« 31 Tedaj jim je Pilat dejal: »Vzemite ga in ga sodite po svoji postavi.« Judje so mu rekli: »Mi ne smemo nikogar usmrtiti.« 32 S tem se je izpolnila Jezusova beseda, s katero je označil, kakšne smrti bo umrl. 33 Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: »Si ti judovski kralj?« 34 Jezus mu je odgovoril: »Praviš ti to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« 35 Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« 36 Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« 37 Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« 38 Pilat mu je rekel: »Kaj je resnica?«
Smrtna obsodba
Ko je to dejal, je šel spet ven k Judom in jim rekel: »Jaz ne najdem na njem nobene krivde.

Jeremija 51-52

Sodba nad Babilonom
51 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tako govori GOSPOD:
Glej, proti Babilonu
in proti prebivalcem Kaldeje
obudim pokončevalnega duha.
Zoper Babilon pošljem vejavce,
da ga prevejajo,
izropali bodo njegovo deželo,
ko ga obkolijo
ob dnevu nesreče.
Strelec naj ne napenja svojega loka
in naj se ne vzdiguje v svojem oklepu.
Ne prizanašajte njegovim mladeničem,
z zakletvijo pokončajte vso njegovo vojsko!
Zgrudijo naj se pobiti v deželi Kaldejcev
in prebodeni na njegovih cestah.
Kajti Izrael in Juda nista vdovca
po svojem Bogu, GOSPODU nad vojskami,
čeprav je njihova dežela polna krivde
pred Izraelovim Svetim.

Bežite iz srede Babilona,
vsak naj reši svoje življenje,
da ne boste pokončani zaradi njegove krivde.
Kajti čas maščevanja je to za GOSPODA,
povračilo, ki mu ga plačuje.
Babilon je bil zlata čaša v GOSPODOVI roki,
upijanil je vso zemljo.
Njegovo vino so pili narodi,
zato so narodi ponoreli.
Nenadoma je padel Babilon in se razbil.
Tulite nad njim!
Prinesite balzama za njegovo bolečino,
morebiti le ozdravi.
Hoteli smo ozdraviti Babilon,
pa ni ozdravel.
Zapustite ga! Pojdimo
vsak v svojo deželo!
Kajti do neba sega njegova sodba,
vzdiguje se do oblakov.
10 GOSPOD je razkril naša pravična dejanja.
Pridite, pripovedujmo na Sionu
o delu GOSPODA, našega Boga!

11 Izostrite puščice,
napolnite tule!
GOSPOD je prebudil duha medijskih kraljev, kajti proti Babilonu načrtuje uničenje. Zares, GOSPODOVO maščevanje je to, maščevanje za njegov tempelj.
12 Vzdignite prapor proti babilonskemu obzidju,
okrepite stražo,
postavite stražarje,
pripravite zasede!
Ker GOSPOD načrtuje in tudi stori,
kar je govoril o babilonskih prebivalcih.
13 Ti, ki stanuješ ob velikih vodah,
ob številnih zakladih:
tvoj konec je prišel,
mera tvojega oderuštva je polna!
14 GOSPOD nad vojskami je prisegel sam pri sebi:
»Zares, napolnim te z ljudmi kakor s kobilicami,
da zaženejo zmagoslavni krik nad teboj.«

15 On je naredil zemljo s svojo močjo,
utemeljil svet s svojo modrostjo
in s svojo razumnostjo razpel nebo.
16 Ko zadoni njegov glas, zašumijo vode na nebu,
on vzdiguje meglo od konca zemlje;
ob dežju dela bliske
in iz svojih shramb spušča veter.
17 Vsak človek je neumen, če tega ne ve,
osramočen je vsak podobar zaradi rezane podobe,
ker je njegova podoba prevara,
ker v njej ni duha.
18 Ničeve so, smešno delo;
ob času njih kaznovanja bodo uničene.
19 Vse drugačen pa je on, ki je Jakobov delež,
saj je stvarnik vsega;
in Izrael je rod njegove dediščine,
GOSPOD nad vojskami mu je ime.
Božje kladivo in gora pokončevanja
20 Ti si mi bil kladivo, bojno orožje;
s tabo sem razbil narode,
s tabo uničil kraljestva.
21 S tabo sem razbil konja in jezdeca,
s tabo sem razbil bojni voz in voznika.
22 S tabo sem razbil moža in ženo,
s tabo sem razbil starca in dečka,
s tabo sem razbil mladeniča in mladenko.
23 S tabo sem razbil pastirja in čredo,
s tabo sem razbil orača in vprego,
s tabo sem razbil upravitelje in glavarje.

24 Poplačal bom Babilonu in vsem prebivalcem Kaldeje za vso njihovo hudobijo, ki so jo počenjali na Sionu pred vašimi očmi, govori GOSPOD.

25 Glej, proti tebi sem, gora pokončevanja,
govori GOSPOD,
ki si pokončevala vso zemljo.
Iztegnem svojo roko proti tebi,
zvalim te s skalovja
in te spremenim v goro pogorišča.
26 S tebe ne bodo jemali vogalnega kamna
ne temeljnega kamna,
kajti večno opustošenje boš,
govori GOSPOD.
Zavzetje mesta
27 Vzdignite prapor na zemlji,
zatrobite v rog med narodi!
Posvetite narode za boj proti njemu,
skličite proti njemu kraljestva
Ararát, Miní in Aškenáz!
Postavite poveljnika proti njemu,
pripeljite kónj kot kocinastih kobilic!
28 Posvetite narode za boj proti njemu,
medijske kralje, njihove upravitelje,
vse njihove poglavarje
in vse ozemlje pod njihovo oblastjo.
29 Tedaj se zemlja strese in zadrhti,
ker se na Babilonu izpolnijo GOSPODOVI načrti,
da se babilonska dežela spremeni
v pustinjo, kjer nihče ne prebiva.
30 Babilonski vojaki so se nehali bojevati,
posedajo v trdnjavah;
njihova moč usiha,
postali so ženske.
Njegove domove so požgali,
njegovi zapahi so razbiti.
31 Tekač teče naproti tekaču,
glasnik naproti glasniku,
da sporoči babilonskemu kralju,
da je njegovo mesto do kraja zavzeto,
32 da so prehodi osvojeni,
da so oporišča požgali z ognjem,
da so vojaki preplašeni.
33 Zakaj tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog:
Hči babilonska je kakor mlatišče
ob času, ko ga s teptanjem ravnajo:
še malo,
pa pride zanjo čas žetve.
Izraelova tožba in Božje povračilo
34 »Žrl me je in strl babilonski kralj Nebukadnezar,
me odložil kakor prazno posodo.
Požrl me je kakor zmaj,
si napolnil trebuh,
me pregnal iz mojih radosti.
35 Nasilje nad mano in mojim mesom naj pride nad Babilon,«
govori prebivalka Siona.
»Moja kri nad prebivalce Kaldeje!«
govori Jeruzalem.
36 Zato tako govori GOSPOD:
Glej, sam se bom pravdal zate
in se maščeval zate.
Izsušil bom njegovo morje,
posušil njegov studenec.
37 Babilon bo kup razvalin,
brlog šakalom,
v grozo in roganje,
brez prebivalca.

38 Skupaj bodo rjoveli kakor levi,
renčali kakor levji mladiči.
39 Ko se razvnamejo, jim priredim gostijo,
jih upijanim, da bodo vriskali,
da se pogreznejo v večno spanje
in se več ne prebudijo, govori GOSPOD.
40 Kakor jagnjeta jih popeljem v zakol,
kakor ovne in kozle.
Žalostinka o Babilonu
41 Kako je bil Šešáh zavzet
in osvojena krasota vse zemlje!
Kako je postal Babilon
groza med narodi!
42 Nad Babilon se je vzdignilo morje,
pokrit je z navalom njegovih valov.
43 Njegova mesta so postala grozota,
dežela suše in pustinje,
dežela, v kateri nihče ne prebiva
in skozi katero noben človek ne hodi.
44 V Babilonu kaznujem Bela
in iztrgam iz njegovega žrela, kar žre.
Narodi se ne bodo več stekali k njemu,
tudi obzidje Babilona je padlo.
Božje ljudstvo naj se vrne domov
45 Pojdi iz njegove srede, moje ljudstvo,
vsak naj si reši življenje
pred GOSPODOVO srdito jezo.
46 Vaše srce naj se ne plaši, ne bojte se,
ko se govorica širi po deželi;
eno leto kroži ta govorica,
naslednje leto druga govorica.
Nasilje je v deželi
in vladar je proti vladarju.

47 Zato, glej, pridejo dnevi,
ko bom kaznoval babilonske malike.
Vsa njegova dežela bo osramočena
in v njeni sredi bodo padali vsi njegovi pobiti.
48 Tedaj bodo vriskali nad Babilonom
nebo in zemlja
in vse, kar je na njima.
Kajti s severa pridejo nadenj razdejalci,
govori GOSPOD.
49 Tudi Babilon mora pasti za pobite Izraelce,
kakor so za Babilon padli pobiti vse zemlje.

50 Vi, ki ste ušli meču,
odrinite in se ne ustavljajte!
Spominjajte se že od daleč GOSPODA
in Jeruzalem imejte v mislih.
51 Osramočeni smo bili, ker smo poslušali sramotenje,
sramota nam je zakrila obraz,
ker so tujci vdrli
v svete prostore GOSPODOVE hiše.

52 Zato, glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD,
ko bom kaznoval njegove malike.
Po vsej njegovi deželi
bodo stokali ranjenci.
53 Tudi če se Babilon povzdigne do neba
in si napravi trdnjavo v nepristopni višini,
pridejo na moj ukaz nadenj razdejalci,
govori GOSPOD.
Konec prevzetne moči
54 Čuj, vpitje iz Babilona,
veliko razdejanje dežele Kaldejcev.
55 Da, GOSPOD pustoši Babilon,
preganja iz njega njegov veliki trušč.
Njegovi valovi šume kakor velike vode,
njihovo bučanje se razlega.
56 Kajti razdejalec je prišel nadenj,
nad Babilon:
njegovi junaki so ujeti,
njihovi loki so zlomljeni.
Da, GOSPOD je Bog povračila,
zagotovo poplača.
57 Upijanil bom njegove kneze in modrece,
njihove upravitelje, glavarje in junake,
da se pogreznejo v večno spanje in se ne prebudijo,
govori Kralj, GOSPOD nad vojskami mu je ime.
Babilon zravnan z zemljo
58 Tako govori GOSPOD nad vojskami:
Široko babilonsko obzidje
bo do tal podrto,
njegova visoka vrata
bodo z ognjem požgana.
Ljudstva se trudijo za prazen nič,
narodi se mučijo za ogenj.
Zapis prerokovanja vržen v Evfrat
59 Beseda, ki jo je ukazal prerok Jeremija Serajáju, Nerijájevemu sinu in Mahsejájevemu vnuku, ko je šel z Judovim kraljem Sedekíjem v Babilon v četrtem letu njegovega kraljevanja. Serajá je bil glavni nastanjevalec. 60 Jeremija je vso nesrečo, ki bo prišla nad Babilon, popisal v eni knjigi: vse te besede so zapisane proti Babilonu. 61 Jeremija je rekel Serajáju: »Ko prideš v Babilon, glej, da prebereš vse te besede! 62 In reci: ›GOSPOD, ti si zagrozil temu kraju, da ga uničiš, da ne bo nihče več prebival v njem, ne človek ne živina, kajti večna puščava naj bo.‹ 63 Ko prebereš to knjigo do konca, priveži nanjo kamen in jo vrzi v sredo Evfrata 64 in reci: ›Tako se pogrezne Babilon in se ne vzdigne več zaradi nesreče, ki jo spravim nadenj. – Da, obnemogli bodo.‹«
Do tu so Jeremijeve besede.
ZGODOVINSKI DODATEK
52 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sedekíja je imel enaindvajset let, ko je postal kralj, in enajst let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Hamutála; bila je hči Jirmejája iz Libne. Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, povsem tako, kakor je delal Jojakím. Na GOSPODOVO jezo se je namreč to godilo v Jeruzalemu in Judu, dokler ju ni zavrgel izpred svojega obličja, ko se je Sedekíja uprl babilonskemu kralju.
V devetem letu njegovega kraljevanja, v desetem mesecu, desetega v mesecu, je babilonski kralj Nebukadnezar prišel z vso svojo vojsko nad Jeruzalem. Utaborili so se pred njim in zgradili proti njemu okope krog in krog. Tako je bilo mesto oblegano do enajstega leta kralja Sedekíja. Deveti dan četrtega meseca je v mestu tako pritisnila lakota, da za ljudstvo dežele ni bilo živeža. Tedaj so prebili mestno obzidje in vsi vojaki so zbežali ter ponoči odšli iz mesta skozi vrata med zidovoma, ob kraljevem vrtu, čeprav so Kaldejci imeli mesto obkoljeno. Šli so v smeri proti Arábi, toda kaldejska vojska je zasledovala kralja in dohitela Sedekíja v jerihonskih stepah; vsa njegova vojska pa se je že razkropila proč od njega. Kralja so prijeli in ga pripeljali k babilonskemu kralju v Riblo, v deželi Hamátu, da mu je izrekel sodbo. 10 Babilonski kralj je zaklal Sedekíjeve sinove pred njegovimi očmi. Tudi vse Judove višje uradnike je zaklal v Ribli. 11 Sedekíju je iztaknil oči in ga vklenil v dve bronasti verigi. Babilonski kralj ga je odpeljal v Babilon in ga imel v zaporu do dneva njegove smrti.
12 Deseti dan petega meseca, to je v devetnajstem letu kralja Nebukadnezarja, babilonskega kralja, je prišel v Jeruzalem Nebuzaradán, poveljnik telesne straže, ki je služil babilonskemu kralju. 13 Požgal je GOSPODOVO hišo, kraljevo hišo in vse jeruzalemske hiše; vsako večjo hišo je zažgal z ognjem. 14 Vsa kaldejska vojska, ki je bila s poveljnikom telesne straže, je podrla obzidje okrog Jeruzalema. 15 Nekaj najrevnejšega ljudstva, preostali del ljudstva, ki je ostal v mestu, in prebežnike, ki so prestopili k babilonskemu kralju, ter preostale obrtnike je poveljnik telesne straže Nebuzaradán odpeljal v izgnanstvo. 16 Nekaj najrevnejših v deželi pa je poveljnik telesne straže Nebuzaradán pustil kot vinogradnike in poljedelce.
17 Bronasta stebra v GOSPODOVI hiši, stojala in bronasto morje v GOSPODOVI hiši so Kaldejci razbili in ves bron odnesli v Babilon. 18 Pobrali so tudi posode, lopate, nože, kropilnice, skodele in vse bronaste priprave, ki so se rabile pri bogoslužju. 19 Poveljnik telesne straže je odnesel tudi sklede, ponve, kropilnice, posode, svečnike, skodele in čaše, ki so bili iz čistega zlata ali iz čistega srebra. 20 Obeh stebrov, enega morja, dvanajstih bronastih volov, ki so bili pod njim, in stojal, ki jih je kralj Salomon naredil za GOSPODOVO hišo – vseh teh bronastih predmetov ni bilo mogoče stehtati. 21 Stebri so bili osemnajst komolcev visoki, vsak steber, dvanajst komolcev pa je meril v obsegu; debel je bil štiri palce in votel. 22 Na njem je bil bronast glavič; glavič je bil visok pet komolcev, krog in krog glaviča pa je bila mreža z granatnimi jabolki, vse iz brona. Prav tak je bil tudi drugi steber z granatnimi jabolki. 23 Granatnih jabolk je bilo šestindevetdeset, s presledki. Vseh granatnih jabolk okoli mreže je bilo sto.
24 Poveljnik telesne straže je vzel vélikega duhovnika Serajája, drugega duhovnika Cefanjája in tri čuvaje na pragu. 25 Iz mesta je vzel enega častnika, ki je poveljeval vojakom, sedem mož izmed kraljevih svetovalcev, ki so jih našli v mestu, tajnika vrhovnega poveljnika, ki je nabiral vojake med prebivalstvom, in šestdeset mož izmed ljudstva dežele, ki so se znašli v mestu. 26 Te je torej vzel poveljnik telesne straže Nebuzaradán in jih odpeljal k babilonskemu kralju v Riblo. 27 In babilonski kralj jih je potolkel in usmrtil v Ribli, v deželi Hamátu. Tako je bil Juda odpeljan s svoje zemlje v izgnanstvo.
28 To pa je število ljudi, ki jih je Nebukadnezar odpeljal v izgnanstvo: v sedmem letu tri tisoč triindvajset Judovcev; 29 v osemnajstem Nebukadnezarjevem letu pa iz Jeruzalema osemsto dvaintrideset ljudi. 30 V triindvajsetem Nebukadnezarjevem letu je poveljnik telesne straže Nebuzaradán odpeljal v izgnanstvo sedemsto petinštirideset Judovcev. Vseh ljudi je bilo torej štiri tisoč šeststo.
Kralj Jojahín pomiloščen
31 V sedemintridesetem letu izgnanstva Judovega kralja Jojahína, v dvanajstem mesecu, petindvajsetega v mesecu, je babilonski kralj Evíl Merodáh v letu, ko je postal kralj, pomilostil Judovega kralja Jojahína in ga izpustil iz ječe. 32 Prijazno je govoril z njim in mu dal višji sedež kakor kraljem, ki so bili pri njem v Babilonu. 33 Smel je odložiti jetniško obleko in redno jesti pri njem vse dni svojega življenja. 34 Babilonski kralj mu je dal obrok kot reden vsakdanji obrok do dneva njegove smrti, vse dni njegovega življenja.

Psalmi 144

PSALM 144 (143)
Hrepenenje po Božji bližini in blagoslovu
144 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidov.
Slavljen bodi GOSPOD, moja skala,
ki uči moje roke za boj,
moje prste za vojno;
moja dobrota in moja trdnjava,
moja utrdba in moj osvoboditelj,
moj ščit in tisti, h kateremu se zatekam,
tisti, ki moje ljudstvo spravlja pod mene.

GOSPOD, kaj je človek, da ga hočeš spoznati,
sin človekov, da misliš nanj?
Človek je podoben hlapu,
njegovi dnevi so kakor senca, ki izgine.

GOSPOD, nagni svoje nebo in stopi dol,
dotakni se gora, da se bodo kadile.
Zabliskaj blisk in jih razkropi,
pošlji svoje puščice in jih spodi.
Iztegni svoje roke z višave,
osvobodi me in me reši
iz velikih voda, iz roke sinov tujcev,
katerih usta govorijo puhlice
in katerih desnica je desnica laži.

O Bog, novo pesem ti hočem peti,
na harfo desetih strun ti hočem igrati;
10 tebi, ki daješ zmago kraljem,
ki osvobajaš Davida, svojega služabnika,
pred mečem nesreče.
11 Osvobodi me in me reši iz roke sinov tujcev,
katerih usta govorijo puhlice
in katerih desnica je desnica laži.

12 Naši sinovi naj bodo kakor sadike,
odrasli v svoji mladosti;
naše hčere naj bodo kakor vogali,
izklesani za graditev palače.
13 Naše žitnice naj bodo polne,
segajo naj od vrste do vrste.
Naših ovac naj bo na tisoče,
na desettisoče na naših poljanah.
14 Naše govedo naj bo breje,
naj ne bo nezgode in splava,
na naših ulicah naj ne bo kričanja.
15 Blagor ljudstvu, ki mu gre tako,
blagor ljudstvu, čigar Bog je GOSPOD.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats